در حال بارگذاری
 • 136
  دنبال کننده
 • 17
  دنبال شونده
 • 222.3هزار
  بازدید

انجمن مکاترونیک دکا

علمی که در کار جلوه کند برترین دانش است. امیر المومنین علی ( ع )

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

علمی که در کار جلوه کند برترین دانش است. امیر المومنین علی ( ع )

 • 136
  دنبال کننده
 • 17
  دنبال شونده
 • 222.3هزار
  بازدید
Loading...
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • 17 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورک

  333 بازدید

  17 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورکس - The Test Drive اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 18 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورک

  48 بازدید

  18 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورکس - Adding New Sketch Entities as References into the Design Envelope Part اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 19 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورک

  22 بازدید

  19 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورکس - Making Modifications to the Design Envelope 3D Sketch اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 20 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورک

  24 بازدید

  20 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورکس - Creating Part 1C اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 21 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورک

  28 بازدید

  21 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورکس - Sheet Metal Tab, Jog, and Hem Features اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 22 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورک

  48 بازدید

  22 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورکس - Sketch Block Driven Tab and Jog Features اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 23 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورک

  27 بازدید

  23 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورکس - Sketch Block Driven Tab and Jog Test Drive اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 24 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورک

  34 بازدید

  24 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورکس - Some Tips on Making the Design Envelope a Better Part اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 25 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورک

  36 بازدید

  25 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورکس - Interference Detection Assembly Tool اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 26 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورک

  32 بازدید

  26 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورکس - The Assembly Test Drive اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 27 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورک

  30 بازدید

  27 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورکس - Corrections to the Design Envelope 3D Sketch اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 28 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورک

  49 بازدید

  28 - کار با ورق های فلزی و طراحی تابلو در محیط سالیدورکس - Flattening Our Sheet Metal Parts اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 01 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها

  198 بازدید

  01 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها - Basic Boolean Video Walkthrough اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 02 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها

  66 بازدید

  02 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها - Advanced Boolean Operators Examples اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 03 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها

  86 بازدید

  03 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها - Set and Limits Video Walkthrough اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 04 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها

  63 بازدید

  04 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها - Timer Video Walkthrough اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 05 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها

  37 بازدید

  05 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها - Delay OFF Example Video اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 06 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها

  57 بازدید

  06 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها - Counter Video Walkthrough اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 07 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها

  42 بازدید

  07 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها - Sequence Start Program Example اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 08 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها

  39 بازدید

  08 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها - Interlocking Program Example Basic اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 09 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها

  42 بازدید

  09 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها - Interlocking Program Example Intermediate اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 10 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها

  44 بازدید

  10 - مبانی منطق برنامه نویسی Ladder در PLC ها - مثال شمارنده اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 001 - آموزش SolidWorks 2015

  41 بازدید

  001 - آموزش SolidWorks 2015 - مقدمه ای بر نرم افزار SolidWorks 2015 اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 002 - آموزش SolidWorks 2015

  19 بازدید

  002 - آموزش SolidWorks 2015 - درباره مولف اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 003 - آموزش SolidWorks 2015

  24 بازدید

  003 - آموزش SolidWorks 2015 - چه چیز جدیدی در نرم افزار SolidWorks 2015 است اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 004 - آموزش SolidWorks 2015

  21 بازدید

  004 - آموزش SolidWorks 2015 - چه به شما خواهد آموخت اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 005 - آموزش SolidWorks 2015

  31 بازدید

  005 - آموزش SolidWorks 2015 - رابط کاربری اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 006 - آموزش SolidWorks 2015

  46 بازدید

  006 - آموزش SolidWorks 2015 - چگونگی دسترسی بهفایل های کاری اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 007 - آموزش SolidWorks 2015

  50 بازدید

  007 - آموزش SolidWorks 2015 - طراحی نمای کلی اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 008 - آموزش SolidWorks 2015

  50 بازدید

  008 - آموزش SolidWorks 2015 - The Sketching Environment اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 009 - آموزش SolidWorks 2015

  32 بازدید

  009 - آموزش SolidWorks 2015 - خطوط اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 010 - آموزش SolidWorks 2015

  23 بازدید

  010 - آموزش SolidWorks 2015 - مستطیل اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com