در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۱۵
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۸ بازدید
داستان بصورت انیمیشن و از سری داستانهای روسی و به زبان تورکی_ آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۱۹ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۳۷ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۱۵ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۵۷ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۱۱۶ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۳۷ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۴۳ بازدید
داستان صوتی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد تپه گوز( به معادل فارسی دیو یک چشم گفته میشود) یکی ازسری داستانهای معروف دده قورقود میباشد داستانی شیرین و مهیج و جذاب با آموزههای اخلاقی
۲۷ اسفند ۹۲
۶۵ بازدید
ترانه کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد ترانه معروف کودکانه نارگیله نارگیله نارگیله سییم من آنامین بابامین بیرداناسییم
۲۷ اسفند ۹۲
۳۲۶ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۷۱ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۶۵ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۴۷ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۸۸ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۵۳ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۱۵
اوشاقلارین ایلنجیلری

دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات