در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
نمایشنامه عروسکی کودکانه به زبان ترکی - آذری
۱ مهر ۹۳
۱۹ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۳۰ بازدید
داستان بصورت انیمیشن و از سری داستانهای روسی و به زبان تورکی_ آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۷۱ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۱۱۹ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۵۲ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۱۰۴ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۲۰۶ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۷۷ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۷۶ بازدید
داستان صوتی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد تپه گوز( به معادل فارسی دیو یک چشم گفته میشود) یکی ازسری داستانهای معروف دده قورقود میباشد داستانی شیرین و مهیج و جذاب با آموزههای اخلاقی
۲۷ اسفند ۹۲
۱۵۵ بازدید
ترانه کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد ترانه معروف کودکانه نارگیله نارگیله نارگیله سییم من آنامین بابامین بیرداناسییم
۲۷ اسفند ۹۲
۹۴۱ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۴۳۳ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۳۸ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۴۱۱ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۲۵۹ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۴۲ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۰۴ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۹۱ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۴۵۸ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۳۱۵ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد ترانه جالب و بی نظیر میکس شده جالب و خنده دار səndə qaqaş məndə qaqaş,səndə yavaş məndə yavaş
۲۷ اسفند ۹۲
۳۴۹ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۱۲ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۵۷ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری
۲۷ اسفند ۹۲
۲۹۱ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری
۲۷ اسفند ۹۲
۷۲ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۸۲ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۶۵ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۱۶۹ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸

اوشاقلارین ایلنجیلری


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات