در حال بارگذاری
دسته بندی ها
۱۲ خرداد ۹۰
۱۴۴۳ بازدید
۱۲ خرداد ۹۰
۴۸۵ بازدید
۱۲ خرداد ۹۰
۲۳۶۸ بازدید
۱۲ خرداد ۹۰
۲۵۴۰ بازدید
۱۲ خرداد ۹۰
۱۲۹۱ بازدید
کنسرت ایران 1349
۱۲ خرداد ۹۰
۹۶۴ بازدید
۱۱ خرداد ۹۰
۲۴۹ بازدید
۱۱ خرداد ۹۰
۳۲۸ بازدید
۱۱ خرداد ۹۰
۲۳۱ بازدید
۱۱ خرداد ۹۰
۳۰۴ بازدید
محمد رضا شجریان همایون شجریان کیهان کلهر حسین علی زاده
۱۱ خرداد ۹۰
۱۰۸۹ بازدید
۹ خرداد ۹۰
۸۴۱ بازدید
دانشگاه برکلی آمریکا 1998
۳ خرداد ۹۰
۴۱۵ بازدید
اجرای شهرام ناظری در دانشگاه بركلی آمریكا در سال 1998
۲۱ اردیبهشت ۹۰
۲۶۴ بازدید
كنسرت همنوا با بم با اجرای همایون و محمد رضا شجریان كمانچه كیهان كلهر و تا حسین علیزاده
۲۱ اردیبهشت ۹۰
۸۷۹ بازدید
گربه تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو شرح و دهم غم تو را نكته به نكته مو به مو
۲۱ اردیبهشت ۹۰
۶۴۰ بازدید
اجرای یك ترانه قدیمی
۲۱ اردیبهشت ۹۰
۸۸۴ بازدید
استاد محمد رضا شجریان
۲۱ اردیبهشت ۹۰
۳۳۵ بازدید
تبلیغات