در حال بارگذاری
×
کانال آپارات در تلگرام
دنبال کنید
+ دنبال کردن33
برای دنبال کردن کانال "موسسه علمی آموزشی ونوس" و استفاده از سایر در سایت عضو و یا وارد شوید.
بازدید همه ویدیوها: 16,770
Loading...

همه ویدیو ها

 • قسمت274 برنامه گزینه 4

  24 بازدید
  -
  27 دی 95

  ین برنامه در تاریخ 20-10-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه اقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی آرمین صفوی ، سینا محمدی مدرس عربی استاد ازاده

 • قسمت273 برنامه گزینه 4

  111 بازدید
  -
  20 دی 95

  این برنامه در تاریخ 19-10-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی مدرس زبان استاد شهاب اناری و استاد رادمانمهر

 • قسمت 271 برنامه گزینه 4

  69 بازدید
  -
  19 دی 95

  این برنامه در روز پنجشنبه 16-10-95-از شبکه 4-پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس درشکی و علیرضا ره انجام . مدرس استاد شهاب اناری و استاد مهربان

 • قسمت 270 برنامه گزینه 4

  108 بازدید
  -
  19 دی 95

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 15-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_مهندس ره انجام-مدرس شیمی استاد رادمان مهر_دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • برنامه مسیر برتر 14-10-95

  75 بازدید
  -
  18 دی 95

  ین برنامه در روز دوشنبه مورخ ۰۶-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پحش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای کیومرث روشن-مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • برنامه مسیر برتر 12-10-95

  44 بازدید
  -
  18 دی 95

  ین برنامه در روز چهارشنبه مورخ ۰8-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای آرمان صفوی -مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 11-10-95

  83 بازدید
  -
  18 دی 95

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 11-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای محمد رضا نریمانی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 09-10-95

  48 بازدید
  -
  18 دی 95

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ ۰9-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای آرمان صفوی -مدرس دیفرانسیل استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر 08-10-95

  33 بازدید
  -
  18 دی 95

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ ۰8-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای امین کرکه آبادی-مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت 269برنامه گزینه 4

  117 بازدید
  -
  15 دی 95

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 14-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی و کیومرث روشن-مدرس زبان دکتر اناری و مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت 266برنامه گزینه 4

  67 بازدید
  -
  15 دی 95

  این برنامه در روز شنبه مورخ 11-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی -کارشناسان برنامه آقایان مهندس درشکی و استاد دیبازر-مدرس هندسه استاد بنی هاشمی و مدرس زبان و ادبیات فارسی استاد سبحانی

 • قسمت 267برنامه گزینه 4

  73 بازدید
  -
  15 دی 95

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 13-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی-مهندس سینا محمدی و مهندس آرمین صفوی-مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت 265برنامه گزینه 4

  61 بازدید
  -
  15 دی 95

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ 9-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشنای برنامه آقای مهندس درشکی

 • قسمت 264برنامه گزینه 4

  73 بازدید
  -
  12 دی 95

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 8-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید .مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناس برنامه آقای مهندس سالار درشکی و مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت 265برنامه گزینه 4

  79 بازدید
  -
  12 دی 95

  این برنامه روز 5شنبه مورخ 9-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس آرمان صفوی-مدرس زبان دکتر اناری و مدرس دیفرانسیل استاد مهربان

 • قسمت 5۷ برنامه ونوس از شبکه یک سیما

  266 بازدید
  -
  8 دی 95

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ ۷-۱۰-۹۵ از شبکه یک سیما پخش کردید.مجری برنامه آقای هومن ستوده-کارشناسان برنامه آقایان استاد رامین نیکخو-مهندس سالار درشکی-مدرس دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • قسمت 263 برنامه گزینه ۴

  85 بازدید
  -
  8 دی 95

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ ۷-۱۰-۹۵ از شبکه ۴ سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقای استاد رامین نیکخو- مدرس دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • قسمت2۶۲ برنامه گزینه 4

  94 بازدید
  -
  7 دی 95

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 06-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سر کار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و علیرضا ره انجام-مدرس عربی استاد ازاده

 • برنامه مسیر برتر 0۶-10-95

  64 بازدید
  -
  7 دی 95

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ ۰۶-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پحش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای مهندس ره انجام-مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت 5۶ برنامه ونوس از شبکه یک سیما

  62 بازدید
  -
  7 دی 95

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 6-10-95 از شبکه سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای هومن ستوده -کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس علیرضا ره انجام-مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 05-10-95

  120 بازدید
  -
  6 دی 95

  این برنامه در روز یک شنبه مورخ 05-10-95 از شبکه آموزش سیما پخش گردید-مجری برنامه اقای سالار درشکی- کارشناس برنامه استاد رامین نیکخو-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • قسمت 261برنامه گزینه 4

  190 بازدید
  -
  6 دی 95

  این برنامه در روز یک شنبه مورخ 5-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقایان استاد رامین نیکخو و مهندس سالار درشکی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • قسمت 55 برنامه ونوس از شبکه یک سیما

  160 بازدید
  -
  6 دی 95

  این برنامه در روز یک شنبه مورخ ۵-۱۰-۹۵ از شبکه ۱ سیما پخش گردید.مجری برنامه هومن ستوده-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان استاد رامین نیکخو و مهندس سالار درشکی- مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • قسمت 54 برنامه ونوس از شبکه یک سیما

  75 بازدید
  -
  6 دی 95

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ ۲-۱۰-۹۵ از شبکه ۱ سیما پخش گردید.مجری برنامه هومن ستوده-کارشناس مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی- مدرس درس دیفرانسیل استاد مهربان

 • قسمت 260برنامه گزینه 4

  71 بازدید
  -
  5 دی 95

  این برناهه در روز شنبه مورخ 05-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سر کار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس آرمان صفوی-مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • قسمت 259برنامه گزینه 4

  76 بازدید
  -
  5 دی 95

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ 02-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس سعید نظری-مدرس دیفرانسیل استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر 0۴-10-95

  44 بازدید
  -
  5 دی 95

  این برنامه در روز شنبه موزخ ۰۴-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس مشاوره آقای مهندس آرمان صفوی و مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • برنامه مسیر برتر03-10-95

  39 بازدید
  -
  5 دی 95

  همایش مسیر برتر

 • برنامه مسیر برتر 02-10-95

  51 بازدید
  -
  5 دی 95

  این برنامه در روز پنج شنبه موزخ ۰۲-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس مشاوره آقای مهندس سعید نظری و مدرس ریاضی استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر01-10-95

  92 بازدید
  -
  2 دی 95

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 1-10-95 از شبکه آموزش پخش گردید-مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای مهندس ره انجام-مدرس دین و زندگی استاد سر کشیک زاده

 • قسمت 258برنامه گزینه 4

  91 بازدید
  -
  2 دی 95

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 01-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان این برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس ره انجام-مدرس درس ین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • قسمت 53برنامه ونوس از شبکه 1 سیما

  58 بازدید
  -
  2 دی 95

  این برنامه در روز 4 شنیه مورخ 01-10-95 از شبکه یک سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای هومن ستوده-کارشناسان برنامه آقای مهندس سالار درشکی -مدرس دین و زندگی آقای دکتر سر کشیک زاده