در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۲۳ بازدید
داستان بصورت انیمیشن و از سری داستانهای روسی و به زبان تورکی_ آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۵۳ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۹۳ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۳۳ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۸۹ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۱۶۹ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۵۶ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۵۷ بازدید
داستان صوتی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد تپه گوز( به معادل فارسی دیو یک چشم گفته میشود) یکی ازسری داستانهای معروف دده قورقود میباشد داستانی شیرین و مهیج و جذاب با آموزههای اخلاقی
۲۷ اسفند ۹۲
۱۳۰ بازدید
ترانه کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد ترانه معروف کودکانه نارگیله نارگیله نارگیله سییم من آنامین بابامین بیرداناسییم
۲۷ اسفند ۹۲
۷۴۶ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۳۵۰ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۰۸ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۳۳۷ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۲۰۰ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۱۳ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۷۲ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۷۲ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۳۶۲ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۲۵۲ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد ترانه جالب و بی نظیر میکس شده جالب و خنده دار səndə qaqaş məndə qaqaş,səndə yavaş məndə yavaş
۲۷ اسفند ۹۲
۲۷۰ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۸۹ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۲۳ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری
۲۷ اسفند ۹۲
۲۴۱ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری
۲۷ اسفند ۹۲
۵۴ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۶۴ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۵۵ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۱۵۶ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۶۱ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸

اوشاقلارین ایلنجیلری


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات