در حال بارگذاری
 • 53
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 24.7هزار
  بازدید

سیستم آموزش فناوری نانو

سیستم جامع آموزش فناوری نانو با هدف آموزش علم و فناوری ناو شامل قسمت ها و خدمات مختلف و متنوعی نظیر مقالات، آزمون ها، بخش دانلود و ... است. این سایت زیر مجموعه ی ستاد ویژه ی توسعه ی فناوری نانو می باشد.

 • 53
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 24.7هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • مزایای میکروسکوپ الکترونی عبوری- قسمت 2

  103 بازدید

  تعیین عناصر در نقشه عنصری، پراکندگی عناصر شیمیایی در نمونه بوسیله انتخاب و تصویر برداری الکترونی با افت انرژی معینی مشخص میشود.

 • کاربردهای میکروسکوپ الکترونی عبوری- قسمت 1

  23 بازدید

  فیلتر کردن انرژی دو نوع دستگاه فیلتر کننده انرژی بطور گسترده استفاده میشود: فیلترهای در ستون که اسپکترومتر شامل 4 منشور مغناطیسی که در کنار عدسی های پروژکتور قرار داده شده اند, میباشند و فیلترهای پس از ستون, با منشور هندسی تک و ساده تر بر اساس عدسی های متعدد.

 • انواع میکروسکوپ الکترونی عبوری- قسمت 3

  152 بازدید

  ✅CBED با استفاده از یک پرتو همگرا یی از الکترونها که به شدت بر روی یک نمونه متمرکز شده است، الگوی پراش دیسکی به جای پراش نقطه ای بدست می آید. اندازه ی این دیسک ها به زاویه ی همگرایی بستگی دارد. در داخل دیسک صفر یک شبکه از خطوط باریک ظاهر می شود. موقعیت خطوط و تقارن الگوی BBED اطلاعات کریستالوگرافی را ارائه می دهد

 • انواع میکروسکوپ الکترونی عبوری- قسمت 2

  74 بازدید

  ✅STEM در STEM یک ردیاب الکترونی کوچک (قطر 2 تا 5 آنگستروم) در عرض نمونه روبش می كند. الکترون هایی که پراکندگی غیر الاستیک دارند در زوایای نسبتا کم، نمونه را ترک می کنند در حالیکه الکترون های پراکنده شده ی الاستیکی با زاویه ی بزرگتر پراکنده می گردد. سیگنال ناشی از دو نوع الکترون مذكور، می تواند به طور جداگانه اندازه گیری شده و اطلاعاتی در مورد نمونه ارائه دهند. (برای مثال اندازه گیری جرمی مکانی )

 • انواع میکروسکوپ الکترونی عبوری- قسمت 1

  74 بازدید

  ‍ High-Resolution TEM روشهای مختلفی برای انتخاب پرتوهای خاصی جهت شكل گیری تصویر ابداع شده است. فقط از پرتو مستقیم در مد میدان روشن استفاده می شود در صورتیكه در مد میدان تاریك از پرتوی پراكنده شده استفاده می شود. كنتراست به تغییر دامنه نسبت داده می شود كه در اثر فرایند پراكندگی دینامیك (ضخامت جرمی و كنتراست براگ)می باشد.

 • مزایا و معایب میکروسکوپ الکترونی عبوری 3

  61 بازدید

  خرد کردن ساده ترین روش برای آماده سازی نمونه های معدنی، خرد کردن مواد، پراکنده کردن در حلال و ترسیب برخی از قطرات روی فویل کربنی، که بر روی دریچه فلزی قرار دارند، میباشد.

 • مزایا و معایب میکروسکوپ الکترونی عبوری 2

  55 بازدید

  لکه نشانی از جمله روش های دیگری برای آماده سازی نمونه، جدا کردن آن و مطالعه محلول، برای مثال ویروس ها یا مولکول ها، در TEM (رنگی کردن منفی) یا رنگی کردن بخش خیلی نازکی از نمونه تا ساختار خاصی در بافت تعیین شود(رنگی کردن مثبت) ، میباشد.

 • مزایا و معایب میکروسکوپ الکترونی عبوری 1

  51 بازدید

  برش به علت برهمکنش قوی بین ماده و الکترون، نمونه مورد نظر در TEM، باید تراکم پایین یا ضخامت کم داشته باشد تا اجازه دهد که الکترون از میان بافت عبور کند. برای رسیدن به قطعات خیلی نازک (ضخامت 50-100 نانومتر) نمونه را میتوان برش زدو بر روی پلاستیک ثابت نمود و یا به شکل مواد منجمد شده، برش داد.

 • اصول کار میکروسکوپ الکترونی عبوری 3

  155 بازدید

  در اثر برخورد الکترون های با انرژی بالا به نمونه، برهمکنش های مختلفی رخ میدهد. بعضی از سیگنالهای بدست آمده ( الکترون های بازپراکنده شده، الکترون های ثانویه، اشعه ایکس و غیره) در هنگام تجزیه ی نمونه های ضخیم و توده ای با SEM یا غیره ( الکترون های غیرپراکنده، الکترون های پراکنده شده الاستیکی و غیر الاستیکی) یا زمانی که نمونه های ورقی یا نازک با استفاده از TEM بررسی میشود، استفاده میگردد.

 • اصول کار میکروسکوپ الکترونی عبوری 2

  135 بازدید

  اپتیک الکترون الکترون ها با استفاده از عدسی های الکترومغناطیس( نیروی لورنز) دستکاری میشوند. پرتو الکترونی که از تفنگ الکترونی ساطع میشود، متمرکز شده و با کمک عدسی های متمرکز کننده و دیافراگم ها شکل میگیرند. این عدسی های شیئی و سیستم های پرتو افکنی برای بدست آوردن و بزرگ کردن یک الگوی پراش یا تصویر در اندازه ی واقعی مورد استفاده قرار میگیرد.

 • اصول کار میکروسکوپ الکترونی عبوری 1

  118 بازدید

  تفنگ الکترونی هر میکروسکوپ الکترونی باید یک منبع الکترونی با انرژی بالا و قابل کنترل داشته باشد. دو نوع مهم از تفنگ های الکترونی عبارتند از:تفنگ های یون حرارتی( که مبتنی بر نشر الکترون یون حرارتی از یک رشته گرم شده میباشد). و تفنگ های نشر میدان( که از یک میدان الکتریکی قوی برای خروج الکترون های از یک سوزن فلزی استفاده میشود).

 • ربات ناسا

  70 بازدید

  ربات طراحی شده توسط ناسا که قادر است با قدرت بالا به شهاب سنگ ها بچسبد

 • مزایای میکروسکوپ نیروی مغناطیسی

  190 بازدید

  نوشتن: در برخی مواد (برای مثال فیلم کبالت پلی کریستاله)، نواحی مغناطیسی میتوانند توسط تماس سطح با نوک MFM نوشته شوند. در حالیکه نیرو ثابت نگاه داشته میشود، شعاع نواحی القا شده تنش با مدت زمان تماس نمونه-نوک افزایش میابد.

 • مزایای میکروسکوپ نیروی مغناطیسی

  58 بازدید

  تجمع جریان: در مواد رسانا،نواقص ساختاری میتواند موجب تجمع جریان،پدیده ای قابل شناسایی با MFM شود. دلیل ایجاد میادین مغناطیسی توسط جریان های الکتریکی، مشاهده صورت میگیرد.بخاطر جهت گیری نوک مغناطیسی نمونه میتوانند شناسایی شوند که نتیجه آن اختلافات کنتراست در تصویر MFM از خط جریان میباشد.

 • مزایای میکروسکوپ نیروی مغناطیسی

  39 بازدید

  محیط مغناطیسی: ریخت شناسی MFM و تصویر مغناطیسی MFM از بیت های ثبت شده روی یک دیسک سخت

 • مزایای میکروسکوپ نیروی مغناطیسی

  76 بازدید

  رزولوشن به منظور افزایش قدرت تفکیک، ساختن یک کاوشگر مغناطیس بسیار کوچک که تحت تاثیر فاصله ناحیه های نگیرد، ضروری است.از جهتی دیگر، حجم کوچک کاوشگر مغناطیسی، موجب نیرویی ضعیف تر میشود. از اینرو، تفکیک عرضی پروب MFM به واسطه حساسیتش محدود خواهد شد(برای مثال، ثابت فنر پایه)

 • مزایای میکروسکوپ نیروی مغناطیسی

  82 بازدید

  غیر مغناطیسی کردن فرآیند اندازه گیری میتواند تغییرات برگشت ناپذیری را سبب شود و تصویر اندازه گیری شده ممکن است حالت طبیعی و ذاتی نمونه را منعکس نکند.برعکس، گشتاور پروب ممکن است هنگامیکه در میادین مختلف حرکت میکند،تغییر کند و موجب غیر خطی شدن پاسخ های دستگاه شود.

 • انعکاس_کلی_تقلیل_یافته طیف سنجی مادون قرمز

  133 بازدید

  مطالعه مواد ضخیم با قدرت جذب بالا با استفاده از ابزار و روش های ATR (ضریب انعكاس كلی تقلیل یافته) انجام می شود. ابزار ATR شامل یك كریستال سلنید روی (ZnSe) یا كریستال ژزرمانیوم (Ge)می باشد. تابش مادون قرمز تحت زاویه خاصی كه كه انعكاس كلی در كریستال رخ می دهد، وارد می شود. قسمتی از تابش كه وارد نمونه می گردد تحت عنوان موج ناپایداری است كه سبب می شود تا جذب نمونه قابل تشخیص باشد

 • انعکاس_نفوذی طیف سنجی مادون قرمز

  18 بازدید

  انعکاس_نفوذی زمانیكه یك نمونه دارای سطوح ناهموار و یا شامل ذرات نانو و میكرو می باشد، تابش مادون قرمز در نمونه دچار انعكاس و عبور می گردد.

 • مخلوط کردن چسب کاشی کم گرد و غبار

  34 بازدید

  اقدامات حفاظتی مورد نیاز در صورت مواجهه پایین

 • مخلوط کردن چسب کاشی با گرد و غبار بالا

  26 بازدید

  اقدامات حفاظتی مورد نیاز در صورت مواجهه بالا

 • برش مصالح معدنی بدون سیستم مکش

  25 بازدید

  سیستمهای گرد و غبار زیاد در برش مصالح معدنی

 • برش مصالح معدنی با سیستم مکش

  25 بازدید

  سیستمهای گرد و غبار کم در برش مصالح معدنی

 • چاپ ترانسفر

  73 بازدید

  چاپ رنگ بر روی کاغذ و پارچه

 • 0:9

  تمیز کردن رسوبات گرد و غبار

  20 بازدید

  استفاده از جاروبرقی برای تمیزکاری ماشین آلات صنعتی

 • ترازو دیجیتال

  14 بازدید

  وزن کردن مواد رنگی