در حال بارگذاری
دسته بندی ها
Loading...
 
اخبار آپارات
همیشه داشتن زیرنویس به فهم بیشتر ویدئویی که با یک زبان بیگانه فیلم برداری شده است کمک می کند.حال با توجه به اینکه برخی ویدئوها در سایت آپارات به زبان اصلی وجود دارد یا برخی ویدئوهای فارسی ارزش زیرنویس داشتن برای استفاده سایر زبان ها را دارا هستند، توسعه دهندگان سرویس  آپارات بخش جدیدی به سایت اضافه کرده اند که کاربران بتوانند به ویدئوی خود زیرنویس اضافه کنند.به این ترتیب کافی است کاربران یک فایل SRT (فایل مخصوص زیرنویس) برای ویدئو خود آماده کرده و استانداردهای لازم را در آن لحاظ کنند. سپس از طری....
آخرین ویدیو ها