در حال بارگذاری
 • 597
  دنبال کنندگان
 • 1
  دنبال شوندگان
 • 3.6میلیون
  بازدید

گوسفند زبل

ShaunNet@ اخبار خوب جالب دیدنی شاد اورجینال خارجی زبان اصلی راترجمه وفقط غیر تکراری رامنتشر می کنیم.لذت ببرید انگلیسی یاد بگیرید.

 • 597
  دنبال کنندگان
 • 1
  دنبال شوندگان
 • 3.6میلیون
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • ماه عسل چه زود تمام شد؟ کنفرانس امنیت مونیخ 2017

  97 بازدید

  اولین تفرج اروپا از تیم رئیسجمهور منتخب ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ همه را ترک کرده است که مایل. متحدان آمریکا - وحشت زده و عصبی بیش از تعهدات انتخاباتی دونالد ترامپ آمریکا- توسط عبارت ولرم همبستگی اطمینان نمی شد، در حالی که روس - امیدوار یک شروع جدید - چیز زیادی به حمایت از آن را نمی شنوند. دولت جدید آمریکا به چیست؟ برای کشف این، اوکسانا است عضو پارلمان روسیه و رئیس کمیته امور خارجه ش

 • مستند احیای موسیقی سنتی افغانستان دربرابر تهدیدتروریستی

  1 بازدید

  سال جنگ و افراط گرایی اسلامی خود را بر فرهنگ موسیقی سنتی افغانستان را ترک کرده اند. هر چند طالبان حدود 15 سال پیش از قدرت رانده شد، نسل "شستشوی مغزی" بود را به باور موسیقی گناه بود و علیه اسلام است. در حال حاضر، یک مدرسه سعی برای کاشتن دانه تولد دوباره برای میراث موسیقی افغانستان، با وجود مقاومت شدید عناصر محافظه کار در جامعه، که اغلب به درگیری بین خانواده منجر می شود،

 • Yvonne Evans - S4C Weather 15Feb2017 [HD]

  45 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Lovely Yvonne on S4C.

 • Claire Nasir - 5 Weather 16Feb2017 [HD]

  41 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Claire looking great on 5.

 • Claire Nasir - 5 Weather 13Feb2017 [HD]

  29 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Lovely Claire on 5.

 • Jennifer Bartram - BBC Spotlight Weather 12Feb2017

  50 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Lovely Jennifer on BBC Spotlight.

 • Rachel Mackley - South East Today Weather 16Feb2017

  29 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Rachel looking great on South East Today.

 • Sarah-Jane Mee 090510

  118 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Sarah-Jane Mee

 • Rebecca Wood - Midlands Today Weather 16Feb2017

  43 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Rebecca looking great on Midlands Today.

 • Abbie Dewhurst - Look North Weather 17Feb2017

  55 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Lovely Abbie on Look North.

 • Kate Kinsella - BBC London Weather 08Feb2017 [HD]

  25 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Kate looking great on BBC London.

 • Keeley Donovan - Look North Weather 07Feb2017

  11 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Lovely Keeley on Look North.

 • Behnaz Akhgar - Sexyr 10Feb2017 [HD]

  53 بازدید

  Behnaz looking fantastic on BBC Wales.

 • Keeley Donovan - Look North Weather 16Feb2017

  29 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Lovely Keeley on Look North.

 • Shefali Oza - Midlands Today Weather 14Feb2017

  33 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Shefali looking great on Midlands Today.

 • Sian Welby - Health Lottery Draw 11Feb2017 [HD]

  15 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Lovely Sian on the Health Lottery Draw.

 • Laura Tobin - GMB Weather 09Feb2017 [HD]

  9 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Laura looking lovely on Good Morning Britain.

 • Sian Welby - Health Lottery Draw 10Feb2017 [HD]

  82 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Sian looking great on the Health Lottery Draw.

 • Carol Kirkwood - Breakfast Weather 09Feb2017 [HD]

  20 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Carol looking great on Breakfast.

 • Nazaneen Ghaffar - Sunrise Weather 11Feb2017

  33 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Lovely Naz on Sunrise.

 • Shefali Oza - Midlands Today Weather 15Feb2017

  25 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Lovely Shefali on Midlands Today.

 • Sian Welby - Legs Health Lottery Draw 17Feb2017 [HD]

  40 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Sian looking amazing on the Health Lottery Draw.

 • Carol Kirkwood - Breakfast Weather 13Feb2017 [HD]

  16 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Carol looking fantastic on Breakfast.

 • Kirsteen Macdonald - BBC Scotland Weather 09Feb2017 [HD]

  28 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Lovely Kirsteen on BBC Scotland.

 • Behnaz Akhgar - BBC Wales Weather 09Feb2017 [HD]

  20 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Behnaz looking great on BBC Wales.

 • Sarah Cruickshank - BBC Scotland Weather 06Feb2017 [HD]

  51 بازدید

  هترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنیدA preggers Sarah looking great on BBC Scotland.

 • Judith Ralston - BBC Scotland Weather 05Feb2017 [HD]

  49 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Lovely Judith on BBC Scotland.

 • Megan Williams - S4C Weather 06Feb2017 [HD]

  20 بازدید

  بهترین لباس لباسی است که بتوانید آن را در رنگ و طرح مناسب ست هماهنگ کنید. هیچوقت زیبایی یک لباس به قیمت یا جنس آن نیست. زیرا همانطور که می بینید شما با دیدن لباس زیبا و هماهنگ ، مدل ست شده نمی توانید قیمت یا جنس آن را بفهمید.بنابراین فریب فروشنده ها را نخورید ارزان تعداد متنوع رنگارنگ لباس مجلسی مهمانی خانه کار راحتی با هنرمندی خیاطی هماهنگ ست کنید Megan looking great on S4C.