در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
نمایشنامه عروسکی کودکانه به زبان ترکی - آذری
۱ مهر ۹۳
۱۷ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۳۰ بازدید
داستان بصورت انیمیشن و از سری داستانهای روسی و به زبان تورکی_ آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۷۰ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۱۱۷ بازدید
داستان صوتی و به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ فروردین ۹۳
۵۲ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۱۰۰ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۲۰۰ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۷۵ بازدید
داستان صوتی به زبان ترکی - آذری میباشد
۲۴ فروردین ۹۳
۷۵ بازدید
داستان صوتی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد تپه گوز( به معادل فارسی دیو یک چشم گفته میشود) یکی ازسری داستانهای معروف دده قورقود میباشد داستانی شیرین و مهیج و جذاب با آموزههای اخلاقی
۲۷ اسفند ۹۲
۱۴۹ بازدید
ترانه کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد ترانه معروف کودکانه نارگیله نارگیله نارگیله سییم من آنامین بابامین بیرداناسییم
۲۷ اسفند ۹۲
۹۱۶ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۴۲۵ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۳۶ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۴۰۷ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۲۵۴ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۳۹ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۰۲ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۸۹ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۴۵۵ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۳۱۴ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد ترانه جالب و بی نظیر میکس شده جالب و خنده دار səndə qaqaş məndə qaqaş,səndə yavaş məndə yavaş
۲۷ اسفند ۹۲
۳۴۲ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۱۱ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان ترکی- آذری میباشد
۲۷ اسفند ۹۲
۱۵۶ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری
۲۷ اسفند ۹۲
۲۸۹ بازدید
ترانه کارتونی کودکانه به زبان تورکی- آذری
۲۷ اسفند ۹۲
۷۲ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۸۰ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۶۳ بازدید
ترانه کارتونی به زبان ترکی - آذری میباشد
۱۸ اسفند ۹۲
۱۶۸ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸

اوشاقلارین ایلنجیلری


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات