در حال بارگذاری

شورای ملی سالمندان

شورای ملی سالمندان با هدف فراهم کردن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه، تأکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده، تأمین حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند در کشور، تأکید بر حفظ احترام شأن و حرمت سالمند و فراهم کر
+ دنبال کردن2
برای دنبال کردن کانال "شورای ملی سالمندان" و استفاده از سایر در سایت عضو و یا وارد شوید.
بازدید همه ویدیوها: 492

همه ویدیو ها


    تبلیغات