در حال بارگذاری
 • 44
  دنبال کنندگان
 • 5
  دنبال شوندگان
 • 27.1هزار
  بازدید

موسسه علمی آموزشی ونوس

 • 44
  دنبال کنندگان
 • 5
  دنبال شوندگان
 • 27.1هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • برنامه مسیر برتر 1-12-95

  49 بازدید

  این برنامه در تاریخ 1- 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 30- 11-95

  40 بازدید

  ین برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس فیزسک استاد حسینی

 • قسمت304 برنامه گزینه 4

  25 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ30-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه خانم هاشمی- مشاور تحصیلی آقایان سالار درشکی -سید امیر دیبازر. مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • برنامه مسیر برتر 28- 11-95

  34 بازدید

  این برنامه در تاریخ 28 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای . سید امیر دیبازر

 • قسمت303 برنامه گزینه 4

  30 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 28-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه جناب آقای فرشید رشید- مشاور تحصیلی آقایان سالار درشکی -سید امیر دیبازر

 • قسمت 300 برنامه گزینه 4

  83 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ25-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری خانم هاشمی مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -آرمان صفوی -مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت 301 برنامه گزینه 4

  62 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ26-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری خانم هاشمی - مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_رامین نیکخو- دانش آموز رتبه برتر آقای حسین موسوی 1

 • برنامه مسیر برتر 24- 11-95

  52 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس فیزسک استاد حسینی

 • برنامه مسیر برتر 21- 11-95

  36 بازدید

  این برنامه در تاریخ 21 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان آرمان صفوی- امین کرکه آبادی -

 • برنامه مسیر برتر 20- 11-95

  19 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان آرمان صفوی- امین کرکه آبادی

 • برنامه مسیر برتر 19- 11-95

  38 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان آرمان صفوی- امین کرکه آبادی -

 • برنامه مسیر برتر 18- 11-95

  158 بازدید

  این برنامه در تاریخ 18 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای آرمان صفوی- مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 16- 11-95

  93 بازدید

  این برنامه در تاریخ12 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای سید امیر دیبازر,

 • برنامه مسیر برتر 12- 11-95

  49 بازدید

  این برنامه در تاریخ12 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای ,رامین نیکخو , مدرس دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • برنامه مسیر برتر 10- 11-95

  67 بازدید

  این برنامه در روز یکشنبه مورخ 10-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-مشاوره تحصیلی برنامه جناب آقای درشکی مدرس اقتصاد خانم جعفری. شیمی استاد رادمانمهر

 • برنامه مسیر برتر 11- 11-95

  74 بازدید

  این برنامه در روزیکشنبه مورخ 11-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-مشاوره تحصیلی برنامه جناب آقای آرمین صفوی - مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 9- 11-95

  94 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 9-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-مشاوره تحصیلی برنامه جناب آقای مهندس سید امیر دیبازر -

 • قسمت287 برنامه گزینه 4

  179 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 9-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی - مشاور تحصیلی آقایان سالار درشکی -امیر سعید مقصودی -سید امیر دیبازر -مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت286 برنامه گزینه 4

  79 بازدید

  این برنامه در روز پنجشنبه مورخ 7-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای فرشید رشید - مشاور تحصیلی آقای سالار درشکی -دانش آموز برتر حسین ابرهی -

 • برنامه مسیر برتر 7- 11-95

  74 بازدید

  این برنامه در روز پنجشنبه مورخ 7-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-مشاوره برنامه جناب آقای مهندس دیبازر - مدرس ریاضیات جناب آقای استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر 6- 11-95

  161 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 6-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-مشاوره برنامه جناب آقای ره انجام- دانش آموز خانم زهرا نصیری.

 • برنامه مسیر برتر 5- 11-95

  118 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 5-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-مشاوره برنامه جناب آقای رامین نیکخو - دانش آموز برتر حسین موسوی .

 • قسمت284 برنامه گزینه4

  90 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 4-۱1-۹۵ از شبکه چهار پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی -کارشناسان آقایان سالار درشکی آرمین صفوی و زمانی .مدرس عربی استاد آزاده و زبان استاد اناری

 • برنامه مسیر برتر04 11-95

  32 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 4-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-کارشناسان آقایان آرمین صفوی و زمانی .مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 3-11-95

  96 بازدید

  این برنامه در روزشنبه مورخ 3-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-کارشناسان آقای . رامین نیکخو -مدرس شیمی استاد رادمانمهر

 • قسمت283 برنامه گزینه 4

  131 بازدید

  این برنامه در تاریخ03-11-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی ,رامین نیکخو , مدرس زبان استاد شهاب اناری

 • برنامه مسیر برتر 2-11-95

  74 بازدید

  این برنامه در روزشنبه مورخ 02-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-کارشناسان آقای . سید امیر دیبازر -دانش آموز رتبه امین کرکه آبادی و امیر مسعود مقصودی

 • قسمت 281 برنامه گزینه 4

  74 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ30-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری آقای فرشید رشید مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_سید امیر دیبازر--مدرس زبان استاد و استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر-30-10-95

  67 بازدید

  این برنامه در روز پنجشنبه مورخ 30-10-95از شبکه آموزش سیما پخش گردید.مجری برنامه اقای سالار درشکی-کارشناس برنامه اقای مهندس دیبازر

 • برنامه مسیر برتر 26-10-95

  124 بازدید

  این برنامه در روزیکشنبه مورخ 15-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-کارشناسان آقای امین کرکه آبادی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر28 -10-95

  82 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 28-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پحش گردید. کارشناس برنامه آقای سالار درشکی-نیکخو-مدرسدین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • قسمت279 برنامه گزینه 4

  131 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 28-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_-آقای نیکخو- -مدرس زبان استاد اناری