در حال بارگذاری
دسته بندی ها
۱۲ خرداد ۹۰
۱۷۷۶ بازدید
۱۲ خرداد ۹۰
۶۰۷ بازدید
۱۲ خرداد ۹۰
۲۵۳۱ بازدید
۱۲ خرداد ۹۰
۲۶۵۹ بازدید
۱۲ خرداد ۹۰
۱۴۶۱ بازدید
کنسرت ایران 1349
۱۲ خرداد ۹۰
۱۰۰۹ بازدید
۱۱ خرداد ۹۰
۲۷۴ بازدید
۱۱ خرداد ۹۰
۳۵۴ بازدید
۱۱ خرداد ۹۰
۲۴۷ بازدید
۱۱ خرداد ۹۰
۳۴۴ بازدید
محمد رضا شجریان همایون شجریان کیهان کلهر حسین علی زاده
۱۱ خرداد ۹۰
۱۲۶۵ بازدید
۹ خرداد ۹۰
۸۹۴ بازدید
دانشگاه برکلی آمریکا 1998
۳ خرداد ۹۰
۴۵۰ بازدید
اجرای شهرام ناظری در دانشگاه بركلی آمریكا در سال 1998
۲۱ اردیبهشت ۹۰
۳۰۷ بازدید
كنسرت همنوا با بم با اجرای همایون و محمد رضا شجریان كمانچه كیهان كلهر و تا حسین علیزاده
۲۱ اردیبهشت ۹۰
۱۲۱۷ بازدید
گربه تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو شرح و دهم غم تو را نكته به نكته مو به مو
۲۱ اردیبهشت ۹۰
۹۱۴ بازدید
اجرای یك ترانه قدیمی
۲۱ اردیبهشت ۹۰
۱۰۴۶ بازدید
استاد محمد رضا شجریان
۲۱ اردیبهشت ۹۰
۵۴۰ بازدید

    تبلیغات