در حال بارگذاری
 • 26
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 27.2هزار
  بازدید

امیر کارخانه

 • 26
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 27.2هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • گیتارپاپ،آموزشی،تشکر از آقا محمد

  42 بازدید

  آموزش خصوصی موسیقی تضمینی،شماره تماس:09365200949،امیر کارخانه.

 • گیتارپاپ،هنرجو گیتارپاپ،تشکر از آقا محمد

  85 بازدید

  آموزش موسیقی،خصوصی و کاملا تضمینی،گیتارکلسیک،گیتارپاپ،پیانومقدماتی و سازدهنی،مدرس امیر کارخانه با 12 سال تجربه آموزش موسیقی،شماره تماس:09365200949

 • گیتار پاپ،هنرجو گیتارپاپ،تشکر از آقا محمد عزیز

  18 بازدید

  آموزش خصوص و تضمینی موسیقی،شماره تماس:09365200949

 • همنوازی گیتار پاپ،سازدهنی

  160 بازدید

  آموزش خصوصی موسیقی،گیتارکلاسیک،گیتارپاپ،سازدهنی پیانومقدماتی،کاملا تضمینی،استان تران،مدرس امیر کارخانه فارق التحصیل رشته موسیقی با 12 سال سابقه تدریس موسیقی،شماره تماس:09365200949

 • همنوازی گیتار پاپ،سازدهنی

  154 بازدید

  آموزش گام به گام گیتارکلاسیک،گیتارپاپ،پیانومقدماتی و سازدهنی،تضمینی کاملا خصوصی،مدرس امیر کارخانه با 12 سال سابقه تدریس موسیقی،شماره تماس:09365200949

 • همنوازی گیتار پاپ

  53 بازدید

  آموزش خصوصی موسیقی،استان تهران،تضمینی،مدرس امیر کارخانه با 12 سال سابقه آموزش موسیقی،شماره تماس:09365200949

 • همنوازی گیتار پاپ

  35 بازدید

  آموزش خصوصی مویقی،تضمینی،گیتارکلاسیک،گیتارپاپ،سازدهنی و پیانومقدماتی،مدرس امیر کارخانه فارق التحصیل رشته موسیقی با 12 سال سابقه تدریس موسیقی،شماره تماس:09365200949

 • همنوازی گیتار الکتریک و گیتار کلاسیک،لاو استوری

  360 بازدید

  آموزش تضمینی و خصوصی موسیقی،گیتارکلاسیک،گیتارپاپ،پیانومقدماتی و سازدهنی،مدرس امیر کارخانه با 12 سال تجربه تدریس موسیقی،شماره تماس:09365200949،استان تهران.

 • همنوازی گیتارپاپ و پد کیبورد

  15 بازدید

  آموزش خصوصی و تضمینی موسیقی،مدرس امیرکارخانه با 12 سال سابقه تدریس موسیقی،شماره تماس:09365200949

 • همنوازی گیتار پاپ و سازدهنی

  97 بازدید

  تدریس خصوصی گیتارکلاسیک،گیتارپاپ،پیانومقدماتی وسازدهنی،مدرس امیر کارخانه با 12 سال سابقه آموزش خصوصی موسیقی،شماره تماس:09365200949

 • همنوازی گیتارپاپ و سازدهنی

  17 بازدید

  آموزش خصوصی موسیقی،09365200949,امیر کارخانه

 • همنوازی گیتار کلاسیک

  16 بازدید

  آموزش خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک،گیتارپاپ،پیانومقدماتی وسازدهنی،مدرس امیر کارخانه با 12 سال تجربه تدریس موسیقی،تضمینی،شماره تماس:09365200949,استان تهران

 • گیتارپاپ,سازدهنی,آموزشی,ممنون از متین عزیزم

  425 بازدید

  آموزش خصوصی موسیقی,گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی,کیبورد و سازدهنی(دیاتونیک,کروماتیک و ترمولو)امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949،استان تهران

 • گیتارپاپ,سازدهنی,آموزشی,ممنون از متین عزیزم

  164 بازدید

  آموزش خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی,کیبورد و سازدهنی(دیاتونیک,کروماتیک و ترمولو)امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949,استان تهران

 • پیانو,آموزشی,تشکر از خانم عسل نوآموز پیانو مقدماتی

  154 بازدید

  آموزش تضمینی و خصوصی موسیقی,گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی,کیبورد و سازدهنی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتارپاپ,گیتارآکوستیک,آموزشی(خصوصی)تشکر از آقا محمد

  115 بازدید

  آموزش خصوصی و تضمینی موسیقی,گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی,کیبرد وسازدهنی(دیاتونیک,کروماتیک و ترمولو)استان تهران,مدرس امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتارپاپ,پیانو,آموزش(خصوصی)تشکر از آقا محمد عزیز

  82 بازدید

  تدریس خصوصی موسیقی,گیتارپاپ,گیتارکلاسیک,پیانومقدماتی,کیبرد و سازدهنی(دیاتونیک,کروماتیک وترمولو)استان تهران,مدرس امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتارپاپ,آموزشی,(خصوصی)تشکر از آقا محمد عزیز.

  65 بازدید

  تدریس خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی,کیبرد وسازدهنی(دیاتونیک,کروماتیک و ترمولو)استان تهران,مدرس امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتار الکتریک,پد کیبرد,آموزشی

  63 بازدید

  آموزش خصوصی و تضمینی گیتار کلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی,کیبرد و ساز دهنی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتار الکتریک,پد کیبرد,آموزشی

  56 بازدید

  تدریس خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی,کیبرد وساز دهنی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتارپاپ,آموزشی

  196 بازدید

  تدریس تضمینی و خصوصی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,مدرس امیر کارخانه,استان تهران با ۱۱ سال تجربه تدریس خصوصی موسیقی,شماره تماس:09365200949

 • گیتارپاپ,آموزشی

  152 بازدید

  تدریس خصوصی و تضمینی موسیقی,گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,استان تهران,مدرس امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • پیانو و گیتارپاپ,آموزشی

  96 بازدید

  آموزش تضمینی و خصوصی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,استان تهران,امیرکارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتار پاپ آموزشی,با تشکر از امین عزیز

  61 بازدید

  تدریس خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتار پاپ آموزشی,با تشکر از متین عزیز

  58 بازدید

  تدریس خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتارپاپ,آموزشی,با تشکر از متین عزیز

  237 بازدید

  آموزش تضمینی و خصوصی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949.

 • گیتارپاپ,آموزشی,با تشکر از هادی عزیز

  109 بازدید

  آموزش خصوصی و تضمینی گیتارپاپ,گیتارکلاسیک,پیانومقدماتی و ساز دهنی(دیاتونیک,کروماتیک و ترمولو)امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949,استان تهران.

 • گیتارپاپ,آموزشی

  103 بازدید

  آموزش خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949,استان تهران

 • گیتارپاپ,آموزشی

  65 بازدید

  آموزش خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,استان تهران,مدرس امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتارپاپ

  108 بازدید

  تدریس خصوصی و تضمینی گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی(دیاتونیک,کروماتیک و ترمولو)مدرس امیرکارخانه با ۱۱ سال تجربه آموزش خصوصی موسیقی,سماره تماس:09365200949,استان تهران.

 • گیتار,سازدهنی,آموزشی

  290 بازدید

  تدریس خصوصی موسیقی,گیتارکلاسیک,گیتارپاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,تضمینی,استان تهران,امیر کارخانه,شماره تماس:09365200949

 • گیتارکلاسیک,دوست عزیزم آقا هادی

  130 بازدید

  تدریس خصوصی گیتارکلاسیک,پاپ,پیانومقدماتی و سازدهنی,استان تهران,تضمینی,شماره تماس:09365200949,امیر کارخانه