در حال بارگذاری
 • 0
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 4.5هزار
  بازدید

شرکت رهپویان چشم سوم

آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft Partner,Axxon Next video learning,CC

 • 0
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 4.5هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • کیفیت تصویر دوربین مداربسته پاناسونیک مدل wv-SW۱۵۵

  389 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم ,کیفیت تصویر دوربین مداربسته پاناسونیک مدل wv-SW۱۵۵ , نمایندگی رسمی دوربین های مدار بسته پاناسونیک, آموزش ,رهپویان چشم سوم , نمایندگی پاناسونیک , دوربین بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Panasonic,Panasonic WV-SW۱۵۵ -Bad Driver Sample ,

 • کیفیت تصویر دوربین مداربسته پاناسونیک مدل wv-SW۱۵۵

  264 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم ,کیفیت تصویر دوربین مداربسته پاناسونیک مدل wv-SW۱۵۵ , نمایندگی رسمی دوربین های مدار بسته پاناسونیک, آموزش ,رهپویان چشم سوم , نمایندگی پاناسونیک , دوربین بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Panasonic,Panasonic WV-SW۱۵۵ -Bad Driver Sample ,

 • کیفیت تصویر دوربین مداربسته پاناسونیک مدل wv-SW۱۵۵

  123 بازدید

  ۰ شرکت رهپویان چشم سوم ,کیفیت تصویر دوربین مداربسته پاناسونیک مدل wv-SW۱۵۵ , نمایندگی رسمی دوربین های مدار بسته پاناسونیک, آموزش ,رهپویان چشم سوم , نمایندگی پاناسونیک , دوربین بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Panasonic,Panasonic WV-SW۱۵۵ -Bad Driver Sample ,

 • 0:8

  کیفیت تصویر دوربین مداربسته پاناسونیک مدل wv-SW155

  365 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم ,کیفیت تصویر دوربین مداربسته پاناسونیک مدل wv-SW155 , نمایندگی رسمی دوربین های مدار بسته پاناسونیک, آموزش ,رهپویان چشم سوم , نمایندگی پاناسونیک , دوربین بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Panasonic,Panasonic WV-SW155 -Bad Driver Sample ,

 • تنظیمات ارسال ایمیل در اکسون سافت www.cheshmesevom.com

  50 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , تنظیمات ارسال ایمیل در اکسون سافت, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring an E mail message object ,

 • نحوه کار با گزارشات سیستم اکسون سافت cheshmesevom.com

  38 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , نحوه کار با گزارشات سیستم اکسون سافت, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Working with the system log ,

 • بازبینی تصاویر علامت گزاری شده اکسون cheshmesevom.com

  66 بازدید

  ۰ شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , بازبینی تصاویر علامت گزاری شده اکسون, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Watermark verification

 • سیستم نظارت تصویری در وضعیت مدیریت هشدارها Axxon Soft

  112 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , سیستم نظارت تصویری در وضعیت مدیریت هشدارها Axxon Soft, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Video surveillance in Alarm Management mode ,

 • استفاده از پلان نقشه درنرم افزار اکسون نکست چشم سوم.کام

  117 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , استفاده از پلان نقشه درنرم افزار اکسون نکست , آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Using the Interactive Map ,

 • بارگذاری پلان نقشه درنرم افزار اکسون نکست - چشم سوم.کام

  98 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , بارگذاری پلان نقشه درنرم افزار اکسون, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Setting up the interactive map in Axxon Next VMS ,

 • تنظیمات منطقه ای در اکسون نکست www.cheshmesevom.com

  35 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , تنظیمات منطقه ای در اکسون نکست, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Regional Settings in Axxon Next ,

 • پیش نمایش Microsoft Dynamics AX 2012 para Retail POS

  195 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , پیش نمایش Microsoft Dynamics AX 201, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Microsoft Dynamics AX 2012 para Retail POS Demo ,

 • ابزار مدیریت گزارشات اکسون www.cheshmesevom.com

  26 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , ابزار مدیریت گزارشات اکسون, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,Log Managment utility ,

 • چگونگی ساخت وارائه فایل لایسنس اکسون نکست - چشم سوم.کام

  126 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , چگونگی ساخت وارائه فایل لایسنس اکسو, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,How to Generate and Distribute an Axxon Next License File ,

 • تنظیمات ایجاد وب سرور اکسون سافت www.cheshmesevom.com

  49 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , تنظیمات ایجاد وب سرور اکسون سافت, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,How to configure the web server in Axxon Next ,

 • تنظیمات فضای ذخیره سازی اکسون www.cheshmesevom.com

  44 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , تنظیمات فضای ذخیره سازی اکسون , آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,How to Configure Storage of the System Log and Metadata ,

 • نحوه استفاده از کسون نکست www.cheshmesevom.com

  64 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , نحوه استفاده از کسون نکست, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,How to Configure Launch of Axxon Next ,

 • تنظیمات گروه دوربین ها دراکسون نکست cheshmesevom.com

  23 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , تنظیمات گروه دوربین ها دراکسون نکست, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,How to Configure Groups of Video Cameras i ,

 • تنظیمات خروجی تصاویر اکسون www.cheshmesevom.com

  27 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , تنظیمات خروجی تصاویر اکسون, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,How to Configure Export ,

 • تنظیمات دامین اکسون www.cheshmesevom.com

  29 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , تنظیمات دامین اکسون, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,How to Configure an Axxon Domain and Create a Distributed

 • فعالسازی لایسنس اکسون نکست www.cheshmesevom.com

  70 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , فعالسازی لایسنس اکسون نکست, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,How to Activate an Axxon Next License ,

 • فعالسازی نسخه رایگان اکسون نکست www.cheshmesevom.com

  66 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , فعالسازی نسخه رایگان اکسون نک, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,How to Activate an Axxon Next Free Version ,

 • مشاهده اطلاعات سیستم اکسون www.cheshmesevom.com

  37 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , مشاهده اطلاعات سیستم اکسون, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,Getting system information ,

 • تنظیمات اولبه اکسون نکست www.cheshmesevom.com

  32 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , تنظیمات اولبه اکسون نکست, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,Getting started with device configuration The Server ,

 • اطلاعات کلی درباره دوربین مداربسته cheshmesevom.com

  145 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , اطلاعات کلی درباره دوربین مداربسته, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,General information on Video Surveillance ,

 • فزیم خروجی تصویر اکسون سافت www.cheshmesevom.com

  34 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , فزیم خروجی تصویر اکسون سافت, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,Frame export ,

 • تغییرات در چیدمان تصاویراکسون نکست www.cheshmesevom.com

  57 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , تغییرات در چیدمان تصاویراکسون, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,Editing layouts in Axxon Next VMS ,

 • دموی پلاک خوان 3 www.cheshmesevom.com axxon intellect

  154 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , دموی پلاک خوان اکسون اینتلکت, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,Demo Axxon LPR RedLight Detección de matrícula co ,

 • دموی پلاک خوان اکسون اینتلکت www.cheshmesevom.com

  104 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , دموی پلاک خوان اکسون اینتلکت, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,Demo Axxon LPR Detección de

 • دموی پلاک خوان www.cheshmesevom.com axxon intellect

  68 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , دموی پلاک خوان اکسون اینتلکت, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,Demo Axxon LPR Detección de matrículas en autopi ,

 • دموی تشخیص چهره اکسون سافت 4 www.cheshmessevom.com

  117 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , دموی تشخیص چهره اکسون سافت 4, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,Demo Axxon Face 4 ,

 • دموی تشخیص چهره اکسون سافت 3 www.cheshmessevom.com

  74 بازدید

  شرکت رهپویان چشم سوم , نمایندگی رسمی اکسون سافت , دموی تشخیص چهره اکسون سافت ۲, آموزش اکسون ,آموزش های ویدیویی نرم افزار کنترل تصاویر اکسون, رهپویان چشم سوم , نمایندگی اکسون , دوربین های مدار بسته پاناسونیک,چشم سوم www.cheshmesevom.com , Axxon Soft , ,Axxon Next,Axxon video learning,CCTV Camera Management software,Configuring a Telemetry object ,Demo Axxon Face ۲ ,