در حال بارگذاری
 • 7
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 8.1هزار
  بازدید

آریا گستر افزار (مقالات)

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 7
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 8.1هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • 0:3

  آموزش After Effects : طراحی انفجار با استفاده از FumeFX

  60 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/آموزش-after-effects-%D وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : طراحی انفجار با استفاده از FumeFX – قسمت اول توی این آموزش، طراحی افکت انفجار با استفاده از FumeFX رو با استفاده از نرم افزار After Effects، با هم می بینیم. این موضوع خیلی جالب هست چون که نمی تونیم

 • 0:8

  آموزش After Effects : طراحی فلش دوربین پاپاراتزی ها

  34 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/آموزش-after-effects-طراحی-% وبسایت محصولات آریاگستر: /http://aryagostarafzar.com آموزش After Effects : طراحی فلش دوربین پاپاراتزی ها توی این آموزش، طراحی فلش دوربین پاپاراتزی ها با After Effects رو با هم می بینیم. برای این کار، از المان Flash و Particle System استفاده می کنیم.

 • آموزش Maya : طراحی دود واقعی از دودکش

  50 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/آموزش-maya-طراحی-دود-واقعی-از-د وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش Maya : طراحی دود واقعی از دودکش توی این آموزش، نحوه طراحی دود واقعی از دودکش رو با استفاده از نرم افزار Maya با هم می بینیم.

 • آموزش Blender : نحوه Two Points Tracking

  34 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-blender-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-two-points-tracking/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش Blender : نحوه Two Points Tracking توی این آموزش، نحوه Two Points Tracking رو با استفاده از نرم افزار Blender با هم می بینیم. بنابراین بیاین با هم شروع کنیم!

 • آموزش Blender : نحوه Single-Point Tracking

  35 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-blender-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-single-point-tracking/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش Blender : نحوه Single-Point Tracking توی این آموزش، نحوه Single-Point Tracking رو با استفاده از نرم افزار Blender با هم می بینیم. بنابراین بیاین با هم شروع کنیم!

 • 0:9

  آموزش 3Ds Max : طراحی مرد دودی با FumeFX و Krakatoa

  71 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-3ds-max-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8 وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : طراحی مرد دودی با FumeFX و Krakatoa توی این آموزش، طراحی مرد دودی با FumeFX و Krakatoa رو با استفاده از 3DS Max با هم می بینیم.

 • 0:9

  آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک

  82 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-3ds-max-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8 وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک توی این آموزش، طراحی ربات غول پیکر متحرک رو با 3Ds Max با هم می بینیم.

 • آموزش Maya : متحرک سازی سبزه و گل

  59 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/آموزش-maya-متحرک-سازی-سبزه-گل/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش Maya : متحرک سازی سبزه و گل توی این آموزش، متحرک سازی سبزه و گل رو با Paint Effects و با استفاده از نرم افزار Maya ، یاد می گیریم.

 • آموزش 3Ds Max : متحرک سازی بادسنج با استفاده از Mass FX

  51 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/آموزش-3ds-max-متحرک-سازی وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : متحرک سازی بادسنج با استفاده از Mass FX توی این آموزش، متحرک سازی بادسنج با استفاده از Mass Fx رو توی 3Ds Max با هم می بینیم و با روش تنظیم صحنه آشنا میشیم.

 • 0:8

  آموزش Maya : خروجی با Motion Blur

  59 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/quick-tip-rendering-with-motion-blur-in-maya/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش Maya : خروجی با Motion Blur توی این آموزش، خروجی با Motion Blur رو با نرم افزار Maya با هم می بینیم.

 • آموزش After Effects : طراحی نوسان نور لامپ با استفاده ا

  88 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/creating-bulb-fluctuation-using-expressions-in- وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : طراحی نوسان نور لامپ با استفاده از Expression توی این آموزش، طراحی نوسان نور لامپ با استفاده از Expression نرم افزار After Effects رو با هم می بینیم. نوسان رو میشه به صورت دستی یا خودکار کنترل کرد.

 • آموزش 3Ds Max : کنترل سرعت و چرخش پروانه با Wire Parame

  90 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/controlling-a-propellers-rotation-and-speed-with-wire-parameter-in-3ds-max/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : کنترل سرعت و چرخش پروانه با Wire Parameter توی این آموزش، روش کنترل سرعت و چرخش پروانه با Wire Parameter رو با نرم افزار 3Ds Max با هم می بینیم. بیاین شروع کنیم!

 • 0:8

  آموزش 3Ds Max : پاره کردن پارچه توی این آموزش، نحوه پا

  91 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/tearing-the-cloth-in-3ds-max/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : پاره کردن پارچه توی این آموزش، نحوه پاره کردن پارچه با 3Ds Max رو می بینیم. اول از همه پاره کردن پارچه از طریق کشیدن و بعد هم با استفاده از شمشیر می بینیم. ب

 • 0:6

  آموزش After Effects : متحرک سازی عقربه های ساعت

  135 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/creating-clock-hand-animations-in-after-effects/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : متحرک سازی عقربه های ساعت توی این آموزش، نحوه متحرک سازی عقربه های ساعت رو با After Effects و با کمک چند تا Expression ساده،رو با هم می بینیم. بیاین شروع کنیم!

 • 0:4

  آموزش 3Ds Max : ایجاد Reflective Sheen

  42 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/creating-a-reflective-sheen-in-3ds-max/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : ایجاد Reflective Sheen توی این آموزش، نحوه ایجاد Reflective Sheen رو باز 3Ds Max با هم می بینیم. بعد هم بقیه کار رو با نرم افزار After Effects دنبال می کنیم.

 • آموزش After Effects : طراحی تار عنکبوت در 3Ds Max

  357 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/creating-realistic-spider-web-in-3ds-max-and-after-effects/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : طراحی تار عنکبوت در 3Ds Max توی این آموزش، طراحی تار عنکبوت در 3Ds Max با After Effects رو با هم می بینیم. برای این کار از ابزارها و تکنیک های شبیه سازی استفاده می کنیم.

 • 0:6

  آموزش After effects : متحرک سازی جزیره ایزومتریک

  61 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/animate-an-isometric-vector-isl وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After effects : متحرک سازی جزیره ایزومتریک توی این آموزش، نحوه متحرک سازی جزیره ایزومتریک رو با هم می بینیم. اول از همه بخش های مختلف این جزیره رو توی Illustrator طراحی می کنیم و بعد هم اون ها رو با After Effects، متحرک می کنیم.

 • 0:3

  آموزش 3Ds Max : طراحی بارش تیر

  64 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/creating-a-rain-of-arrows-scene-in-3ds-max/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : طراحی بارش تیر توی این آموزش، طراحی بارش تیر با 3Ds Max رو با هم می بینیم. برای این کار از Particle Flow کمک می گیریم و این افکت رو متحرک می کنیم. بیاین شروع کنیم!

 • 0:6

  آموزش 3Ds Max : متحرک سازی ویروس کشنده

  81 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/creating-a-deadly-virus-animation-in-3ds-max/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : متحرک سازی ویروس کشنده توی این آموزش، نحوه متحرک سازی ویروس کشنده با 3Ds Max رو با هم می بینیم و با روش مدل سازی، متحرک سازی، اضافه کردن متریال و نورپردازی و در نهایت خروجی گرفتن، آشنا میشیم.

 • آموزش After Effects : نحوه 3D Camera Tracking در 3Ds Ma

  137 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/3d-camera-tracking-in-3ds-max-using-after-effects/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : نحوه 3D Camera Tracking در 3Ds Max توی این آموزش، نحوه 3D Camera Tracking در 3Ds Max رو با استفاده از After Effects می بینیم.

 • آموزش After Eefects : متحرک سازی Pac Man - قسمت اول

  29 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/chomp-out-your-own-pac-man-animation-part-1/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Eefects : متحرک سازی Pac Man - قسمت اول توی این آموزش، متحرک سازی Pac Man با After Effects رو با هم می بینیم. این آموزش برای مبتدی ها در نظر گرفته شده.

 • آموزش After Eefects : متحرک سازی روح و Pac Man - قسمت ا

  35 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/chomp-out-your-own-pac-man-animation-part-2/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Eefects : متحرک سازی روح و Pac Man - قسمت اول توی این آموزش، متحرک سازی روح و Pac Man با After Effects رو با هم می بینیم. این آموزش برای مبتدی ها در نظر گرفته شده.

 • آموزش After Effects : متحرک سازی لوگو به صورت کاراکتر

  69 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/animate-your-logo-into-characters/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : متحرک سازی لوگو به صورت کاراکتر توی این آموزش، نحوه متحرک سازی لوگو به صورت کاراکتر رو با After Effects با هم می بینیم. برای اینکار از Trapcode particular 2 هم استفاده می کنیم. .

 • 0:5

  آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles

  72 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/create-an-awe وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : افکت انفجار شیشه با Thinking Particles توی این آموزش، نحوه ایجاد افکت انفجار شیشه با 3Ds Max رو یاد می گیریم. برای این کار از Thinking Particles هم کمک می گیریم. Thinking Particles 3، یکی از پلاگین های قدرتمند توی 3Ds Max و Cinema4D هست.

 • 0:8

  آموزش After Effects : طراحی دیوار سه بعدی

  108 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/learn-to-make-a-custom-3d-wall-text-reveal/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : طراحی دیوار سه بعدی توی این آموزش، طراحی دیوار سه بعدی رو با استفاده از After Effects یاد می گیریم. برای این کار، تعدادی شکل اختصاصی درست می کنیم و بعد هم متن مورد نظر رو وارد می کنیم.

 • آموزش After Effects : طراحی سیاره گازی غول پیکر

  31 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/create-a-gas-giant-planet-scene-in-after-effects/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : طراحی سیاره گازی غول پیکر توی این آموزش، طراحی سیاره گازی غول پیکر رو با After Effects یاد می گیریم. توی این آموزش، از Fractal Noise به وفور استفاده میشه که کاربرد زیادی هم داره.

 • 0:3

  آموزش Cinema4D : طراحی صحنه تخریب دیوار با افکت گرد و خ

  180 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/c4 وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش Cinema4D : طراحی صحنه تخریب دیوار با افکت گرد و خاک توی این آموزش، نحوه طراحی صحنه تخریب دیوار با افکت گرد و خاک رو با Cinema4D با هم می بینیم. برای اینکه لحظه تخریب دیوار ظاهری واقعی داشته باشه، فقط خرد شدن آجرها کافی نیست. بلکه گرد و خاک هم باید ایجاد بشه.

 • 0:4

  آموزش 3Ds Max : تنظیم Camera Projection

  71 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/quick-tip-how-to-setup-camera-projection-in-3ds-max/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : تنظیم Camera Projection توی این آموزش، روش تنظیم Camera Projection رو با استفاده از Camera Map per Pixel Shader در نرم افزار 3Ds Max با هم می بینیم.

 • آموزش After Effects : متحرک سازی فیلم عکاسی

  165 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/splice-together-a-quick-filmstrip-animation/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : متحرک سازی فیلم عکاسی توی این آموزش، یک فیلم عکاسی رو با Photoshop درست می کنیم و بعد هم با استفاده از امکانات After Effects، اون رو متحرک می کنیم.

 • 0:7

  آموزش After Effects : تبدیل انیمیشن به دید برجسته

  64 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/convert-your-animations-for-stereoscopic-viewing/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : تبدیل انیمیشن به دید برجسته توی این آموزش، نحوه تبدیل انیمیشن به دید برجسته رو با هم می بینیم. برای این کار، از 3Ds Max یا هر نرم افزار سه بعدی دیگه (Blender, Cinema4D) کمک می گیریم.