در حال بارگذاری
 • 26
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 23.5هزار
  بازدید

امیر کارخانه

 • 26
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 23.5هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • گیتارپاپ,سازدهنی,آموزشی,ممنون از متین عزیزم

  273 بازدید

  آموزش خصوصی موسیقی,گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی,کیبورد و سازدهنی(دیاتونیک,کروماتیک و ترمولو)امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949،استان تهران

 • گیتارپاپ,سازدهنی,آموزشی,ممنون از متین عزیزم

  104 بازدید

  آموزش خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی,کیبورد و سازدهنی(دیاتونیک,کروماتیک و ترمولو)امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949,استان تهران

 • پیانو,آموزشی,تشکر از خانم عسل نوآموز پیانو مقدماتی

  123 بازدید

  آموزش تضمینی و خصوصی موسیقی,گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی,کیبورد و سازدهنی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتارپاپ,گیتارآکوستیک,آموزشی(خصوصی)تشکر از آقا محمد

  78 بازدید

  آموزش خصوصی و تضمینی موسیقی,گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی,کیبرد وسازدهنی(دیاتونیک,کروماتیک و ترمولو)استان تهران,مدرس امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتارپاپ,پیانو,آموزش(خصوصی)تشکر از آقا محمد عزیز

  57 بازدید

  تدریس خصوصی موسیقی,گیتارپاپ,گیتارکلاسیک,پیانومقدماتی,کیبرد و سازدهنی(دیاتونیک,کروماتیک وترمولو)استان تهران,مدرس امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتارپاپ,آموزشی,(خصوصی)تشکر از آقا محمد عزیز.

  45 بازدید

  تدریس خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی,کیبرد وسازدهنی(دیاتونیک,کروماتیک و ترمولو)استان تهران,مدرس امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتار الکتریک,پد کیبرد,آموزشی

  51 بازدید

  آموزش خصوصی و تضمینی گیتار کلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی,کیبرد و ساز دهنی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتار الکتریک,پد کیبرد,آموزشی

  36 بازدید

  تدریس خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی,کیبرد وساز دهنی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتارپاپ,آموزشی

  170 بازدید

  تدریس تضمینی و خصوصی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,مدرس امیر کارخانه,استان تهران با ۱۱ سال تجربه تدریس خصوصی موسیقی,شماره تماس:09365200949

 • گیتارپاپ,آموزشی

  106 بازدید

  تدریس خصوصی و تضمینی موسیقی,گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,استان تهران,مدرس امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • پیانو و گیتارپاپ,آموزشی

  88 بازدید

  آموزش تضمینی و خصوصی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,استان تهران,امیرکارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتار پاپ آموزشی,با تشکر از امین عزیز

  49 بازدید

  تدریس خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتار پاپ آموزشی,با تشکر از متین عزیز

  36 بازدید

  تدریس خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتارپاپ,آموزشی,با تشکر از متین عزیز

  212 بازدید

  آموزش تضمینی و خصوصی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949.

 • گیتارپاپ,آموزشی,با تشکر از هادی عزیز

  79 بازدید

  آموزش خصوصی و تضمینی گیتارپاپ,گیتارکلاسیک,پیانومقدماتی و ساز دهنی(دیاتونیک,کروماتیک و ترمولو)امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949,استان تهران.

 • گیتارپاپ,آموزشی

  77 بازدید

  آموزش خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949,استان تهران

 • گیتارپاپ,آموزشی

  54 بازدید

  آموزش خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,استان تهران,مدرس امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتارپاپ

  84 بازدید

  تدریس خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی(دیاتونیک,کروماتیک و ترمولو)مدرس امیرکارخانه با ۱۱ سال تجربه آموزش خصوصی موسیقی,سماره تماس:09365200949,استان تهران.

 • گیتار,سازدهنی,آموزشی

  261 بازدید

  تدریس خصوصی موسیقی,گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,تضمینی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتارکلاسیک,دوست عزیزم آقا هادی

  92 بازدید

  تدریس خصوصی گیتارکلاسیک,پاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,استان تهران,تضمینی,شماره تماس:09365200949,امیر کارخانه

 • گیتارپاپ(گل گلدون)

  304 بازدید

  تدریس خصوصی و تضمینی موسیقی,گیتارکلاسیک,پاپ,پیانومقدماتی و ساز دهنی(دیاتونیک,کروماتیک و ترمولو)استان تهران,امیر کارخانه,09365200949

 • آموزش موسیقی

  558 بازدید

 • آموزش موسیقی(خصوصی)

  241 بازدید

  تدریس خصوصی و تضمینی موسیقی,گیتارکلاسیک,پاپ,پیانومقدماتی وسازدهنی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • آموزش موسیقی(خصوصی)

  109 بازدید

  تدریس خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,پاپ,پیانومقدماتی وساز دهنی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • آموزش موسیقی

  131 بازدید

  تدریس خصوصی موسیقی,خصوصی وتضمینی,گیتارکلاسیک,پاپ,پیانومقدماتی وسازدهنی(دیاتونیک,کروماتیک وترمولو)استان تهران,مدرس امیرکارخانه فارق التحصیل رشته موسیقی با ۱۰ سال تجربه آموزش موسیقی,شماره تماس:09365200949

 • 0:8

  آموزش موسیقی

  48 بازدید

  تدریس خصوصی وتضمینی گیتارکلاسیک,پاپ,پیانومقدماتی وسازدهنی,استان تهران,مدرس امیر کارخانه فارق التحصیل رشته موسیقی با ۱۰ سال تجربه تدریس موسیقی,شماره تماس:09365200949

 • VIDEO

  2,309 بازدید

  تدریس خصوصی گیتار کلاسیک,پاپ,پیانو مقدماتی وسازدهنی(دیاتونیک,کروماتیک وترمولو)تضمینی,مدرس امیر کارخانه,با ۱۰ سال تجربه آموزش موسیقی,استان تهران,شماره تماس:09365200949

 • VIDEO

  69 بازدید

  آموزش خصوصی موسیقی,گیتارکلاسیک,پاپ,پیانومقدماتی وسازدهنی,تضمینی,استان تهران,استان البرز,امیر کارخانه,شماره تماس09365200949

 • گیتار کلاسیک

  316 بازدید

  آموزش گیتار کلاسیک,گام به گام و تضمینی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • موسیقی

  157 بازدید

  به یاد استاد حسن کسایی

 • گیتار پاپ(ریتم)

  3,535 بازدید

  آموزش گیتار کلاسیک وپاپ(ریتم,آکوردسازی,آواز پاپ,ملودی نوازی,آرپژ و همنوازی)در استان تهران,شماره تماس:09365200949,آهنگ یادتو سیاوش قمیشی.

 • گیتارپاپ(آرپژ)

  2,387 بازدید

  آموزش گیتار کلایسک وگیتار پاپ(ریتم,آکورد سازی,ملودی نوازی,آواز پاپ و...)استان تهران,امیر کارخانه,آهنگ دیوار,آهنکساز و خواننده امیر کارخانه,شعر فریبا خیاطی.شماره تماس:09365200949