در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
تیزر آلبوم ایمریا - پادشاه بی نام |سومین آلبوم پروژه موسیقیایی تک نفره موزیسین ایرانی A.R.A Elyad (ایمر) در سبک حماسی ، مدیوال ، دارک امبینت. www.facebook.com/Iymrya
۴ بهمن ۹۳
۴۳ بازدید
Iymrya - Proud And Honor\Single song From Nameless King \Genre:Epic Symphonic Dark Ambient\Musician,Composer:Ara Elyad aka Iymyr \ support us at :www.facebook.com/Iymrya
۲۰ خرداد ۹۳
۲۰۵ بازدید
Iymrya - Nameless King Will Coming On 2015 Genre:Epic Atmospheric Dark Ambient Official Page:www.facebook.com/iymrya
۵ خرداد ۹۳
۱۱۵ بازدید
Iymrya - Darkness Falls Upon Woods\Genre:Epic Atmospheric Dark Ambient,Dark Fantasy Ambient\Music,Composer:A.R.A Elyad aka Iymyr \ Visit Facebook Official Page:www.facebook.com/Iymrya
۲۵ فروردین ۹۳
۲۷۹ بازدید
Iymrya-The Fallen Arises Song Somehow Is an Old Song Cover\Genre:Epic Atmospheric Dark Ambient\Recompose and Remake Again : A.r.a Elyad aka Iymyr
۲۰ فروردین ۹۳
۱۷۵ بازدید
Iymrya - Road to Multorhm\Genre:Epic Atmospheric Dark Ambient\Theme:DarkMedieval,DarkFantasy\Composer,Music:A.R.A Elyad aka Iymyr---Visit Offical Page:www.facebook.com/Iymrya
۲۰ بهمن ۹۲
۱۲۵ بازدید
Iymrya - Cyrus The Great \ Music , Composer : A.R.A Elyad aka Iymyr \ Genre:Epic Atmospheric Dark Ambient...Visit Official Facebook Page:www.facebook.com/Iymrya (Its last Hours of Great King Of Persia , King Of Four Corner Of world ... Zolqarnein )
۱۴ دی ۹۲
۱۱۶۳ بازدید
Iymrya - A Midsummer Night Dream\ Music,Composer:Iymyr\Genre:Epic Atmospheric Dark Ambient --- Visit Official Page:www.facebook.com/iymrya
۲۱ آذر ۹۲
۳۸۰ بازدید
Iymrya - The Silence Of Akkylanion \ Genre:Epic Atmospheric Dark Ambient,Fantasy Ambient \ Music Composer : Iymyr\
۵ آذر ۹۲
۲۳۳ بازدید
Track:Everlasting Whiteness\Music,Composer:A.R.A Elyad Aka Iymyr\Genre:Epic Atmospheric Ambient,Dark Ambient\Theme:wintry,Dark,Medieval Visit:www.facebook.com/iymrya
۷ آبان ۹۲
۳۰۳ بازدید
Iymrya - The Untold Tales (EP 2013)\Genre:Epic Atmospheric Ambient,Fantasy Ambient,Dark Ambient\Music,Composer,Instrument:Iymyr\Release Date:8,October,2013\Cover Artist:Arthur Rackham Official Page:www.facebook.com\iymrya
۱۷ مهر ۹۲
۱۳ بازدید
Track:Return Of The Lord Vampire\Music,Instrument:Iymyr\Genre:Gothic Ambient,Epic Atmospheric Ambient\Theme:Vampire,Gothic,Dark\PS:Mix by Youtube
۳۱ شهریور ۹۲
۵۹۲ بازدید
Track:The Haunted Mansion\Genre:Epic Atmospheric Ambient,Gothic Ambient\Theme:Gothic,Creepy,Horror\Music,Composer:Iymyr -Iymrya
۱۹ شهریور ۹۲
۲۷۱ بازدید
Track:Fang And Fire\Genre:Epic Atmospheric Ambient,Gothic Ambient\Music,Composer:Iymyr (Iymrya \Theme:Creepy,Vampiresism
۱۷ شهریور ۹۲
۱۸۹ بازدید
Track: Abandoned way among Forest whisper\Genre:Epic Atmospheric Ambient\Music,Composer:Iymyr
۱۳ شهریور ۹۲
۲۴۰ بازدید
Track:In Trolls Cave\Genre:Epic Atmospheric Ambient\Music,Composer:Iymyr\Theme:Fantasy,Creepy
۵ شهریور ۹۲
۱۸۵ بازدید
Track:Chant Of Night Spirit\Genre:Epic Atmospheric Ambient,NeoClassical\Music,Composer:Iymyr\Theme:Fantasy
۲ شهریور ۹۲
۲۸۹ بازدید
Track:Rise Of Mountain Folks\Genre:Epic Atmospheric Ambient\Music,Composer and all Instrument:Iymyr\Theme:Medieval,Folk
۲۵ مرداد ۹۲
۱۲۹ بازدید
Track:Gregorian Choir\Genre:Epic Atmospheric Ambient\Music,Composer and All Instrument:Iymyr\Theme:Gothic,NeoClassical
۲۵ مرداد ۹۲
۱۰۷ بازدید
Track:66Night Insomnia\Music,Instrument,Composer:Iymyr\Genre:Epic Atmospheric Ambient,Gothic Dark Ambient\ Theme:Creepy,Dark,Gothic
۲۴ مرداد ۹۲
۳۰۳ بازدید
Track:La Serenissima (cover) \ Genre: Epic Atmospheric Ambient,Neo Classical\With Medieval Theme\ReCompose,Remaster:Iymyr
۲۱ مرداد ۹۲
۱۴۰ بازدید
Track:Keeper Of The Realm\Genre:Epic Atmospheric Ambient,Medieval Ambient\Music,Composer:Iymyr
۲۱ مرداد ۹۲
۱۱۲ بازدید
Track:The Lost Lore\Genre:Epic Atmospheric Ambient,Neo Classical , Dark Ambient\Remaster,Composer:Iymyr
۱۷ مرداد ۹۲
۱۵۶ بازدید
Tale Of DarkThrone\Epic Atmospheric Dark Ambient,Darkwave\Music,Composer:Iymyr
۱۲ مرداد ۹۲
۲۰۱ بازدید
Track:Silent Flower\Genre:Epic Atmospheric Ambient,NeoClassical\Music,Composer:Iymyr
۱۰ مرداد ۹۲
۳۸۶ بازدید
Track:The Evendim\Genre:Epic Atmospheric Ambient\With Dark Theme and Choir\Music,Composer:Iymyr
۷ مرداد ۹۲
۱۹۰ بازدید
Track:While The trumpet sang\Genre:Epic Atmospheric Ambient\Music,Composer:Iymyr\Theme:Epic,Medieval
۶ مرداد ۹۲
۱۵۶ بازدید
Track: The Last Luthien Song(Cover)\Genre:Epic Atmospheric Ambient\Music,Composer,Remaster:Iymyr\Original Track By Meiju Enho Keyboard\Cover Art ted nasmith
۴ مرداد ۹۲
۱۵۳ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸

ایمریا


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات