در حال بارگذاری

ایستگاه حکمت Wisdom station مَحَطَّةُ الحِکمَة

سلام؛ خوش آمدید Hello, Welcome السَّلام علَیکم اَهلَاً
+ دنبال کردن142
برای دنبال کردن کانال "ایستگاه حکمت Wisdom station مَحَطَّةُ الحِکمَة" و استفاده از سایر در سایت عضو و یا وارد شوید.
بازدید همه ویدیوها: 385,235
Loading...

همه ویدیو ها

 • 04- آشنایی با تفکرات گوناگون سیاسیون

  22 بازدید
  -
  27 دی 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، مَحَطَّة الحِکمَة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghle

 • دلیل عجیب دریافت ایرباس به اعتراف یک مقام ارشد دولتی

  551 بازدید
  -
  25 دی 95

  سلام؛ چرا 430 میلیارد تومان پول خرید این هواپیما (که جمع بسیار بسیار محدودی از مردم از آن استفاده می کنند) صرف ایجاد شغل نشد!؟ گفتنی است برای ایجاد یک شغل صنعتی حدود 20 تا 25 میلیون تومان و برای یک شغل خدماتی حدود 5 تا هشت میلیون تومان پول لازم است. یعنی با پول این ایرباس می شد 21500 شغل صنعتی و 86هزار شغل خدماتی درست کرد. آیا این تعداد شغل کم است!؟

 • دلیل عجیب دریافت ایرباس به اعتراف یک مقام ارشد دولتی

  167 بازدید
  -
  25 دی 95

  سلام؛ خبرگزاری رویترز به سراغ یک «مقام ارشد ایرانی» رفته است. مقام مزبور گفته: «تحویل این (هواپیما) خیلی مهم بود ... این مقام که به شرط ناشناس ماندن با خبرنگار رویترز صحبت کرده، در ادامه گفته:«این محبوبیت روحانی را بالا می برد ... و شانس وی را ... ادامه را در این فیلم ببینید

 • 01- آشنایی با تفکرات گوناگون سیاسیون

  114 بازدید
  -
  23 دی 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghlesalem

 • 02- آشنایی با تفکرات گوناگون سیاسیون

  64 بازدید
  -
  23 دی 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghlesalem

 • 03- آشنایی با تفکرات گوناگون سیاسیون

  67 بازدید
  -
  23 دی 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghlesalem

 • 04- آشنایی با تفکرات گوناگون سیاسیون

  56 بازدید
  -
  23 دی 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ فیلم فوق به علت نداشتن صدای گوینده از رده خارج شده است می توانید این فیلم و سایر عقاید اصلاح طلبان ... را با صدای گوینده از قسمت طبقات همین کانال دریافت کنید؛ ایستگاه حکمت، محصولات مذهبی، سیاسی، انتقادی Wisdom Station - Products religious, political, Criticism محطة الحکمة، المنتجات والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه facebook or aparat.com/aghlesalem

 • 05- آشنایی با تفکرات گوناگون سیاسیون

  53 بازدید
  -
  23 دی 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghlesalem

 • 06- آشنایی با تفکرات گوناگون سیاسیون

  48 بازدید
  -
  23 دی 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghlesalem

 • 07- آشنایی با تفکرات گوناگون سیاسیون

  71 بازدید
  -
  23 دی 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghlesalem

 • 08- آشنایی با تفکرات گوناگون سیاسیون

  54 بازدید
  -
  23 دی 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghlesalem

 • 09- آشنایی با تفکرات گوناگون سیاسیون

  86 بازدید
  -
  23 دی 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghlesalem

 • 10- آشنایی با تفکرات گوناگون سیاسیون

  63 بازدید
  -
  23 دی 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghlesalem

 • 11- آشنایی با تفکرات گوناگون سیاسیون

  59 بازدید
  -
  23 دی 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghlesalem

 • 12- آشنایی با تفکرات گوناگون سیاسیون

  79 بازدید
  -
  23 دی 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghlesalem

 • مجموعه 12 فیلم تبلیغاتی عبور از برزخ (Trailer – مقطورة)

  121 بازدید
  -
  22 دی 95

  امام صادق –بر او سلام: یاد مرگ شهوات نفس را بمیراند، ریشه غفلت را بخشکاند، قلب را به وعده های خدای تعالی قوی، طبع را نرم و علائم هوی را در هم بشکند، و آتش حرص را خاموش کرده و دنیا را در نظر بی اعتبار کند. قال الصادق – علیه السلام: ذكر الموت یمیت الشهوات فی النفس و یقطع منابت الغفلة و یقوی القلب بمواعد الله تعالى و یرق الطبع و یكسر أعلام الهوى و یطفئ نار الحرص و یحقر الدنیا- مصباح الشریعة، ص: 171

 • انتقاد جدید و جنجالی روحانی از دستگاه قضا و بابک زنجانی

  1,562 بازدید
  -
  15 دی 95

  سلام؛ آقای روحانی در انتقادی که 14 دی 95 به دستگاه قضا بابت مفاسد بابک زنجانی داشت، زمینه برای شناخت کسانی که بابک زنجانی را بابک زنجانی کردند فراهم نمود. در این فیلم با سند اثبات می شود که بابک زنجانی زائیده دولت هاشمی بوده و این فرد مورد تقدیر جناب آقای روحانی نیز قرار گرفته است.

 • فیلم کامل مناظره داغ شریعتمداری و کواکبیان - متن حاشیه

  7,856 بازدید
  -
  12 دی 95

  سلام، در این مناظره افشاگری های مهمی از جانب آقای حسین شریعتمداری مطرح شده است از جمله نامه رفسنجانی و خاتمی به دشمنان برای تحریمهای فلج کننده ایران و دیگر موارد. به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political السلام علکیم،محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه facebook or aparat.com/aghlesalem

 • ترتیل سوره واقعه در 8 دقیقه توسط 40 قاری+زیرنویس 3 زبان

  701 بازدید
  -
  9 دی 95

  سلام! (Hi) این فیلم، ترتیل سوره مبارکه واقعه، توسط 40 قاری، با زیرنویس عربی، فارسی و انگلیسی و کیفیت بالا می باشد AL-WAQIA (THE EVENT). Arabic, English and Persian Script -THE HOLY QURAN ؛ به این صورت که هر آیه توسط یک قاری تلاوت می شود؛ می توانید پیشنهادات یا خلاقیتهای خود را مستقیما با سازندگان این فیلم در میان بگذارید. aparat.com/aghlesalem

 • فیلم کامل تصویب برجام در 20 دقیقه-کاری از علی لاریجانی

  799 بازدید
  -
  26 آذر 95

  فیلمی تاریخی در تصویب غیر عقلایی برجام در 20 دقیقه؛ کاری از علی لاریجانی؛ دست اندرکاران برجام: اکبر هاشمی رفسنجانی (تهیه کننده)، حسن روحانی (کارگردان)، آقایان ظریف، عراقچی، تخت روانچی و ... (بازیگران)، روزنامه های زنجیره ای داخلی و خارجی (طراحی صحنه یا بزک کنندگان)؛ البته نباید از تلاشهای اسرائیل غاصب، سعودی های تنبل و هرزه و دولت بدعاقبت اوباما در محقق شدن قرارداد شکست خورده برجام غفلت نمود

 • تردد غیرمتعارف حسن روحانی با خودرو در صحن حضرت معصومه ع

  1,705 بازدید
  -
  10 آذر 95

  سلام؛ پیگیریهای خبرنگار سرویس اجتماعی پایگاه 598 نشان می دهد که ورود رئیس جمهور از درب 13 که مختص رفت و برگشت مسئولین و مقامات می باشد صورت پذیرفته است اما خروج ایشان به علت برگزاری مراسم نماز میت پیکر آیت الله موسوی اردبیلی از صحن بزرگ بوده است که به همین منظور ماشین رئیس جمهور در درب 5 صحن بزرگ قرار داده شده است و متاسفانه رئیس جمهور به وسیله آن خودرو از صحن بزرگ به بیرون از حرم منتقل شده اند.

 • تصویر HD پوستر تشیع انگلیسی که توسط سایت رهبری منتشر شد

  219 بازدید
  -
  10 آذر 95

  سلام؛ پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR پوستر بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر شیعه انگلیسی را منتشر کرد. امام خامنه ای در 26 مرداد 1394 به هویت شیعه انگلیسی اشاره کردند و فرمودند:«ما تشیّعی را که مرکز و پایگاه تبلیغاتش لندن است قبول نداریم؛ تشیّعی که بر پایه ی ایجاد اختلاف و صاف کردن جادّه برای حضور دشمن های اسلام است، این، تشیّع نیست؛ این انحراف است.» facebook or aparat.com/aghlesalem

 • تصویر HD پوستر تشیع انگلیسی که توسط سایت رهبری منتشر شد

  198 بازدید
  -
  9 آذر 95

  سلام؛ پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR پوستر بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر شیعه انگلیسی را منتشر کرد. امام خامنه ای در 26 مرداد 1394 به هویت شیعه انگلیسی اشاره کردند و فرمودند:«ما تشیّعی را که مرکز و پایگاه تبلیغاتش لندن است قبول نداریم؛ تشیّعی که بر پایه ی ایجاد اختلاف و صاف کردن جادّه برای حضور دشمن های اسلام است، این، تشیّع نیست؛ این انحراف است.» facebook or aparat.com/aghlesalem

 • فیلم کامل اظهارات شنیدنی علیرضا زاکانی در برنامه دست خط

  1,579 بازدید
  -
  7 آذر 95

  سلام؛ در این فیلم شما با افشاگری های شنیدنی آقای علیرضا زاکانی نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در خصوص ناگفته های تصویب برجام در 20 دقیقه و فساد بعضی مسئولین و نمایندگان مجلس و جزئیات جریان کوی دانشگاه و سایر مسایل دیگر آشنا می شوید- ایستگاه حکمت، محصولات مذهبی، سیاسی Wisdom Station - Products religious, political محطة الحکمة، المنتجات والمذهبیه والسیاسیهfacebook or aparat.com/aghlesalem

 • معرفی اولین و آخرین فیلمهای کانال ایستگاه حکمت-تا دی 95

  197 بازدید
  -
  26 آبان 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، بیننده محترم! شما در این فیلم، با کلیه تولیدات مذهبی، سیاسی و غیره که در ایستگاه حکمت بارگذاری شده اند آشنا می شوید و می توانید با شناخت قبلی سریع تر به فیلم موردعلاقه خود در قسمت طبقات این کانال، دسترسی پیدا نمایید. In the name of Allah, Hi، Welcome to Wisdom Station السلام علکیم، مرحبا بکم، محطة الحکمة، facebook or aparat.com/aghlesalem

 • قول قبل ازانتخابات موسوی، کروبی و رضایی چه بود و چه شد؟

  152 بازدید
  -
  26 آبان 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghlesalem

 • 12 فیلم جالب و عبرت انگیز از فتنه88 و رسوایی فتنه گر!

  476 بازدید
  -
  24 آبان 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghlesalem

 • فیلم قولی که موسوی به ملت داد و بی شرمانه زیرش زد!

  359 بازدید
  -
  23 آبان 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghlesalem

 • فیلم قولی که کروبی به ملت داد و بی شرمانه زیرش زد!

  209 بازدید
  -
  23 آبان 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، به ایستگاه حکمت خوش آمدید! محصولات عقلی، مذهبی، سیاسی، انتقادی و سینمایی In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful, Hi، Welcome to Wisdom Station - Products Rational, religious, political, Criticism, cinema السلام علکیم، اهلا و مرحبا بکم، محطة الحکمة، المنتجات العقلیة والمذهبیه والسیاسیه وملاحظات نقدیه و السینما facebook or aparat.com/aghlesalem

 • تبلیغ تمام تولیدات فیلم عبور از برزخ (Trailer – مقطورة)

  408 بازدید
  -
  23 آبان 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، بیننده محترم! شما در این فیلم، با بخشی از تولیدات مذهبی، سیاسی و غیره که در ایستگاه حکمت بارگذاری شده اند آشنا می شوید و می توانید با شناخت قبلی سریع تر به فیلم موردعلاقه خود در قسمت طبقات این کانال، دسترسی پیدا نمایید. In the name of Allah, Hi، Welcome to Wisdom Station السلام علکیم، مرحبا بکم، محطة الحکمة، facebook or aparat.com/aghlesalem

 • فیلم تبلیغاتی نوار سیاحت غرب آقانجفی (Trailer – مقطورة)

  130 بازدید
  -
  23 آبان 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، بیننده محترم! شما در این فیلم، با بخشی از تولیدات مذهبی، سیاسی و غیره که در ایستگاه حکمت بارگذاری شده اند آشنا می شوید و می توانید با شناخت قبلی سریع تر به فیلم موردعلاقه خود در قسمت طبقات این کانال، دسترسی پیدا نمایید. In the name of Allah, Hi، Welcome to Wisdom Station السلام علکیم، مرحبا بکم، محطة الحکمة، facebook or aparat.com/aghlesalem

 • فیلم تبلیغاتی پشت صحنه عبور از برزخ (Trailer – مقطورة).

  267 بازدید
  -
  23 آبان 95

  به نام خداوند بسیار بخشنده و مهربان؛ سلام، بیننده محترم! شما در این فیلم، با بخشی از تولیدات مذهبی، سیاسی و غیره که در ایستگاه حکمت بارگذاری شده اند آشنا می شوید و می توانید با شناخت قبلی سریع تر به فیلم موردعلاقه خود در قسمت طبقات این کانال، دسترسی پیدا نمایید. In the name of Allah, Hi، Welcome to Wisdom Station السلام علکیم، مرحبا بکم، محطة الحکمة، facebook or aparat.com/aghlesalem