در حال بارگذاری
 • 10
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 19.4هزار
  بازدید

سلیم خلیلی

در این کانال فیلم های آموزشی مربوط به حوزه مشاور مدیریت بارگزاری خواهد شد

 • 10
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 19.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها