در حال بارگذاری
  • 97
    دنبال کننده
  • 0
    دنبال شونده
  • 181.6هزار
    بازدید

پرورش کودک دوزبانه دکتر علی امینی

١-آموزش زبان به كودك اشتباه محض است اما پرورش كودك دوزبانه با آموزش زبان به كودك تفاوت دارد. ٢-فرصت برای دوزبانه شدن محدود است ٣-آموزش لغت، ترجمه كردن و مخلوط حرف زدن دو زبان با كودك اشتباه و مضر است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

١-آموزش زبان به كودك اشتباه محض است اما پرورش كودك دوزبانه با آموزش زبان به كودك تفاوت دارد. ٢-فرصت برای دوزبانه شدن محدود است ٣-آموزش لغت، ترجمه كردن و مخلوط حرف زدن دو زبان با كودك اشتباه و مضر است.

  • 97
    دنبال کننده
  • 0
    دنبال شونده
  • 181.6هزار
    بازدید
Loading...

همه ویدیو ها