در حال بارگذاری
 • 4
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3.3هزار
  بازدید

ebpm

صفحه تست سایت است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

صفحه تست سایت است.

 • 4
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3.3هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • راهنمای مدل سازی زیرفرآیندها

  بازدید

  به منظور استفاده صحیح از هر یك از عناصر مدل سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استانداردهای بین المللی وجود دارد. به همین منظور برای هر یك از عناصر می بایست راهنمای مدل سازی تبین شود. در این ویدئو كلیپ راهنمای مدل سازی برای بهره برداری مناسب از زیرفرآیندها تشریح خواهد شد.

 • مدل سازی فعالیت چند نمونه ای

  1 بازدید

  به منظور استفاده صحیح از هر یك از عناصر مدل سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استاندارد های بین المللی وجود دارد. در این ویدئو كلیپ تعریف، كاربرد و نحوه مدل سازی فعالیت از نوع چند نمونه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 • مدل سازی فعالیت حلقه

  بازدید

  به منظور استفاده صحیح از هر یك از عناصر مدل سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استانداردهای بین المللی وجود دارد. در این ویدئو كلیپ تعریف، كاربرد و نحوه مدل سازی فعالیت از نوع حلقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 • ۱۱- دروازه ها در استاندارد BPMN2.0

  2 بازدید

  در این ویدئو کلیپ تعریف، انواع و ویژگی های عنصر دروازه تصمیم در استاندارد BPMN به صورت کلی تشریح خواهد شد.

 • ۱۲- مصنوعات در استاندارد BPMN2.0

  بازدید

  در این ویدئو کلیپ تعریف، انواع و ویژگی های گروه عناصر مصنوعات به عنوان یکی از ۵ دسته کلی عناصر استاندارد BPMN، به صورت کلی تشریح خواهد شد.

 • ۱۳- جریان‎های کنترل شده و کنترل نشده در استاندارد BPMN2.0

  4 بازدید

  جریان های کنترل شده و کنترل نشده در استاندارد BPMN بیان گر همگرایی یا واگرایی مسیر فرآیند می باشد. آشنایی کلی با نحوه استفاده از دروازده های تصمیم به منظور تعریف جریان های کنترل شده در این ویدئو کلیپ صورت خوهد پذیرفت.

 • ۱۴- اشیاء داده در استاندارد BPMN2.0

  1 بازدید

  در این ویدئو کلیپ تعریف، انواع و ویژگی های گروه عناصر اشیاء داده به عنوان یکی از ۵ دسته کلی عناصر استاندارد BPMN، به صورت کلی تشریح خواهد شد.

 • ۱۵- اتصالات در استاندارد BPMN2.0

  بازدید

  در این ویدئو کلیپ تعریف، انواع و ویژگی های گروه عناصر اتصالات به عنوان یکی از ۵ دسته کلی عناصر استاندارد BPMN، به صورت کلی تشریح خواهد شد.

 • ۱۶- محدوده ها و مسیرها در استاندارد BPMN2.0

  3 بازدید

  در این ویدئو کلیپ تعریف، کاربرد و ویژگی های محدوده های کاری و مسیرهای کاری به عنوان یکی از ۵ دسته کلی عناصر استاندارد BPMN به صورت کلی تشریح خواهد شد.

 • ۱۷- رفتار زیرفرآیندها در استاندارد BPMN2.0

  1 بازدید

  در این ویدئو کلیپ تعریف، انواع، ویژگی ها و رفتار زیرفرآیندها در استاندارد BPMN، به صورت کلی تشریح خواهد شد.

 • ۱۸- انواع زیرفرآیندها در استاندارد BPMN2.0

  1 بازدید

  زیر فرآیندها به منظور ساده کردن پیچیدگی های یک فرآیند، تعریف بازخوانی مجدد بخشی از فرآیند در قسمت های مختلف و … مورد استفاده قرار می گیرند. در این ویدئو کلیپ انواع زیرفرآیندهای استاندارد BPMN معرفی شده است.

 • ۱۹- نمودارهای فرآیندی در استاندارد BPMN2.0

  1 بازدید

  نمودارهای فرآیندی در استاندارد BPMN یکی از انواع نمودارهای قابل ترسیم توسط این زبان مدلسازی می باشد (نمودار فرآیندی، نمودار همکاری و نمودار رقص آرایی) که این نمودارهای فرآیندی نیز انواع مختلفی دارند که در این ویدئو کلیپ این نمودارهای فرآیندی معرفی خواهد شد.

 • ۲۰- نمودار همکاری (Collaboration Diagram) در استاندارد BPMN2.0

  1 بازدید

  در این ویدئو کلیپ ویژگی های نمودارهای همکاری که تعامل بین دو یا چند شرکت کننده فرآیندی را نشان می دهد، به صورت کلی تشریح خواهد شد.

 • ۲۱- نمودار گفتگو (Conversation Diagram) در استاندارد BPMN2.0

  1 بازدید

  در این ویدئو کلیپ ویژگی های نمودارهای گفتگو که نمایی سطح بالا از نمودارهای همکاری در استاندارد BPMN را نشان می دهد، به صورت کلی تشریح خواهد شد.

 • ۲۲- نمودار رقص آرایی (Choreography Diagram) در استاندارد BPMN2.0

  13 بازدید

  در این ویدئو کلیپ ویژگی های نمودار رقص آرایی که تعیین کننده هماهنگی تعاملات شرکت کنندگان فرآیند می باشد به صورت کلی تشریح خواهد شد. تمرکز این نوع از نمودارها بر روی تبادل اطلاعات بین گروه های درگیر در فرآیند می باشد.

 • ۲- استاندارد BPMN چیست؟

  8 بازدید

  در این ویدئو کلیپ آشنایی کلی با استاندارد BPMN به عنوان کاملترین زبان مدلسازی فرآیندهای کسب و کار صورت خواهد پذیرفت.

 • ۳- فرآیندهای کسب و کار جزء کدام یک از انواع دارایی های سازمان هستند؟

  2 بازدید

  فرآیندهای کسب و کار جزو دارایی های اصلی سازمان بوده که امکان تبدیل ورودی ها به خروجی های با ارزش را فراهم می نماید. در این ویدئو کلیپ آشنایی کلی با انواع دارایی های سازمان به خصوص فرآیندهای کسب و کار صورت خواهد پذیرفت.

 • ۸- فعالیت ها در استاندارد BPMN

  1 بازدید

  در این ویدئو کلیپ تعریف، انواع و ویژگی های مفهوم فعالیت در استاندارد BPMN به صورت کلی تشریح خواهد شد.

 • ۹- انواع وظیفه در استاندارد BPMN2.0

  3 بازدید

  در این ویدئو کلیپ انواع وظیفه در استاندارد BPMN به عنوان پایه ای ترین عنصر فرآیند کسب و کار، به صورت کلی تشریح خواهد شد.

 • ۱۰- رویدادها در استاندارد BPMN2.0

  1 بازدید

  در این ویدئو کلیپ تعریف، انواع و ویژگی های عنصر رویداد در استاندارد BPMN به صورت کلی تشریح خواهد شد.

 • ۷- طبقه بندی عناصر سازنده استاندارد BPMN2.0

  1 بازدید

  عناصر و اجزاء تعریف شده در استاندارد BPMN به قدری کامل و دارای جزئیات عملیاتی است که در نگاه اول استفاده درست و دقیق از این استاندارد کمی دشوار به نظر می رسد. به منظور ساده سازی استفاده از این زبان مدلسازی، می توان با طبقه بندی عناصر استاندارد BPMN، از بخشی از این عناصر بنا به ضرورت کاربردی آن ها استفاده نمود. در این ویدئو کلیپ آشنایی با طبقه بندی عناصر استاندارد BPMN در سه سطح کلی توصیفی، تحلیل و اجرایی صورت خواهد پذیرفت.

 • ۶- نمودار فرآیند استاندارد BPMN چه مباحثی را پوشش می دهد؟

  2 بازدید

  نقشه های فرآیندی ترسیم شده با استاندارد BPMN از اجزا و عناصر متفاوتی تشکیل شده که شامل اشیاء جریان، داده ها، محدوده های کاری، اتصالات و مصنوعات می باشند. در این ویدئو کلیپ آشنایی کلی با اجزا و عناصر مختلف این استاندارد صورت خواهد پذیرفت.

 • ۵- استاندارد BPMN چه مباحثی را پوشش میدهد؟

  1 بازدید

  BPMN استانداری برای مدلسازی فرآیندهای کسب و کار می باشد. این استاندارد شامل ۴ نوع نمودار به منظور مدلسازی فرآیندهای کسب و کار می باشد. این زبان مدلسازی به عنوان یک زبان واحد برای تحلیل و اجرای فرآیندها در نرم افزارها و ابزارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در این ویدئو کلیپ کاربرد این زبان مدلسازی تبین گردیده است.

 • ۴- مزایای مدل سازی فرآیند چیست؟

  1 بازدید

  به منظور مشاهده و شناسایی فرآیندهای کسب و کار نیاز است تا فرآیندهای ناملموس از طریق مدلسازی به فرآیندهای ملموس و قابل فهم تبدیل شوند. دیاگرام مدلسازی شده فرآیند، زیرساختی مناسب برای مشاهده و تحلیل فرآیندها خواهد بود. در این ویدئو کلیپ اهمیت مدلسازی فرآیندها تبیین خواهد شد.

 • ۱- فرآیند کسب و کار چیست؟

  بازدید

  در این ویدئو کلیپ ویژگی های نمودارهای گفتگو که نمایی سطح بالا از نمودارهای همکاری در استاندارد BPMN را نشان می دهد، به صورت کلی تشریح خواهد شد.

 • راهنمای مدل سازی رویدادهای شروع و پایانی

  1 بازدید

  به منظور استفاده صحیح از هر یك از عناصر مدل سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استاندارد های بین المللی وجود دارد. به همین منظور برای هر یك از عناصر می بایست راهنمای مدل سازی تبین شود. در این ویدئو كلیپ راهنمای مدل سازی برای بهره برداری مناسب از رویدادهای شروع و پایانی تشریح خواهد شد.

 • مدل ها و نمونه های فرآیندی

  8 بازدید

  هدف مدل سازی فرآیندها، نمایش فرآیندها به همان صورت كه در دنیای واقعی رخ می دهند می باشد. اما یك فرآیند به ازای هر نمونه فرآیند می بایست مطابق مدل طراحی شده رخ دهد. در این ویدئو كلیپ آشنایی كلی با معنای دقیق فرآیند و نمونه فرآیند كه مطابق مدل فرآیند طراحی شده اتفاق میافتند، صورت خواهد گرفت.

 • چرخه حیات فرآیند كسب و كار

  1 بازدید

  یك فرآیند كسب و كار در یك چرخه حیات مشخص در یك سازمان وجود خواهد داشت. كه شامل شناسایی و مدل سازی فرآیند، تحلیل فرآیند، تنظیم سیستم های فناوری اطلاعات سازمان، تسهیل در اجرای فرآیند، ارزیابی فرآیند، بازطراحی و بهبود فرآیند می باشد. در این ویدئوكلیپ آشنایی كلی با اجزای مختلف چرخه حیات فرآیند صورت خواهد گرفت.

 • جنبه های زبان مدل سازی فرآیند كسب و كار

  بازدید

  زبان های مدل سازی از مفاهیم و رابطه های آن تشكیل می شود كه در این ویدئو كلیپ نحو انتزاعی و نحو واقعی (نشانه گذاری و معناشاسی) مورد بررسی قرار می گیرد.

 • حالات نمونه های فعالیت

  1 بازدید

  هر نمونه فعالیت دارای حالات مختلفی می باشد. در این ویدئو كلیپ انواع این حالات اولیه (شروع شده ولی آماده اجرا نیست)، آماده برای اجرا، اجرایی، پایان یافته و از قلم افتاده برای یك نمونه فعالیت تعریف خواهد شد.

 • راهنمای مدل سازی دروازده انحصاری

  1 بازدید

  به منظور استفاده صحیح از هر یك از عناصر مدل سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استانداردهای بین المللی وجود دارد. به همین منظور برای هر یك از عناصر می بایست راهنمای مدل سازی تبین شود. در این ویدئو كلیپ راهنمای مدل سازی برای بهر برداری مناسب از دروازه تصمیم انحصاری تشریح خواهد شد.