در حال بارگذاری
 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 10.3هزار
  بازدید

آریا گستر افزار (مقالات)

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 10.3هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • 0:3

  آموزش 3Ds Max : پویانمایی افکت پین بورد

  3 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/آموزش-3ds-max-پویانمایی-افکت-پین-بورد/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : پویانمایی افکت پین بورد توی این آموزش، پویانمایی افکت پین بورد با 3Ds Max رو با هم می بینیم.

 • 0:9

  آموزش 3Ds Max : طراحی صحنه تخریب کلبه

  17 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/آموزش-3ds-max-طراحی-صحنه-تخری وبسایت محصولات آریاگستر: http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : طراحی صحنه تخریب کلبه توی این آموزش، طراحی صحنه تخریب کلبه رو با استفاده از نرم افزارهای 3Ds Max, After Effects, Photoshop با هم می بینیم.

 • آموزش After Effects : ظاهر کردن لوگوی نورانی

  40 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/آموزش-after-effects-ظاهر-لوگوی- وبسایت محصولات آریاگستر: http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : ظاهر کردن لوگوی نورانی توی این آموزش، ظاهر کردن لوگوی نورانی رو با After Effects با هم می بینیم و برای این کار از Trapcode Particular هم کمک می گیریم.

 • 0:7

  آموزش Cinema4D : پویانمایی کشتی فضایی

  27 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/آموزش-cinema4d-پویانمایی-کشتی-فضایی/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://aryagostarafzar.com/ آموزش Cinema4D : پویانمایی کشتی فضایی توی این آموزش، پویانمایی کشتی فضایی رو با استفاده از Cinema4D با هم می بینیم.

 • 0:3

  آموزش 3Ds Max : طراحی ابرهای واقعی با FumeFX

  124 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : طراحی ابرهای واقعی با FumeFX توی این آموزش، طراحی ابرهای واقعی با FumeFX رو با 3Ds Max با هم می بینیم. روش ها و بسته های نرم افزاری زیادی برای این کار وجود داره. مثل Vue یا Maya یا Houdini و غیره. اما اگه از تری دی مکس استفاده می کنیم، به پلاگین نیاز داریم.

 • آموزش After Effects : طراحی سطح مواج با Audio

  62 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/آموزش-after-effects-طراح% وبسایت محصولات آریاگستر: http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : طراحی سطح مواج با Audio React توی این آموزش، طراحی سطح مواج با Audio React با After Effects رو با هم می بینیم و برای این کار از Trapcode Form و مزیت های Audio React هم کمک می گیریم.

 • 0:9

  آموزش After Effects : طراحی افکت متنی نورانی

  83 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-after-effects-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%8 وبسایت محصولات آریاگستر: http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : طراحی افکت متنی نورانی توی این آموزش، طراحی افکت متنی نورانی با After Effects رو با هم می بینیم و با روش های انجام این کار آشنا میشیم.

 • 0:3

  آموزش After Effects : طراحی انفجار با استفاده از FumeFX

  141 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/آموزش-after-effects-%D وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : طراحی انفجار با استفاده از FumeFX – قسمت اول توی این آموزش، طراحی افکت انفجار با استفاده از FumeFX رو با استفاده از نرم افزار After Effects، با هم می بینیم. این موضوع خیلی جالب هست چون که نمی تونیم

 • 0:8

  آموزش After Effects : طراحی فلش دوربین پاپاراتزی ها

  63 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/آموزش-after-effects-طراحی-% وبسایت محصولات آریاگستر: /http://aryagostarafzar.com آموزش After Effects : طراحی فلش دوربین پاپاراتزی ها توی این آموزش، طراحی فلش دوربین پاپاراتزی ها با After Effects رو با هم می بینیم. برای این کار، از المان Flash و Particle System استفاده می کنیم.

 • آموزش Maya : طراحی دود واقعی از دودکش

  86 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/آموزش-maya-طراحی-دود-واقعی-از-د وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش Maya : طراحی دود واقعی از دودکش توی این آموزش، نحوه طراحی دود واقعی از دودکش رو با استفاده از نرم افزار Maya با هم می بینیم.

 • آموزش Blender : نحوه Two Points Tracking

  56 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-blender-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-two-points-tracking/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش Blender : نحوه Two Points Tracking توی این آموزش، نحوه Two Points Tracking رو با استفاده از نرم افزار Blender با هم می بینیم. بنابراین بیاین با هم شروع کنیم!

 • آموزش Blender : نحوه Single-Point Tracking

  65 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-blender-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-single-point-tracking/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش Blender : نحوه Single-Point Tracking توی این آموزش، نحوه Single-Point Tracking رو با استفاده از نرم افزار Blender با هم می بینیم. بنابراین بیاین با هم شروع کنیم!

 • 0:9

  آموزش 3Ds Max : طراحی مرد دودی با FumeFX و Krakatoa

  124 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-3ds-max-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8 وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : طراحی مرد دودی با FumeFX و Krakatoa توی این آموزش، طراحی مرد دودی با FumeFX و Krakatoa رو با استفاده از 3DS Max با هم می بینیم.

 • 0:9

  آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک

  163 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-3ds-max-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8 وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک توی این آموزش، طراحی ربات غول پیکر متحرک رو با 3Ds Max با هم می بینیم.

 • آموزش Maya : متحرک سازی سبزه و گل

  80 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/آموزش-maya-متحرک-سازی-سبزه-گل/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش Maya : متحرک سازی سبزه و گل توی این آموزش، متحرک سازی سبزه و گل رو با Paint Effects و با استفاده از نرم افزار Maya ، یاد می گیریم.

 • آموزش 3Ds Max : متحرک سازی بادسنج با استفاده از Mass FX

  73 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/آموزش-3ds-max-متحرک-سازی وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : متحرک سازی بادسنج با استفاده از Mass FX توی این آموزش، متحرک سازی بادسنج با استفاده از Mass Fx رو توی 3Ds Max با هم می بینیم و با روش تنظیم صحنه آشنا میشیم.

 • 0:8

  آموزش Maya : خروجی با Motion Blur

  82 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/quick-tip-rendering-with-motion-blur-in-maya/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش Maya : خروجی با Motion Blur توی این آموزش، خروجی با Motion Blur رو با نرم افزار Maya با هم می بینیم.

 • آموزش After Effects : طراحی نوسان نور لامپ با استفاده ا

  114 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/creating-bulb-fluctuation-using-expressions-in- وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : طراحی نوسان نور لامپ با استفاده از Expression توی این آموزش، طراحی نوسان نور لامپ با استفاده از Expression نرم افزار After Effects رو با هم می بینیم. نوسان رو میشه به صورت دستی یا خودکار کنترل کرد.

 • آموزش 3Ds Max : کنترل سرعت و چرخش پروانه با Wire Parame

  113 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/controlling-a-propellers-rotation-and-speed-with-wire-parameter-in-3ds-max/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : کنترل سرعت و چرخش پروانه با Wire Parameter توی این آموزش، روش کنترل سرعت و چرخش پروانه با Wire Parameter رو با نرم افزار 3Ds Max با هم می بینیم. بیاین شروع کنیم!

 • 0:8

  آموزش 3Ds Max : پاره کردن پارچه توی این آموزش، نحوه پا

  118 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/tearing-the-cloth-in-3ds-max/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : پاره کردن پارچه توی این آموزش، نحوه پاره کردن پارچه با 3Ds Max رو می بینیم. اول از همه پاره کردن پارچه از طریق کشیدن و بعد هم با استفاده از شمشیر می بینیم. ب

 • 0:6

  آموزش After Effects : متحرک سازی عقربه های ساعت

  179 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/creating-clock-hand-animations-in-after-effects/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : متحرک سازی عقربه های ساعت توی این آموزش، نحوه متحرک سازی عقربه های ساعت رو با After Effects و با کمک چند تا Expression ساده،رو با هم می بینیم. بیاین شروع کنیم!

 • 0:4

  آموزش 3Ds Max : ایجاد Reflective Sheen

  42 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/creating-a-reflective-sheen-in-3ds-max/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : ایجاد Reflective Sheen توی این آموزش، نحوه ایجاد Reflective Sheen رو باز 3Ds Max با هم می بینیم. بعد هم بقیه کار رو با نرم افزار After Effects دنبال می کنیم.

 • آموزش After Effects : طراحی تار عنکبوت در 3Ds Max

  571 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/creating-realistic-spider-web-in-3ds-max-and-after-effects/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : طراحی تار عنکبوت در 3Ds Max توی این آموزش، طراحی تار عنکبوت در 3Ds Max با After Effects رو با هم می بینیم. برای این کار از ابزارها و تکنیک های شبیه سازی استفاده می کنیم.

 • 0:6

  آموزش After effects : متحرک سازی جزیره ایزومتریک

  73 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/animate-an-isometric-vector-isl وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After effects : متحرک سازی جزیره ایزومتریک توی این آموزش، نحوه متحرک سازی جزیره ایزومتریک رو با هم می بینیم. اول از همه بخش های مختلف این جزیره رو توی Illustrator طراحی می کنیم و بعد هم اون ها رو با After Effects، متحرک می کنیم.

 • 0:3

  آموزش 3Ds Max : طراحی بارش تیر

  84 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/creating-a-rain-of-arrows-scene-in-3ds-max/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : طراحی بارش تیر توی این آموزش، طراحی بارش تیر با 3Ds Max رو با هم می بینیم. برای این کار از Particle Flow کمک می گیریم و این افکت رو متحرک می کنیم. بیاین شروع کنیم!

 • 0:6

  آموزش 3Ds Max : متحرک سازی ویروس کشنده

  94 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/creating-a-deadly-virus-animation-in-3ds-max/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش 3Ds Max : متحرک سازی ویروس کشنده توی این آموزش، نحوه متحرک سازی ویروس کشنده با 3Ds Max رو با هم می بینیم و با روش مدل سازی، متحرک سازی، اضافه کردن متریال و نورپردازی و در نهایت خروجی گرفتن، آشنا میشیم.

 • آموزش After Effects : نحوه 3D Camera Tracking در 3Ds Ma

  196 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/3d-camera-tracking-in-3ds-max-using-after-effects/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : نحوه 3D Camera Tracking در 3Ds Max توی این آموزش، نحوه 3D Camera Tracking در 3Ds Max رو با استفاده از After Effects می بینیم.

 • آموزش After Eefects : متحرک سازی Pac Man - قسمت اول

  48 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/chomp-out-your-own-pac-man-animation-part-1/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Eefects : متحرک سازی Pac Man - قسمت اول توی این آموزش، متحرک سازی Pac Man با After Effects رو با هم می بینیم. این آموزش برای مبتدی ها در نظر گرفته شده.

 • آموزش After Eefects : متحرک سازی روح و Pac Man - قسمت ا

  66 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/chomp-out-your-own-pac-man-animation-part-2/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Eefects : متحرک سازی روح و Pac Man - قسمت اول توی این آموزش، متحرک سازی روح و Pac Man با After Effects رو با هم می بینیم. این آموزش برای مبتدی ها در نظر گرفته شده.

 • آموزش After Effects : متحرک سازی لوگو به صورت کاراکتر

  126 بازدید

  مشاهده مقاله آموزشی در وبسایت ما: http://aryagostarafzar.com/articles/animate-your-logo-into-characters/ وبسایت محصولات آریاگستر: http://http://aryagostarafzar.com/ آموزش After Effects : متحرک سازی لوگو به صورت کاراکتر توی این آموزش، نحوه متحرک سازی لوگو به صورت کاراکتر رو با After Effects با هم می بینیم. برای اینکار از Trapcode particular 2 هم استفاده می کنیم. .