در حال بارگذاری
 • 22
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 38.8هزار
  بازدید

ایمریا

Iymrya Is Epic Atmospheric Dark Ambient based on Medieval era & Fantasy adventures that Formed In 2010 By A.r.a (a.k.a Iymyr) In Persia ایمریا پروژه موسیقیایی موزیسین ایرانی با نام مخفف A.r.a (نام هنری: ایمر) است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

Iymrya Is Epic Atmospheric Dark Ambient based on Medieval era & Fantasy adventures that Formed In 2010 By A.r.a (a.k.a Iymyr) In Persia ایمریا پروژه موسیقیایی موزیسین ایرانی با نام مخفف A.r.a (نام هنری: ایمر) است.

 • 22
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 38.8هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • Iymrya - The Shadowmarch Of Swords

  679 بازدید

  Iymrya - The Shadowmarch Of Swords \ Music By A.r.a(NamelessKing,Iymyr)\Genre:EpicAtmosphericDarkAmbient\ Theme:Epic,Medieval,Fantasy\Official Page:www.facebook.com/iymrya

 • Iymrya - Ashen Empire

  385 بازدید

  Cinematic Music With Epic Atmosphere By A.r.a Elyad aka (Iymyr/NamelessKing) For more info check out : www.facebook.com/iymrya

 • Iymrya - The Midwinter Moon

  299 بازدید

  The Midwinter Moon Is Epic Fantasy Soundtrack which composed By Iymrya Mastermind A.r.a (Iymyr) in associated with Brilliant Graphic designer Abolfazl filoo, check out official page : www.facebook.com/iymrya

 • Iymrya The Winds Of Winter

  424 بازدید

  Iymrya The Winds Of Winter\Composed By A.r.a(Elyad aka Iymyr\namelessKing) Genre: Epic Atmospheric Dark Ambient-Cinmatic Dark Ambient\ Visit: www.facebook.com/iymrya -- Copyright © All Rights Reserved

 • Iymrya Cinematic Soundtrack Preview

  235 بازدید

  we Have honor to present thous Our Cinematic soundtrack which we composed for an Epic Movie , If Thous art Movie director,Videogame Director

 • Iymrya -The Man Who Would Be King

  556 بازدید

  Iymrya - The Man Who Would Be King\From Upcoming EP Of Hollows And Silence\Music Composed By A.r.a (Elyad aka Iymyr Nameless King) check out :www.facebook.com/iymrya

 • ​The Winter Lies Upon Her Shrine...

  250 بازدید

  ​The Winter Lies Upon Her Shrine... \Music Composed By A.r.a (elyad a.k.a Iymyr\NamelessKing) Iymrya Musician \ Genre:Neoclassical,Dark Ambient \ Hidden Track From Nameless King Album(2015) check:www.facebook.com/iymrya

 • The Storm of Howling Arrows

  577 بازدید

  The Storm of Howling Arrows (Track 2) From Nameless King Album By Iymrya Composer:A.r.a (a.k.a Elyad,Iymyr For support my music check:www.facebook.com/iymrya

 • Faith And Steel

  276 بازدید

  Faith And Steel is track 6 from Iymrya new Album "Nameless King" genre:Epic atmospheric\symphonic dark ambient Compose by Ara (aka Elyad-Iymyr) Please support us www.facebook.com/iymrya

 • Iymrya-Soul Forged Sword

  429 بازدید

  Iymrya-Soul Forged Sword\Music Composer:A.r.a Elyad\Genre:Epic Atmospheric Dark Ambient\Video:infinityBlade\Quality:360P Check Out:www.facebook.com/iymrya

 • Warden Of The East

  190 بازدید

  Warden of The East From Iymrya Forthcomign Album "Nameless King" Is Stream Now In Aparat,Youtube and Reverbnation , For More Info Check The Official page www.facebook.com/iymrya آهنگ والی شرق برگرفته از آلبوم ایمریا "پادشاه بی نام" که در آینده نه چندان دور منتشر خواهد شد .

 • Iymrya Nameless King Album Teaser video

  398 بازدید

  تیزر آلبوم ایمریا - پادشاه بی نام |سومین آلبوم پروژه موسیقیایی تک نفره موزیسین ایرانی A.R.A Elyad (ایمر) در سبک حماسی ، مدیوال ، دارک امبینت. www.facebook.com/Iymrya هم اکنون دانلود رایگان آلبوم : http://www.4shared.com/rar/jyyAes3oce/Iymrya_-_Nameless_King__2015_.html

 • Iymrya - Proud And Honor

  265 بازدید

  Iymrya - Proud And Honor\Single song From Nameless King \Genre:Epic Symphonic Dark Ambient\Musician,Composer:Ara Elyad aka Iymyr \ support us at :www.facebook.com/Iymrya

 • Iymrya - Darkness Falls Upon Woods

  730 بازدید

  Iymrya - Darkness Falls Upon Woods\Genre:Epic Atmospheric Dark Ambient,Dark Fantasy Ambient\Music,Composer:A.R.A Elyad aka Iymyr \ Visit Facebook Official Page:www.facebook.com/Iymrya

 • Iymrya - Road to Multorhm

  237 بازدید

  Iymrya - Road to Multorhm\Genre:Epic Atmospheric Dark Ambient\Theme:DarkMedieval,DarkFantasy\Composer,Music:A.R.A Elyad aka Iymyr---Visit Offical Page:www.facebook.com/Iymrya

 • Iymrya - Cyrus The Great

  3,598 بازدید

  Iymrya - Cyrus The Great \ Music , Composer : A.R.A Elyad aka Iymyr \ Genre:Epic Atmospheric Dark Ambient...Visit Official Facebook Page:www.facebook.com/Iymrya (Its last Hours of Great King Of Persia , King Of Four Corner Of world ... Zolqarnein )

 • A Midsummer Night Dream

  1,077 بازدید

  Iymrya - A Midsummer Night Dream\ Music,Composer:Iymyr\Genre:Epic Atmospheric Dark Ambient --- Visit Official Page:www.facebook.com/iymrya

 • (The Silence Of Akkylanion (Outro

  444 بازدید

  Iymrya - The Silence Of Akkylanion \ Genre:Epic Atmospheric Dark Ambient,Fantasy Ambient \ Music Composer : Iymyr\

 • Everlasting Whiteness

  577 بازدید

  Track:Everlasting Whiteness\Music,Composer:A.R.A Elyad Aka Iymyr\Genre:Epic Atmospheric Ambient,Dark Ambient\Theme:wintry,Dark,Medieval Visit:www.facebook.com/iymrya

 • Return Of The Lord Vampire

  1,374 بازدید

  Track:Return Of The Lord Vampire\Music,Instrument:Iymyr\Genre:Gothic Ambient,Epic Atmospheric Ambient\Theme:Vampire,Gothic,Dark\PS:Mix by Youtube

 • Abandoned way among Forest whispers

  544 بازدید

  Track: Abandoned way among Forest whisper\Genre:Epic Atmospheric Ambient\Music,Composer:Iymyr

 • In Trolls Cave

  274 بازدید

  Track:In Trolls Cave\Genre:Epic Atmospheric Ambient\Music,Composer:Iymyr\Theme:Fantasy,Creepy

 • Keeper Of The Realm

  253 بازدید

  Track:Keeper Of The Realm\Genre:Epic Atmospheric Ambient,Medieval Ambient\Music,Composer:Iymyr

 • The Evendim

  350 بازدید

  Track:The Evendim\Genre:Epic Atmospheric Ambient\With Dark Theme and Choir\Music,Composer:Iymyr

 • While The trumpet sang

  287 بازدید

  Track:While The trumpet sang\Genre:Epic Atmospheric Ambient\Music,Composer:Iymyr\Theme:Epic,Medieval

 • Raven's Tale

  324 بازدید

  Track:Raven's Tale\Genre:Epic Atmospheric Ambient\Theme:Dark,Gothic,Epic,Fantasy,medieval\Composer,Music,Instrument:Iymyr

 • dungeon of voice

  335 بازدید

  Track:dungeon of voice\Genre:Darkwave,Epic Atmospheric Dark Ambient\Music,Instrument,Composer:Iymyr

 • Dead Trees Shadow

  187 بازدید

  Track:DeadTrees Shadow\Genre:DarkAmbient,Darkwave,Gothic Ambient\Music,Composer:Iymyr

 • (Black Death (The Plague

  360 بازدید

  Track:Black Death,The Plague\Genre:Dark Ambient,NeoClassical with Gothic Medieval theme\Music,composer:Iymyr

 • The Road to jerusalem

  373 بازدید

  Track:the road to jerusalem\Genre:Epic Atmospheric Medieval Ambient\ Based Music Cover From Stronghold By Rob Euvino From Firefly studio\Music Composer:Iymyr

 • The Forbidden Book

  438 بازدید

  Track:The Forbidden Book\Genre:Darkwave,Dark Ambient with Gothic Theme \ Music,Instrument,Voice,Composer:Iymrya - Elyad Aka Iymyr \ Cover Art Fictionchick , Deviantartist

 • In Darkness I

  147 بازدید

  Track:In Darkness Im Waiting\Genre:Epic Atmospheric Ambient with gothic Theme and Orchestral instrument\Music and Instrument By Iymyr