در حال بارگذاری
 • 54
  دنبال کننده
 • 6
  دنبال شونده
 • 41.4هزار
  بازدید

موسسه علمی آموزشی ونوس

 • 54
  دنبال کنندگان
 • 6
  دنبال شوندگان
 • 41.4هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • برنامه مسیر برتر3-2-96

  64 بازدید

  این برنامه در تاریخ 3-2-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو -مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • قسمت14 برنامه گزینه 4

  29 بازدید

  این برنامه در تاریخ 3-2-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -رامین نیکخو -مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • قسمت13 برنامه گزینه 4

  47 بازدید

  این برنامه در تاریخ 2-2-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -سید امیر دیبازر -مدرس ریاضی استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر 31-1-96

  73 بازدید

  این برنامه در تاریخ 31-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -سید امیر دیبازر -مدرس ریاضی استاد مهربان

 • قسمت 12 برنامه گزینه 4

  39 بازدید

  این برنامه در تاریخ 31-1-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -سید امیر دیبازر -مدرس ریاضی استاد مهربان

 • قسمت 11 برنامه گزینه 4

  37 بازدید

  این برنامه در تاریخ30-1-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی - سینا محمدی-مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت 10 برنامه گزینه 4

  66 بازدید

  این برنامه در تاریخ29-1-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس رامین نیکخو - سالار درشکی-مدرس دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • برنامه مسیر برتر28-1-96

  27 بازدید

  این برنامه در تاریخ28-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه سالار درشکی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس امیر رمضانی -آرمان صفوی- مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر26-1-96

  39 بازدید

  این برنامه در تاریخ26-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه سالار درشکی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس - سید امیر دیبازر -علیرضا ره انجام

 • برنامه مسیر برتر 26-1-96

  64 بازدید

  این برنامه در تاریخ26-1-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سید امیر دیبازر -علیرضا ره انجام

 • قسمت 7برنامه گزینه 4

  66 بازدید

  این برنامه در تاریخ26-1-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - سید امیر دیبازر -علیرضا ره انجام

 • برنامه مسیر برتر 24-1-96

  56 بازدید

  این برنامه در تاریخ24-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - سید امیر دیبازر -مدرس دیفرانسیل استاد محمد مهربان

 • قسمت 6 برنامه گزینه 4

  84 بازدید

  این برنامه در تاریخ24-1-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - سید امیر دیبازر -مدرس دیفرانسیل استاد محمد مهربان

 • برنامه مسیر برتر 23-1-96

  71 بازدید

  این برنامه در تاریخ23-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - سینا محمدی -مدرس دینی استاد سرکشیک زاده

 • قسمت 5 برنامه گزینه 4

  51 بازدید

  این برنامه در تاریخ23-1-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - سینا محمدی -مدرس دینی استاد سرکشیک زاده

 • برنامه مسیر برتر 21-1-96

  27 بازدید

  این برنامه در تاریخ 21-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه خانم هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - علیرضا ره انجام -مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت4 برنامه گزینه 4

  32 بازدید

  این برنامه در تاریخ21-1-96 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - علیرضا ره انجام -مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 16-1-96

  94 بازدید

  این برنامه در تاریخ16-1-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناساس مشاوره تحصیلی آقای امین کرکه آبادی- مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت 1 برنامه گزینه 4

  32 بازدید

  این برنامه در تاریخ 1-16-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -امین کرکه آبادی- مدرس ریاضی استاد امیر حسین نصیری

 • برنامه مسیر برتر 15-1-96

  77 بازدید

  این برنامه در تاریخ15-1-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناساس مشاوره تحصیلی آقای مهندس رامین نیکخو -مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر24-12-95

  284 بازدید

  این برنامه در تاریخ24-12-95 از آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای رامین نیکخو- برای اطلاعات بیشتر به سایت ونوس به آدرس http://venuspub.ir/ مراجعه فرمایید

 • قسمت324 برنامه گزینه 4

  143 بازدید

  این برنامه در تاریخ22-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -امین کرکه آبادی -مدرس شیمی استاد رادمانمهر برای اطلاعات بیشتر به سایت ونوس به آدرس http://venuspub.ir/ مراجعه فرمایید

 • برنامه مسیر برتر 22-12-95

  74 بازدید

  این برنامه در تاریخ22-12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -امین کرکه آبادی -مدرس شیمی استاد رادمانمهر

 • قسمت323 برنامه گزینه 4

  147 بازدید

  این برنامه در تاریخ22-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -امین کرکه آبادی -مدرس شیمی استاد رادمانمهر

 • برنامه مسیر برتر 21-12-95

  74 بازدید

  این برنامه در تاریخ21 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-مجری سالار درشکی-کارشناسان تحصیلی آقای امیر دیبازر-مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • قسمت322 برنامه گزینه 4

  181 بازدید

  این برنامه در تاریخ21-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی - سید امیر دیبازر-مدرس هندسه استاد سعید بنی هاشمی

 • قسمت320 برنامه گزینه 4

  235 بازدید

  این برنامه در تاریخ18-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -علیرضا ره انجام-امین کرکه آبادی

 • برنامه مسیر برتر 17-12-95

  82 بازدید

  این برنامه در تاریخ17 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-مجری سالار درشکی-کارشناسان تحصیلی آقای نیکخو-مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت319 برنامه گزینه 4

  113 بازدید

  این برنامه در تاریخ16-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت317 برنامه گزینه 4

  77 بازدید

  این برنامه در تاریخ15-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار-رامین نیکخو-مدرس شیمی استاد نیکخو

 • قسمت318 برنامه گزینه 4

  114 بازدید

  این برنامه در تاریخ16-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار-سعید نظری-امیر رمضانی-

 • برنامه مسیر برتر16-12-95

  23 بازدید

  این برنامه در تاریخ 16 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-کارشناسان تحصیلی آقایان سالار درشکی-آرمان صفوی-امیر رمضانی-سعید نظری