در حال بارگذاری
 • 739
  دنبال کننده
 • 256
  دنبال شونده
 • 1.6میلیون
  بازدید

یالثارات الحسین

...شعارشان، "به خونخواهی حسین" (یالثارات الحسین)، است. به هر سو روی می آورند، هراس یک ماه جلوتر از آنان در دل دشمنانشان می افتد، به سرعت به سوی امام شان می شتابند و خداوند به آنان، امام حق را یاری می کند.(امام صادق ع)

 • 739
  دنبال کنندگان
 • 256
  دنبال شوندگان
 • 1.6میلیون
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها