در حال بارگذاری
 • 2.2هزار
  دنبال کننده
 • 45
  دنبال شونده
 • 11.6میلیون
  بازدید

مـهـدے بـیـا ║ MahdiBiya

بــخــوانـــ دعــــــاے فــرجـــ را، دعـــا اثــر دارد دعـا، کـبـوتـر عـشـقـ اسـتــ و بــالـ و پــر دارد بـخـوانــ دعـــاے فـــرجـ را ڪہ یـوســـفــ زهـــــرا ز پـشــتــ پـــرده ے غـیـبـتــ بــه مــــا نـــظــر دارد

 • 2.2هزار
  دنبال کنندگان
 • 45
  دنبال شوندگان
 • 11.6میلیون
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها