در حال بارگذاری
 • 9
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 7.3هزار
  بازدید

مدیریت ارتباط با مشتری crm مشتری مداری

بهزاد حسین عباسی 09121724677 مشتری مداری و رضایت مشتری سخنران و مدرس مدیریت مدرس فروش مدرس بازاریابی مدرس مدیریت ارتباط با مشتریان CRM www.Behzadabbasi.ir

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

بهزاد حسین عباسی 09121724677 مشتری مداری و رضایت مشتری سخنران و مدرس مدیریت مدرس فروش مدرس بازاریابی مدرس مدیریت ارتباط با مشتریان CRM www.Behzadabbasi.ir

 • 9
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 7.3هزار
  بازدید
این کانال از سوی "مدیریت ارتباط با مشتری crm مشتری مداری" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • بهزاد حسین عباسی مدرس کوچینگ مدرس مربیگری Coaching

  14 بازدید

  بهزاد حسین عباسی مدرس کوچینک مدرس مربیگری در مدیریت Coaching 09121724677 09128724677 Behzadabbasi.com

 • بهزاد حسین عباسی مدرس بازاریابی مدرس مارکتینگ

  بازدید

  بهزاد حسین عباسی مدرس بازاریابی مدرس مارکتینگ 09121724677 09128724677 Behzadabbasi.ir Behzadabbasi.com

 • بهزاد حسین عباسی مدرس CRM مدرس CEM

  7 بازدید

  بهزاد حسین عباسی مدرس CRM مدرس CEM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM 09121724677 09128724677 behzadababsi.ir Behzadabbasi.com

 • بهزاد حسین عباسی مدرس مذاکره

  19 بازدید

  بهزاد حسین عباسی مدرس مذاکره مدرس اصول و فنون مذاکره مدرس اصول و فنون مذاکرات تجاری مدرس مدیریت 09121724677 09128724677 Behzadabbasi.ir Behzadabbasi.com

 • مدرس CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری بهزادحسین عباسی

  153 بازدید

  مدرس CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری بهزادحسین عباسی 09121724677

 • مدرس مدیریت استاد مدیریت سازمان بهزاد حسین عباسی

  169 بازدید

  مدرس مدیریت استاد مدیریت سازمان بهزاد حسین عباسی مدرس CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری بهزاد حسین عباسی 09121724677

 • مدرس مدیریت سازمانی مدرس مدیریت استاد مدیریت

  78 بازدید

  مدرس مدیریت سازمانی مدرس مدیریت استاد مدیریت مدرس CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری بهزاد حسین عباسی 09121724677 behzadabbasi.ir

 • مدیریت CRM مدیریت

  150 بازدید

  مدیریت CRM مدیریت مدرس CRM 09121724677 behzadabbasi.ir

 • مدرس CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری بهزاد حسین عباسی

  220 بازدید

  مدرس CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری بهزاد حسین عباسی 09121724677

 • مدرس CRM استاد CRM تدریس CRM بهزاد حسین عباسی

  135 بازدید

  مدرس CRM استاد CRM تدریس CRM بهزاد حسین عباسی 09121724677

 • مدیریت ارتباط با مشتریان crm بهزاد حسین عباسی

  309 بازدید

  مدیریت ارتباط با مشتریان crm بهزاد حسین عباسی بازارگرایی، بازارگرایی داخلی ، عملکرد، شرکت های کوچک و متوسط. ضایت مشتری، حفظ مشتری مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) ، بانک، وفاداری مشتری، ارزش مشتری، استراتژی سازمانی BEHZADABBASI.IR 09121724677

 • پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری CRM بهزاد حسین عباسی

  166 بازدید

  پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری CRM بهزاد حسین عباسی مدرس فروش بهزاد حسین عباسی CRM customer relationship manager با ما تماس بگیرید جهت برگزاری دوره و سیمنار CRM 09121724677 09128724677

 • آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM بهزاد حسین عباسی

  634 بازدید

  آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM بهزاد حسین عباسی مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت محصول مدیریت بازاریابی مدیریت فروش مدیریت روابط عمومی و تبلیغات اندازه گیری رضایت مشتری مدیریت کیفیت مدیریت برند بهزاد حسین عباسی behzadabbasi.ir مدرس فروش بهزاد حسین عباسی CRM customer relationship manager با ما تماس بگیرید جهت برگزاری دوره و سیمنار CRM 09121724677 09128724677

 • مدیریت کسب و کار مدیریت MBA مدیریت DBA

  293 بازدید

  مدرس مدیریت کسب و کار مدرس مدیریت MBA مدرس مدیریت DBA مدرس دوره های مدیریت استاد مدیریت کسب و کار استاد مدیریت MBA استاد مدیریت DBA مدرسه کسب و کار مدرس فروش بهزاد حسین عباسی CRM customer relationship manager با ما تماس بگیرید جهت برگزاری دوره و سیمنار CRM 09121724677 09128724677

 • مشاور مدیریت ارتباط با مشتریان استاد بهزاد حسین عباسی

  209 بازدید

  مشاور مدیریت ارتباط با مشتریان استاد بهزاد حسین عباسی مشاوره و آموزش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM مشاوره مدیریت ارتباط با مشتری نرم افزار مدیریت ارتباط مشتری مشاوره ارتباط با مشتری مشاوره CRM ارائه دهنده راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری مشاوره استقرار CRM بهزاد حسین عباسی استاد مدیریت ارتباط با مشتریان مدرس مدیریت ارتباط با مشتریان 9121724677

 • مدرس مدیریت ارتباط با مشتری بهزاد حسین عباسی

  128 بازدید

  مدرس مدیریت ارتباط با مشتری بهزاد حسین عباسی CRM customer relationship manager با ما تماس بگیرید جهت برگزاری دوره و سیمنار CRM 09121724677 09128724677

 • مدرس بازاریابی و اصول مشتری مداری فروش بهزاد حسین عباسی

  419 بازدید

  بازاریابی و اصول مشتری مداری برای فروش بهزاد حسین عباسی مدرس مدیریت ارتباط با مشتری مدرس فن بیان مدرس سخنوری فن بیان CRM customer relationship manager با ما تماس بگیرید جهت برگزاری دوره و سیمنار CRM 09121724677 09128724677

 • مدرس دوره آموزشی ارتباط با مشتری و مشتری مداری CRM

  329 بازدید

  مدرس دوره آموزشی ارتباط با مشتری و مشتری مداری CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM کلاس مدیریت ارتباط با مشتری دوره سازمانی مدیریت ارتباط با مشتری بهزاد حسین عباسی CRM customer relationship manager با ما تماس بگیرید جهت برگزاری دوره و سیمنار CRM 09121724677 09128724677

 • مدرس مشتری مداری بازاریابی CRM بهزاد حسین عباسی

  288 بازدید

  روش نوین مشتری مداری و بازاریابی CRM دوره آموزشی ارتباط با مشتری و مشتری مداری مدرس CRM استاد CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری مدرس فروش بهزاد حسین عباسی CRM customer relationship manager با ما تماس بگیرید جواد حسنی مدیر هماهنگی جهت برگزاری دوره و سیمنار CRM 09121724677 09128724677

 • مدرس مشتری مداری باشگاه مشتریان CRM بهزاد حسین عباسی

  214 بازدید

  مشتری مداری چیست باشگاه مشتریان باشگاه مشتری مدرس CRM مدرس بازاریابی مدرس فروش مدرس زبان بدن مدرس اصول و فنون مذاکره مدرس فن بیان مدرس سخنوری CRM بهزاد حسین عباسی

 • مدرس خدمات مشتری تحقق مشتری مداری CRM بهزاد حسین عباسی

  239 بازدید

  خدمات مشتری مدیریت ارتباط با مشتری تحقق مشتری مداری CRM روش های جذب مشتری تکنیک های جلب مشتری استراتژی جذب مشتری خدمات مشتری تدارک خدمات به مشتریان پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری بهزاد حسین عباسی CRM customer relationship manager با ما تماس بگیرید جواد حسنی مدیر هماهنگی جهت برگزاری دوره و سیمنار CRM 09121724677 09128724677

 • مدرس خدمات مشتری CRM بهزاد حسین عباسی

  86 بازدید

  مدرس خدمات مشتری CRM بهزاد حسین عباسی خدمات مشتری تدارک خدمات به مشتریان CRM customer relationship manager با ما تماس بگیرید جواد حسنی مدیر هماهنگی جهت برگزاری دوره و سیمنار CRM 09121724677 09128724677

 • مدرس كسب رضایت مشتری و مشتری مداری CRM بهزاد حسین عباسی

  156 بازدید

  مدرس كسب رضایت مشتری و مشتری مداری CRM بهزاد حسین عباسی مدرس مدیریت ارتباط با مشتری استاد مدیریت مدرس مدیریت مشتری مداری رضایت مشتری CRM customer relationship manager با ما تماس بگیرید جواد حسنی مدیر هماهنگی جهت برگزاری دوره و سیمنار CRM 09121724677 09128724677

 • مدرس تعریف مشتری و مشتری مداری CRM بهزاد حسین عباسی

  504 بازدید

  اجلاس کشوری مشتری مداری CRM آموزش تعریف مشتری و مشتری مداری CRM بهزاد حسین عباسی مدرس CRM آموزش مدیریت ارتباط با مشتری پیاده سازی CRM در سازمان مشاور CRM مشاوره CRM سخنران CRM سخنران مدیریت ارتباط با مشتری CRM customer relationship manager با ما تماس بگیرید جواد حسنی مدیر هماهنگی جهت برگزاری دوره و سیمنار CRM 09121724677 09128724677

 • مدرس ضرورت مشتری مداری مهارت های فروش بهزاد حسین عباسی

  447 بازدید

  مدرس اجلاس کشوری مشتری مداری ضرورت مشتری مداری CRM آموزش مهارت های فروش استاد بهزاد حسین عباسی آموزش مدیریت ارتباط با مشتری آموزش مشتری مداری مدرس مدیریت ارتباط با مشتری آموزش CRM customer relationship manager با ما تماس بگیرید جواد حسنی مدیر هماهنگی جهت برگزاری دوره و سیمنار CRM 09121724677 09128724677

 • مدرس مشتری مداری کسب رضایت مشتریان CRM بهزاد حسین عباسی

  277 بازدید

  اجلاس کشوری مشتری مداری مشتری مداری و کسب رضایت مشتریان CRM بهزاد حسین عباسی مشتری مداری مشتریان شاکی CRM مهارتهای جلب رضایت مشتریان شاکی CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM استاد بهزاد حسین عباسی با ما تماس بگیرید جواد حسنی مدیر هماهنگی جهت برگزاری دوره و سیمنار CRM 09121724677 09128724677

 • مدرس اصول طلایی مشتری مداری CRM بهزاد حسین عباسی

  339 بازدید

  مشتری مداری و راهکارهای کسب رضایت مشتریان مشتری مداری در قرن ۲۱ اصول مدیریت ارتباط با مشتری اصول پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM استاد مدیریت ارتباط با مشتری CRM سخنران مدیریت ارتباط با مشتری CRM تدریس مدیریت ارتباط با مشتری CRM مدرس مدیریت استاد مدیریت با ما تماس بگیرید جواد حسنی مدیر هماهنگی جهت برگزاری دوره و سیمنار 09121724677 09

 • سمینار مدیریت ارتباط با مشتری CRM بهزاد حسین عباسی

  290 بازدید

  مشتری مداری سمینار مدیریت ارتباط با مشتری مهارتهای راضی کردن مشتری ناراضی مدیریت ارتباط با مشتری CRM پیاده سازی مشتری مداری در سازمان پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با ما تماس بگیرید جواد حسنی مدیر هماهنگی جهت برگزاری دوره و سیمنار CRM 09121724677 09128724677

 • سرود ای ایران در اجلاس کشوری مشتری مداری

  841 بازدید

  سرود ای ایران در اجلاس کشوری مشتری مداری متن ای ایران در اجلاس کشوری مشتری مداری behzadabbasi.ir مدیریت ارتباط با مشتری