در حال بارگذاری
 • 43
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 469.5هزار
  بازدید

سایت چشم پزشکی دکتر نادری

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 43
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 469.5هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • عمل جراحی لیزیک - مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  22,172 بازدید

  در عمل لیزیک پس از برداشتن لایه ای از قرنیه (فلپ) با لیزر اکسایمر شماره چشم در ضخامت قرنیه اصلاح می شود. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • جراحی لنز آرتیزان- مرکزچشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  10,823 بازدید

  در افراد با نزدیک بینی یا لا، ضخامت صرنیه کم یا مبتلایان به قوز قرنیه می توان برای اصلاح نزدیک بینی لنز آرتیفلکس کار گذاشت . دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • لیزیک اختصاصی - مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  3,669 بازدید

  در لیزیک اختصاصی یا کاستومایزد، اختلالات اپتیکی هر چشم بطور اختصاصی اصلاح می شود.. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک، دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • فمتولیزیک - مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  7,347 بازدید

  در فمتولیزیک، با کمک لیزر فمتوسکند لایه ای از قرنیه (فلپ) برداشته شده و عمل لیزیک انجام می شود.. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک، دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • لیزر فمتوسکند - مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  7,101 بازدید

  لیزر فمتوسکند در اعمال جراحی لیزیک، کارگذاری رینگ داخل قرنیه ای ، عمل پیرچشمی و عمل آب مروارید کاربرد دارد. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک، دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • عیوب انکساری - مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  2,020 بازدید

  عیوب انکساری چشم شامل: نزدیک بینی، دوربینی ، آستیگماتیسم وپیر چشمی است. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک، دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • اناتومی سیستم اشکی-ساختمان چشم-مرکزچشم پزشکی دکتر نادری

  5,471 بازدید

  سیستم اشکی شامل غدد اصلی و فرعی تولید کننده اشک و مجاری خروجی اشک است. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وفوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • پیوند لایه ای دزک قرنیه-مرکزچشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  3,362 بازدید

  در این روش پیوند، لایه های خلفی قرنیه بیمار با لایه های خلفی قرنیه چشم دهنده جایگزین می شود. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وفوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • کالبد شکافی و عملکرد کره چشم - مرکزچشم پزشکی دکترنادری

  1,294 بازدید

  نحوه کار چشم بسیار پیچیده و در عین حال جذاب است.دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی و فوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا و اروپا . جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • لنز چند کانونی تکنیس- مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  2,274 بازدید

  یکی از راه های اصلاح همزمان آب مروارید و پیرچشمی، کارگذاری لنزهای داخل چشمی چندکانونی است.دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی و فوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا و اروپا . جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-88874918

 • لیزر درمانی در دیابت- مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  1,190 بازدید

  در گرفتاری دیابتی شبکیه توام با تشکیل عروق غیر طبیعی(PDR)، به علت خونریزی و تخریب شبکیه و تشکیل بافت همبندی عروقی نهایتا منجر به پارگی شبکیه ونابینایی می شود.دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی و فوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • مراقبت پس از لیزیک و لازک وprk- مرکزچشم پزشکی دکترنادری

  5,963 بازدید

  حدود 4-5 روز پس از عمل به زندگی عادی باز خواهید گشت؛ گرچه ممکن است دوره بهبودی کامل چند ماهی طول بکشد.دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • شرایط لازم عمل لیزیک و لازک -مرکز چشم پزشکی دکتر نادری

  10,910 بازدید

  همه افرادی که تصمیم به عمل حذف عینک دارند ممکن است شرایط لازم برای این عمل را نداشته باشند.دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • نحوه تمیز کردن لنز تماسی-مرکز چشم پزشکی دکترعلیرضانادری

  3,478 بازدید

  این کلیپ نحوه تمیز کردن لنز تماسی نرم را نمایش می دهد. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشک وجراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا.جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکترنادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • معاینات قبل از عمل لیزیک و لازک-مرکزچشم پزشکی دکترنادری

  4,531 بازدید

  کسانیکه داوطلب عملهای حذف عینک هستند، لازم است مورد معاینه کامل چشم پزشکی و عکسبرداری قرنیه قرار گیرند تا مشخص شود آیا میتوانند عمل شوند و عمل مناسب چیست؟دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشک وجراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا.جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکترنادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • روشهای نوین درمان قوز قرنیه - مرکز چشم پزشکی دکتر نادری

  7,318 بازدید

  قوز قرنیه بسته به شدت و میزان پیشرفت بیماری درمان های مختلفی دارد که در این فیلم به اختصار شرح داده شده است. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وفوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا و اروپا.جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • مروری کلی بر پیوند قرنیه - سایت چشم پزشکی دکتر نادری

  3,054 بازدید

  در پیوند قرنیه،تمام ضخامت قرنیه، یا لایه ای از قرنیه که آسیب دیده، با قرنیه دهنده پیوند جایگزین می شود.دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وفوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا و اروپا.جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • آناتومی و عملکرد چشم-مرکزچشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  1,436 بازدید

  نحوه کار چشم بسیار پیچیده و در عین حال جذاب است.دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی و فوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا و اروپا . جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • مروری کلی بر آب مروارید-سایت چشم پزشکی دکتر نادری

  1,491 بازدید

  آب مروارید یا کاتاراکت باعث کدورت عدسی و افت بینایی و پخش نور می شود.دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی و فوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا و اروپا . جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • نحوه کار کره چشم-مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  1,746 بازدید

  نحوه کار چشم بسیار پیچیده و در عین حال جذاب است.دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی و فوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا و اروپا . جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • تخلیه چشم و کارگذاری پروتز-سایت چشم پزشکی دکتر نادری

  4,320 بازدید

  در مواردی که به هر علتی فرد نابینا شده و ظاهر چشم نامناسب یا دردناک باشد، می توان چشم را تخلیه کرده و پروتز گذاشت.دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا و اروپا.جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • هیدروکسی آپاتیت وکارگذاری پروتز-مرکزچشم پزشکی دکترنادری

  2,003 بازدید

  هیدروکسی آپاتیت از جنس مرجان دریایی است و در مواردی که به هر علتی فرد نابینا شده و ظاهر چشم نامناسب یادردناک باشد، می توان چشم را تخلیه کرده و پروتز گذاشت.دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا و اروپا.جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکترنادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸

 • ماساژ مجرای اشکی کودکان - مرکز چشم پزشکی دکتر نادری

  15,113 بازدید

  ممکن است در نوزادان و کوکان مجرای اشکی بسته باشد و باعث اشکریزش شود که توصیه به ماساژ می شود.دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وفوق تخصص پیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا و اروپا.جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • مونو ویژن(دید تک چشمی)-سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  585 بازدید

  یکی از روش های اصلاح پیرچشمی، اصلاح یک چشم برای نزدیک و چشم دیگر برای دید دور است که انرا مونوویژن یا دید تک چشمی می گوییم. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • نزدیک بینی - مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  1,603 بازدید

  در نزدیک بینی تصویر جلوی پرده شبکیه افتاده و اشیای دور تا دیده می شوند. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • جراحی عیوب انکساری - مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  4,314 بازدید

  عیوب انکساری چشم شامل نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم است که با لیزر قابل اصلاح هستند.دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • علت آستیگماتیسم -مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  2,280 بازدید

  در آستیگماتیسم انحنای قرنیه در محورهای مختلف با هم یکی نیست و در نتیجه تصویر بر روی شبکیه واضح نیست. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • لیزر پیرچشمی (اینتراکور) - مرکز چشم پزشکی دکتر نادری

  1,241 بازدید

  در عمل اینتراکور برای اصلاح پیرچشمی، با کمک لیزر فمتوسکند بدون برداشتن اپیتلیوم قرنیه برشهای دایره ای شکل در ضخامت قرنیه داده می شود. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • عمل لازک - مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  17,919 بازدید

  در عمل لازک پس از کنار زدن لایه سلولهای سطحی قرنیه، شماره چشم با لیزر روی سطح قرنیه اصلاح می شود.. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • کراتوپلاستی هدایتی - مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  444 بازدید

  با عمل کراتوپلاستی هدایتی یا CK مرکز قرنیه به جلو برجسته شده و پیرچشمی اصلاح می شود. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • عمل کراتوپلاستی هدایتی-مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  1,218 بازدید

  با عمل کراتوپلاستی هدایتی یا CK مرکز قرنیه به جلو برجسته شده و پیرچشمی اصلاح می شود. دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸

 • پیرچشمی - مرکز چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری

  1,538 بازدید

  در پیرچشمی به علت کاهش قدرت تطابق عدسی در افراد بالای چهل سال دید نزدیک تار می شود.دکترعلیرضا نادری جراح و فوق تخصص چشم پزشکی وپیوند قرنیه و جراحی لیزیک؛دارای مدرک بین المللی چشم پزشکی؛عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری امریکا .جهت کسب اطلاعات کاملتر از سایت چشم پزشکی دکتر علیرضا نادری دیدن فرمایید: www.dr-naderi.com ۸۸۶۷۷۶۱۱-۸۸۶۷۷۷۹۲-۸۸۸۷۴۹۱۸