در حال بارگذاری
 • 117
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 126.3هزار
  بازدید

دانلود رایگان فیلم

دانلود رایگان فیلم های آموزشی اختصاصی فارسی دانشگاهی

 • 117
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 126.3هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • دانلود فیلم آموزش ANSYS HFSS Magnetics Designer CYME

  794 بازدید

  دانلود این فیلم در http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزش ANSYS HFSS Magnetics Designer CYME انلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران دانلود جدیدترین اخرین نسخه ورژن

 • دانلود فیلم آموزش WinCC vizmag Ansoft PSIM Digsilent

  352 بازدید

  دانلود این فیلم در http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزش WinCC vizmag Ansoft PSIM Digsilent انلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران دانلود جدیدترین اخرین نسخه ورژن

 • دانلود فیلم آموزش Caddie Calculux EMTP Neplan Modec

  244 بازدید

  دانلود این فیلم در http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزش Caddie Calculux EMTP Neplan Modec دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران دانلود جدیدترین اخرین نسخه ورژن

 • دانلود رایگان فیلم آموزش شبکه عصبی GMDH در متلب

  462 بازدید

  http://matlabhome.ir/ برای دانلود این فیلم به سایت خانه متلب مراجعه نمایید دانلود رایگان فیلم آموزش شبکه عصبی GMDH در متلب روش گروهی مدل سازی داده ها یا Group Method of Data Handling دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری

 • دانلود فیلم آموزش طبقه بندی و الگو شبکه های عصبی LVQ

  368 بازدید

  http://matlabhome.ir/ برای دانلود این فیلم به سایت خانه متلب مراجعه نمایید طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه عصبی Learning Vector Quantization OLVQ1 Classification) با ماتریس تداخل یا Confusion Matrix داده های آموزش (Train)، اعتبارسنجی (Validation) و آزمایش (Test) LVQ1انلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی

 • دانلود فیلم آموزش نرم افزار کامفار COMFAR Expert

  2,093 بازدید

  http://matlabhome.ir/ برای دانلود این فیلم به سایت خانه متلب مراجعه نمایید ارزیابی اقتصادی و مالی طرح ها و پروژه ها دانلود فیلم آموزش نرم افزار کامفار COMFAR Expert دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری

 • دانلود فیلم آموزش نرم افزار business plan pro DS

  604 بازدید

  http://matlabhome.ir/ برای دانلود این فیلم به سایت خانه متلب مراجعه نمایید دانلود فیلم آموزش نرم افزار business plan pro DS نرم افزارهای کنترل کیفیت آماری گرفته تا کنترل پروژه و برنامه ریزی خطی نرم افزار BPP بررسی ساختار طرح کسب و کار نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد سیب + آموزش آموزش نرم افزار هلو دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی دانلود

 • دانلود فیلم آموزش نرم افزارSuper Decision Expert Choice

  2,672 بازدید

  http://matlabhome.ir/ برای دانلود این فیلم به سایت خانه متلب مراجعه نمایید دانلود فیلم آموزش نرم افزار Super Decision Expert Choice فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP), نرم افزار Expert Choice, نرم افزار اکسپرت چویس, نرم افزارهای تصمیم گیری چند معیاره نرم افزار AHP, نرم افزار ANP, نرم افزار Super Decision دانلود رایگان

 • دانلود فیلم آموزش فارسی نرم افزار Win QSB

  1,199 بازدید

  http://matlabhome.ir/ برای دانلود این فیلم به سایت خانه متلب مراجعه نمایید دانلود فیلم آموزش فارسی نرم افزار Win QSB مدیریتی و بازرگانی برنامه ریزی تولید . انبارداری . شبکه ها . حمل و نقل . برنامه ریزی خطی . برنامه ریزی غیر خطی . تئوری صف دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf

 • دانلود فیلم آموزش نرم افزار Citavi Zotero RefWorks

  404 بازدید

  http://matlabhome.ir/ برای دانلود این فیلم به سایت خانه متلب مراجعه نمایید دانلود فیلم آموزش نرم افزار Citavi Zotero RefWorks دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی دانلود فیلم آموزش نرم افزار Citavi Zotero RefWorks نرم افزارهای مدیریت استناد (Citation)

 • دانلود فیلم آموزشی فارسی ساختمان داده ها SQL Server

  255 بازدید

  http://matlabhome.ir/ برای دانلود این فیلم به سایت خانه متلب مراجعه نمایید دانلود فیلم آموزشی فارسی ساختمان داده ها SQL Server دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد

 • دانلود فیلم آموزشی فارسی نرم افزار سیمیولینک Simulink

  269 بازدید

  دانلود این فیلم در http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزشی فارسی شبیه سازی با نرم افزار سیمیولینک Simulink دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران دانلود جدیدترین اخرین نسخه ورژن کرک لایسنس

 • دانلود فیلم آموزشی فارسی تحلیل پوششی داده DEA

  927 بازدید

  دانلود این فیلم در http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزشی فارسی تحلیل پوششی داده ها دادها Data Evnelopment Analysis DEA فازی دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران

 • دانلود فیلم آموزشی فارسی فوتوشاپ Photoshop

  255 بازدید

  دانلود این فیلم در http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزشی فارسی فوتوشاپ (Photoshop) دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران دانلود

 • دانلود فیلم آموزشی فارسی طراحی قالب نرم افزار اینورتور

  298 بازدید

  دانلود این فیلم در http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزشی فارسی طراحی قالبهای پلاستیک با نرم افزار اینورتور دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران دانلود جدیدترین اخرین نسخه ورژن

 • دانلود فیلم آموزشی فارسی نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews

  4,817 بازدید

  دانلود این فیلم در http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزشی فارسی مبانی و روشهای اقتصاد سنجی با Eviews دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران دانلود جدیدترین اخرین نسخه ورژن ایویوز

 • دانلود فیلم آموزشی فارسی نرم افزار وکا WEKA

  1,404 بازدید

  دانلود این فیلم در http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزشی فارسی داده کاوی و یادگیری ماشین با استفاده از نرم افزار وکا WEKA دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران دانلود جدیدترین

 • دانلود فیلم آموزشی فارسی نرم افزار صنعتی Labview

  271 بازدید

  دانلود این فیلم در http://matlabhome.ir/ برای دانلود این فیلم به سایت خانه متلب مراجعه نمایید دانلود فیلم آموزشی فارسی نرم افزار صنعتی Labview دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد متلب مطلب matlab انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه

 • دانلود فیلم آموزشی فارسی مدارهای منطقی

  174 بازدید

  http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزشی فارسی جامع و عملی مدارهای منطقی دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد متلب matlab انجام پروژه های دانشجویی دانلود جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران دانلود جدیدترین اخرین نسخه ورژن کرک لایسنس

 • دانلود فیلم آموزشی تایپ ده انگشتی

  607 بازدید

  http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزشی تایپ ده انگشتی دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد متلب matlab انجام پروژه های دانشجویی دانلود جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران دانلود جدیدترین اخرین نسخه ورژن کرک لایسنس

 • دانلود فیلم آموزشی فارسی نرم افزار ETAP

  773 بازدید

  http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزشی فارسی محاسبات حفاظت الکتریکی در نرم افزار ETAP ایتپ دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد متلب matlab انجام پروژه های دانشجویی دانلود جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران دانلود جدیدترین اخرین نسخه ورژن کرک لایسنس

 • دانلود فیلم آموزشی سیستم های کنترل غیرخطی تطبیقی بهینه

  462 بازدید

  http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزشی فارسی سیستم های کنترل غیرخطی تطبیقی بهینه دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد متلب matlab انجام پروژه های دانشجویی دانلود جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران دانلود جدیدترین اخرین نسخه ورژن کرک لایسنس

 • دانلود فیلم آموزشی فارسی نرم افزار طراحی سازه SAP

  1,111 بازدید

  http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزشی فارسی نرم افزار تحلیل و طراحی سازه SAP دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد متلب matlab انجام پروژه های دانشجویی دانلود جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران دانلود جدیدترین اخرین نسخه ورژن کرک لایسنس سپ

 • دانلود فیلم آموزشی فارسی نرم افزار آماری minitab

  882 بازدید

  http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزشی فارسی تحلیل داده ها با نرم افزار آماری minitab دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد متلب مطلب matlab انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران دانلود جدیدترین اخرین نسخه ورژن کرک لایسنس

 • دانلود فیلم آموزشی فارسی برنامه نویسی جاوا JAVA

  357 بازدید

  http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزشی فارسی برنامه نویسی جاوا JAVA دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد متلب مطلب matlab انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران امیرکبیر دانلود جدیدترین اخرین نسخه ورژن کرک لایسنس

 • دانلود فیلم آموزشی فارسی نرم افزار R محاسبات آماری

  2,476 بازدید

  http://matlabhome.ir/ دانلود فیلم آموزشی فارسی زبان محاسبات آماری نرم افزار R دانلود رایگان فیلم آموزشی گام به گام دانلود رایگان پروژه کد متلب مطلب matlab انجام پروژه های دانشجویی دانلود رایگان جزوه دانشگاهی کلاس درس آموزش دوره ppt pdf پاورپوینت دانلود مقاله فارسی انگلیسی کنفرانس ترجمه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه صنعتی شریف تهران امیرکبیر دانلود جدیدترین اخرین نسخه ورژن کرک لایسنس

 • دانلود فیلم حل مساله 8 وزیر با الگوریتم های فراابتکاری

  683 بازدید

  دانلود فیلم آموزشی حل مساله 8 وزیر با الگوریتم های فراابتکاری http://matlabhome.ir/ 09190090258 دانلود کد متلب دانلود فیلم آموزشی حل مساله N Queen MSTP به زبان فارسی در متلب. دانلود مقاله پایان نامه حل مساله به وسیله به کمک در با متلب matlab الگوریتم ژنتیک GA الگوریتم SA بهینه مورچگان ACO TS فاخته رقابت استعماریICA PSO قورباغه BBO DE خفاش باکتری ایمنی شب تاب فرهنگی هارمونی NSGA-II

 • حل مساله درخت پوشای کمینه با الگوریتم های فراابتکاری

  271 بازدید

  دانلود فیلم آموزشی حل مساله درخت پوشای کمینه با الگوریتم های فراابتکاری http://matlabhome.ir/ 09190090258 دانلود کد متلب دانلود فیلم آموزشی حل مساله Minimum Spanning Tree Problem MSTP به زبان فارسی در متلب. دانلود مقاله پایان نامه حل مساله به وسیله به کمک در با متلب matlab الگوریتم ژنتیک GA الگوریتم SA بهینه مورچگان ACO TS فاخته رقابت استعماریICA PSO قورباغه BBO DE خفاش باکتری ایمنی

 • کدنویسی الگوریتم های فراابتکاری Meta heuristic در متلب

  128 بازدید

  کدنویسی الگوریتم های فراابتکاری Meta heuristic در متلب http://matlabhome.ir/ 09190090258

 • دانلود رایگان پایان نامه های فارسی و انگلیسی قسمت اول

  143 بازدید

  دانلود رایگان در matlabhome.ir سیستم های هوشمند جستجوی محلی یا موضعی (Local Search) نظریه بازی ها (Game Theory) بهینه سازی کلونی مورچگان (Ant Colony Optimization) بهینه سازی مکانی (Spatial Optimization) بهینه سازی ازدحام ذرات (Particle Swarm Optimization) تحقیق در عملیات (Operational Research) گوریتم های فرا ابتکاری (Metaheuristics) یادگیری ماشینی (Machine Learning)

 • دانلود رایگان پایان نامه های فارسی و انگلیسی قسمت دوم

  130 بازدید

  دانلود رایگان در matlabhome.ir شبکه حسگر بی سیم‬ (Wireless Sensor Network) قطعه بندی تصاویر (Image Segmentation) بهینه سازی سبد سهام‬ (Portfolio Optimization) شبکه های عصبی (Neural Networks) کنترل فازی (Fuzzy control) مکان یابی و نقشه سازی برنامه نویسی ژنتیک (Genetic Programming) روباتیک (Robotics) سیستم های خود سازمان ده(Self-Organized Systems)

 • دانلود رایگان کدهای آماده متلب پروژه های آماده متلب

  368 بازدید

  دانلود رایگان در matlabhome.ir دانلود رایگان کدهای آماده متلب پروژه های آماده متلب سیستم های مرتبه کسری تخمین حالت و پارامتر با فیلتر کالمن شبکه های بیزی یادگیری ماشینی شبکه محلی بیسیم یا WiFi الگوریتم های فشرده سازی