در حال بارگذاری
دسته بندی ها
۱۲ خرداد ۹۰
۱۶۷۵ بازدید
۱۲ خرداد ۹۰
۵۹۹ بازدید
۱۲ خرداد ۹۰
۲۴۹۲ بازدید
۱۲ خرداد ۹۰
۲۶۳۶ بازدید
۱۲ خرداد ۹۰
۱۴۱۸ بازدید
کنسرت ایران 1349
۱۲ خرداد ۹۰
۹۹۰ بازدید
۱۱ خرداد ۹۰
۲۷۰ بازدید
۱۱ خرداد ۹۰
۳۵۱ بازدید
۱۱ خرداد ۹۰
۲۴۶ بازدید
۱۱ خرداد ۹۰
۳۳۰ بازدید
محمد رضا شجریان همایون شجریان کیهان کلهر حسین علی زاده
۱۱ خرداد ۹۰
۱۲۲۴ بازدید
۹ خرداد ۹۰
۸۸۲ بازدید
دانشگاه برکلی آمریکا 1998
۳ خرداد ۹۰
۴۳۸ بازدید
اجرای شهرام ناظری در دانشگاه بركلی آمریكا در سال 1998
۲۱ اردیبهشت ۹۰
۳۰۱ بازدید
كنسرت همنوا با بم با اجرای همایون و محمد رضا شجریان كمانچه كیهان كلهر و تا حسین علیزاده
۲۱ اردیبهشت ۹۰
۱۱۳۷ بازدید
گربه تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو شرح و دهم غم تو را نكته به نكته مو به مو
۲۱ اردیبهشت ۹۰
۸۴۴ بازدید
اجرای یك ترانه قدیمی
۲۱ اردیبهشت ۹۰
۱۰۰۴ بازدید
استاد محمد رضا شجریان
۲۱ اردیبهشت ۹۰
۴۹۱ بازدید

تبلیغات