در حال بارگذاری
 • 78
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 135.8هزار
  بازدید

پرورش کودک دوزبانه دکتر علی امینی

١-آموزش زبان به كودك اشتباه محض است اما پرورش كودك دوزبانه با آموزش زبان به كودك تفاوت دارد. ٢-فرصت برای دوزبانه شدن محدود است ٣-آموزش لغت، ترجمه كردن و مخلوط حرف زدن دو زبان با كودك اشتباه و مضر است.

 • 78
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 135.8هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها