در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
نمایشنامه عروسکی کودکانه به زبان ترکی - آذری
۱ مهر ۹۳
۲۹ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۳۷ بازدید
داستان بصورت انیمیشن و از سری داستانهای روسی و به زبان تورکی_ آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۸۱ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۱۳۲ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۶۳ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۱۱۰ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۲۳۲ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۸۹ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۸۱ بازدید
داستان صوتی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد تپه گوز( به معادل فارسی دیو یک چشم گفته میشود) یکی ازسری داستانهای معروف دده قورقود میباشد داستانی شیرین و مهیج و جذاب با آموزههای اخلاقی
۲۷ اسفند ۹۲
۲۲۰ بازدید
ترانه کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد ترانه معروف کودکانه نارگیله نارگیله نارگیله سییم من آنامین بابامین بیرداناسییم
۲۷ اسفند ۹۲
۱۰۴۱ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۴۶۷ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۴۷ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۴۳۵ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۲۸۱ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۵۲ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۰۷ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۹۹ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۴۹۰ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۳۲۵ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد ترانه جالب و بی نظیر میکس شده جالب و خنده دار səndə qaqaş məndə qaqaş,səndə yavaş məndə yavaş
۲۷ اسفند ۹۲
۴۴۴ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۲۳ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۶۲ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری
۲۷ اسفند ۹۲
۳۰۲ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری
۲۷ اسفند ۹۲
۸۰ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۸۴ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۶۸ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۱۷۲ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸

اوشاقلارین ایلنجیلری


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات