در حال بارگذاری
 • 53
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 26.3هزار
  بازدید

گروه نرم افزاری داتیس

نرم افزارهای آموزشی داتیس

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

نرم افزارهای آموزشی داتیس

 • 53
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 26.3هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • آموزش ویندوز سرور 2012 -آشنایی باسرویسFTPوراه اندازی آن

  2,020 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش ویندوز سرور 2012 ، فصل چهاردهم: آشنایی با IIS و FTP server، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/windows_server

 • آموزش ویندوز سرور 2012-دستوراتgroup policyدر powershell

  494 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش ویندوز سرور 2012 ، فصل سیزدهم: آشنایی با powershell، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/windows_server

 • آموزش ویندوز سرور 2012 - پیکر بندی مقدماتی server core

  676 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش ویندوز سرور 2012 ، فصل دوازدهم: آشنایی با Server core، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/windows_server

 • آموزش ویندوز سرور 2012 - پیکربندی DNS در NAT

  1,162 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش ویندوز سرور 2012 ، فصل یازدهم: راه اندازی سرور NAT و ایجاد Mailserver، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/windows_server

 • آموزش ویندوز سرور 2012 - نصب windows server backup

  1,417 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش ویندوز سرور 2012 ، فصل دهم: اتصال کاربران به سرور دامنه و Backup گیری از سرور، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/windows_server

 • آموزش ویندوز سرور 2012 - تنظیمات Print server

  994 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش ویندوز سرور 2012 ، فصل نهم: ایجاد پرینت سرور، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/windows_server

 • آموزش ویندوز سرور 2012 - مدیریت تنظیمات امنیتی

  1,089 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش ویندوز سرور 2012 ، فصل هفتم: Group Policy، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/windows_server

 • آموزش ویندوز سرور 2012 - مدیریت مجوز ها

  352 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش ویندوز سرور 2012 ، فصل هشتم: ایجاد فایل سرور، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/windows_server

 • آموزش ویندوز سرور 2012 - نصب Active Directory

  2,157 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش ویندوز سرور 2012 ، فصل ششم: Active Directory ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/windows_server

 • آموزش ویندوز سرور 2012 - آشنایی با آدرس های IPv6

  325 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش ویندوز سرور 2012 ، فصل سوم: آشنایی با مدلهای مرجع و آدرس دهی ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/windows_server

 • آموزش ویندوز سرور 2012 - کار با Virtual network manager

  500 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش ویندوز سرور 2012 ، فصل پنجم: Hyper –V ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/windows_server

 • آموزش ویندوز سرور 2012 - یکپارچه سازی DDNS با DHCP

  490 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش ویندوز سرور 2012 ، فصل چهارم: مدیریت پروتکل DHCP ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/windows_server

 • آموزش ویندوز سرور 2012 - نصب DNS server

  2,853 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش ویندوز سرور 2012 ، فصل دوم: DNS و نامگذاری ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/windows_server

 • آموزش ویندوز سرور 2012 - بکارگیری Server manager

  780 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش ویندوز سرور 2012 ، فصل اول: نصب و پیکربندی Windows Server 2012 R2 ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/windows_server

 • برنامه نویسی اندروید داتیس -امضای دیجیتال برای برنامه

  225 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید ، فصل دهم: انتشار برنامه های اندرویدی ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/android

 • برنامه نویسی اندروید داتیس-تعامل میان سرویس و Activity

  130 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید ، فصل نهم: تولید سرویس های اندروید ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/android

 • آموزش برنامه نویسی اندروید داتیس - کار با شبکه

  245 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید ، فصل هشتم: ارسال پیام شبکه ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/android

 • آموزش برنامه نویسی اندروید داتیس -آشنایی با Date Picker

  177 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید ، فصل ششم: نمایش تصاویر، منوها و Tabها ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/android

 • برنامه نویسی اندروید داتیس - ذخیره سازی اطلاعات در فایل

  227 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید ، فصل هفتم: کار با پایگاه داده ها و تأمین کننده های محتوا ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/android

 • برنامه نویسی اندروید داتیس -استفاده از ابزارنمایش لیستی

  77 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید ، فصل پنجم: کار با گرافیک و Media در اندروید ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/android

 • برنامه نویسی اندروید داتیس-ایجادرابط کاربری درزمان اجرا

  75 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید ، فصل چهارم: آشنایی با Activity ها و Intent ها ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/android

 • آموزش برنامه نویسی اندروید داتیس - آشنایی با Spinner

  442 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید ، فصل سوم: طراحی رابط کاربری و آشنایی با انواع Widget ها ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/android

 • آموزش برنامه نویسی اندروید داتیس - ایجاد و تعریف کلاسها

  124 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید ، فصل دوم: آشنایی با Android و شروع برنامه نویسی با Android، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/android

 • آموزش برنامه نویسی اندروید داتیس - معرفی کلاسها در جاوا

  162 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید ، فصل اول: مروری بر جاوا ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/android

 • آموزش 2020Design 9.1 داتیس - اضافه کردن متن به Drawing

  96 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش نرم افزار 2020Design 9.1 ، فصل هشتم: Item list و Drawing layout ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/design

 • آموزش 2020Design 9.1 داتیس -اطلاعات مربوط به سبک و قیمت

  65 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش نرم افزار 2020Design 9.1 ، فصل هفتم: Rendering و تنظیمات نهایی ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/design

 • آموزش 2020Design 9.1 داتیس - تنظیم کردن سبک های دستگیره

  120 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش نرم افزار 2020Design 9.1 ، فصل ششم: سایر امکانات 20-20 Design ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/design

 • آموزش 2020Design 9.1 داتیس - نهایی کردن جزیره

  75 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش نرم افزار 2020Design 9.1 ، فصل پنجم: ایجاد جزیره ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/design

 • آموزش 2020Design 9.1 داتیس - آشنایی با کپی کردن کابینت

  317 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش نرم افزار 2020Design 9.1 ، فصل چهارم: قرار دادن لوازم خانگی ،کابینت های زمینی ، دیواری و ایستاده ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/design

 • آموزش 2020Design 9.1 داتیس - تغییر چشم انداز پنجره

  78 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش نرم افزار 2020Design 9.1 ، فصل سوم: ترسیم دیوار ها و دریچه ها ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/design

 • آموزش 2020Design 9.1 داتیس - Display Settings

  82 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش نرم افزار 2020Design 9.1 ، فصل دوم: آشنایی اولیه با نرم افزار ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/design

 • آموزش 2020Design 9.1 داتیس - نورپردازی در آشپزخانه

  122 بازدید

  نمونه ای از فیلم آموزش نرم افزار 2020Design 9.1 ، فصل اول: مفاهیم اولیه طراحی داخلی ، محصول شركت داتیس - برای دیدن كامل سرفصلهای این محصول و همچنین مشاهده نمونه ای از فیلم آموزشی با كیفیت واقعی و خرید آن با تخفیف 30 درصد لطفا به فروشگاه اینترنتی داتیس مراجعه نمایید. http://datissoftware.ir/page/design