در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
نمایشنامه عروسکی کودکانه به زبان ترکی - آذری
۱ مهر ۹۳
۳۷ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۴۴ بازدید
داستان بصورت انیمیشن و از سری داستانهای روسی و به زبان تورکی_ آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۱۰۲ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۱۵۴ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۷۴ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۱۲۶ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۲۵۷ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۱۰۱ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۹۰ بازدید
داستان صوتی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد تپه گوز( به معادل فارسی دیو یک چشم گفته میشود) یکی ازسری داستانهای معروف دده قورقود میباشد داستانی شیرین و مهیج و جذاب با آموزههای اخلاقی
۲۷ اسفند ۹۲
۲۶۶ بازدید
ترانه کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد ترانه معروف کودکانه نارگیله نارگیله نارگیله سییم من آنامین بابامین بیرداناسییم
۲۷ اسفند ۹۲
۱۱۶۰ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۵۱۰ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۶۱ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۴۸۰ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۳۰۰ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۶۹ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۲۲ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۱۲ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۵۴۴ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۳۴۸ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد ترانه جالب و بی نظیر میکس شده جالب و خنده دار səndə qaqaş məndə qaqaş,səndə yavaş məndə yavaş
۲۷ اسفند ۹۲
۶۳۵ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۴۲ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۷۳ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری
۲۷ اسفند ۹۲
۳۲۳ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری
۲۷ اسفند ۹۲
۸۸ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۸۹ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۷۲ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۱۸۰ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸

اوشاقلارین ایلنجیلری


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات