در حال بارگذاری
 • 24
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 22.8هزار
  بازدید

آموزش عربی از پایه هفتم تا کنکور

تدریس خصوصی عربی دبیرستان و کنکور در اصفهان ، شماره تماس : 09139644803 آموزش رایگان عربی ( عربی در کنکور بالای 70 درصد ) در کانال تلگرامی ما ( کلیک بر روی علامت تلگرام )

 • 24
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 22.8هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • نکته و تست عربی کنکور - ثلاثی مزید 4

  126 بازدید

  عربی را در کنکور ، بدون صرف هیچ هزینه ای بالای 70 درصد بزن آموزش رایگان قواعد عربی کنکور حل تشریحی تست های کنکور با مشاهده جزوات و آموزش های این کانال ، می توانید عربی را بالای 70 درصد بزنید آدرس کانال تلگرامی : https://telegram.me/arabiclessonlearn شماره تماس : 09139644803 تدریس خصوصی عربی کنکور در اصفهان

 • نکته و تست عربی کنکور - ثلاثی مزید 3

  72 بازدید

  عربی را در کنکور ، بدون صرف هیچ هزینه ای بالای 70 درصد بزن آموزش رایگان قواعد عربی کنکور حل تشریحی تست های کنکور با مشاهده جزوات و آموزش های این کانال ، می توانید عربی را بالای 70 درصد بزنید آدرس کانال تلگرامی : https://telegram.me/arabiclessonlearn شماره تماس : 09139644803 تدریس خصوصی عربی کنکور در اصفهان

 • نکته و تست عربی کنکور - ثلاثی مزید 2

  72 بازدید

  عربی را در کنکور ، بدون صرف هیچ هزینه ای بالای 70 درصد بزن آموزش رایگان قواعد عربی کنکور حل تشریحی تست های کنکور با مشاهده جزوات و آموزش های این کانال ، می توانید عربی را بالای 70 درصد بزنید آدرس کانال تلگرامی : https://telegram.me/arabiclessonlearn شماره تماس : 09139644803 تدریس خصوصی عربی کنکور در اصفهان

 • نکته و تست عربی کنکور - ثلاثی مزید 1

  87 بازدید

  عربی را در کنکور ، بدون صرف هیچ هزینه ای بالای 70 درصد بزن آموزش رایگان قواعد عربی کنکور حل تشریحی تست های کنکور با مشاهده جزوات و آموزش های این کانال ، می توانید عربی را بالای 70 درصد بزنید آدرس کانال تلگرامی : https://telegram.me/arabiclessonlearn شماره تماس : 09139644803 تدریس خصوصی عربی کنکور در اصفهان

 • آموزش قواعد عربی دهم ، درس هفتم - جار و مجرور

  958 بازدید

  برای دانلود فیلم کامل آموزش قواعد عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی ، درس هفتم ( جار و مجرور ) در 33 دقیقه و به قیمت 2000 تومان به آدرس www.faraamouzesh.sellfile.ir رفته و از منوی سمت راست سایت ، فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، همه رشته ها به جز انسانی را انتخاب کنید . فیلم آموزشی قواعد عربی از پایه هفتم تا کنکور در www.faraamouzesh.sellfile.ir

 • آموزش قواعد عربی دهم ، درس ششم - فعل مجهول

  1,036 بازدید

  برای دانلود فیلم کامل آموزش قواعد عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی ، درس ششم ( فعل مجهول ) در 31 دقیقه و به قیمت 2000 تومان به آدرس www.faraamouzesh.sellfile.ir رفته و از منوی سمت راست سایت ، فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، همه رشته ها به جز انسانی را انتخاب کنید . فیلم آموزشی قواعد عربی از پایه هفتم تا کنکور در www.faraamouzesh.sellfile.ir

 • قواعد عربی دهم ، درس پنجم - جمله اسمیه و جمله فعلیه

  768 بازدید

  برای دانلود فیلم کامل آموزش قواعد عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی ، درس پنجم - جمله اسمیه و جمله فعلیه در 35 دقیقه و به قیمت 2000 تومان به آدرس www.faraamouzesh.sellfile.ir رفته و از منوی سمت راست سایت ، فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، همه رشته ها به جز انسانی را انتخاب کنید . فیلم آموزشی قواعد عربی از پایه هفتم تا کنکور در www.faraamouzesh.sellfile.ir

 • آموزش قواعد عربی دهم ، درس 3 و 4 - اشکال افعال

  3,508 بازدید

  برای دانلود فیلم کامل آموزش قواعد عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی ، درس 3 و 4 ( اشکال افعال ) در 51 دقیقه و به قیمت 2500 تومان به آدرس www.faraamouzesh.sellfile.ir رفته و از منوی سمت راست سایت ، فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، همه رشته ها به جز انسانی را انتخاب کنید . فیلم آموزشی قواعد عربی از پایه هفتم تا کنکور در www.faraamouzesh.sellfile.ir

 • آموزش قواعد عربی دهم ، درس دوم - اعداد

  1,959 بازدید

  برای دانلود فیلم کامل آموزش قواعد عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی ، درس دوم ( اعداد ) در 24 دقیقه و به قیمت 2000 تومان به آدرس www.faraamouzesh.sellfile.ir رفته و از منوی سمت راست سایت ، فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، همه رشته ها به جز انسانی را انتخاب کنید . فیلم آموزشی قواعد عربی از پایه هفتم تا کنکور در www.faraamouzesh.sellfile.ir

 • آموزش قواعد عربی دهم ، درس اول - یادآوری

  2,423 بازدید

  برای دانلود فیلم کامل آموزش قواعد عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی ، درس اول ( یادآوری ) در 29 دقیقه و به قیمت 2000 تومان به آدرس www.faraamouzesh.sellfile.ir رفته و از منوی سمت راست سایت ، فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، همه رشته ها به جز انسانی را انتخاب کنید . فیلم آموزشی قواعد عربی از پایه هفتم تا کنکور در www.faraamouzesh.sellfile.ir

 • آموزش قواعد عربی پایه نهم

  1,923 بازدید

  برای دانلود فیلم کامل آموزش قواعد عربی پایه نهم در 47 دقیقه و به قیمت 5000 تومان به آدرس www.faraamouzesh.sellfile.ir رفته و از منوی سمت راست سایت ، فیلم آموزشی عربی نهم را انتخاب کنید . فیلم آموزشی قواعد عربی از پایه هفتم تا کنکور در www.faraamouzesh.sellfile.ir

 • آموزش قواعد عربی سوم دبیرستان افعال معتل ، مثال

  1,539 بازدید

  برای دانلود فیلم کامل قواعد عربی سوم دبیرستان ، ( افعال معتل ، مثال و اجوف ) ، رشته ریاضی و تجربی ( درس اول کتاب ) در 46 دقیقه و به قیمت 2000 تومان به آدرس www.faraamouzesh.sellfile.ir رفته و از منوی سمت راست سایت ، فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان – ریاضی و تجربی را انتخاب کنید . فیلم آموزشی قواعد عربی از پایه هفتم تا کنکور ( تمامی رشته ها ) در www.faraamouzesh.sellfile.ir

 • آموزش قواعد عربی پایه هفتم ، ( فصل چهارم ) فعل ماضی

  939 بازدید

  برای دانلود فیلم کامل آموزش قواعد عربی پایه هفتم ، ( فصل چهارم ) فعل ماضی ( درس 11 تا 20 ) در 29 دقیقه و به قیمت 2000 تومان به آدرس www.faraamouzesh.sellfile.ir رفته و از منوی سمت راست سایت ، فیلم آموزشی عربی پایه هفتم را انتخاب کنید . فیلم آموزشی قواعد عربی از پایه هفتم تا کنکور در www.faraamouzesh.sellfile.ir

 • آموزش قواعد عربی پایه هفتم ، ( فصل سوم ) ضمیر

  649 بازدید

  برای دانلود فیلم کامل آموزش قواعد عربی پایه هفتم ، ( فصل سوم ) ضمیر ( درس 9 و 10 ) در 21 دقیقه و به قیمت 2000 تومان به آدرس www.faraamouzesh.sellfile.ir رفته و از منوی سمت راست سایت ، فیلم آموزشی عربی پایه هفتم را انتخاب کنید . فیلم آموزشی قواعد عربی از پایه هفتم تا کنکور در www.faraamouzesh.sellfile.ir

 • آموزش قواعد عربی پایه هفتم ، ( فصل دوم ) کلمات پرسشی

  715 بازدید

  برای دانلود فیلم کامل آموزش قواعد عربی پایه هفتم ، ( فصل دوم ) کلمات پرسشی ( درس 4 تا 8 ) در 25 دقیقه و به قیمت 2000 تومان به آدرس www.faraamouzesh.sellfile.ir رفته و از منوی سمت راست سایت ، فیلم آموزشی عربی پایه هفتم را انتخاب کنید . فیلم آموزشی قواعد عربی از پایه هفتم تا کنکور در www.faraamouzesh.sellfile.ir

 • آموزش قواعد عربی پایه هفتم ، اسم اشاره

  1,032 بازدید

  برای دانلود فیلم کامل آموزش قواعد عربی پایه هفتم ، ( فصل اول ) اسم اشاره ( درس 1 تا 3 ) در 23 دقیقه و به قیمت 2000 تومان به آدرس www.faraamouzesh.sellfile.ir رفته و از منوی سمت راست سایت ، فیلم آموزشی عربی پایه هفتم را انتخاب کنید . فیلم آموزشی قواعد عربی از پایه هفتم تا کنکور در www.faraamouzesh.sellfile.ir

 • آموزش قواعد عربی پایه هشتم ( تمام کتاب درسی )

  1,621 بازدید

  برای دانلود فیلم کامل آموزش قواعد عربی پایه هشتم ( درس 1 تا 10 ) در 40 دقیقه و به قیمت 5000 تومان به آدرس www.faraamouzesh.sellfile.ir رفته و از منوی سمت راست سایت ، فیلم آموزشی عربی پایه هشتم را انتخاب کنید . فیلم آموزشی قواعد عربی از پایه هفتم تا کنکور در www.faraamouzesh.sellfile.ir

 • دانلود نرم افزار ارسال انبوه پیام تلگرامی

  123 بازدید

  دانلود نرم افزار ارسال انبوه پیام تلگرامی کسب و کار خود را گسترش دهید قیمت : فقط هزار تومان این نرم افزار به قیمت چندین برابر در بازار به فروش می رسد . در صورت خرید اینترنتی و عدم رضایت از خرید خود با لغو سفارش می توانید هزینه خود را دریافت نمایید. آدرس جهت خرید اینترنتی : http://ajmd.ir/k/h/34098

 • دانلود رایگان زیرنویس فارسی فیلمهای سینمای جهان

  284 بازدید

  دانلود رایگان زیرنویس فارسی فیلمهای سینمای جهان برای پیوستن به کانال تلگرامی ما دو راه وجود دارد: 1. جستجوی عبارت (دانلود زیرنویس فارسی فیلمهای روز سینمای جهان) در تلگرام خود و پیوستن به ما 2. رفتن به آدرس تلگرامی ما: www.telegram.me/farsisubtitlemovie

 • دانلود زیرنویس فارسی فیلمهای سینمای جهان

  149 بازدید

  دانلود زیرنویس فارسی فیلمهای سینمای جهان دانلود زیرنویس فارسی فیلمهای روز سینمای جهان آدرس سایت : www.zirnevisfilm.mihanblog.com

 • دانلود پایان نامه رشته حقوق

  146 بازدید

  دانلود پایان نامه رشته حقوق کارشناسی و کارشناسی ارشد آدرس سایت : www.payannamehhoghogh.mihanblog.com

 • دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق

  69 بازدید

  دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق در www.payannamehbargh.mihanblog.com

 • آموزش قواعد عربی دوم دبیرستان-اعراب فرعی

  722 بازدید

  فروش دی وی دی قواعد عربی دبیرستان و کنکور به قیمت 3000 تومان تماس با شماره 09139644803 فروش اینترنتی و دریافت بلافاصله قواعد عربی دبیرستان و کنکور با قیمتهای باورنکردنی زیر 1000 تومان از طریق سایت www.arzanpdf.stufile.ir سایت ما www.arzanpdf.stufile.ir

 • دانلود فیلمهای روز سینمای جهان به صورت رایگان

  513 بازدید

  دانلود فیلمهای روز سینمای جهان به صورت رایگان دانلود با لینک مستقیم از طریق سایت www.facebook.com/downloadmoviespersian

 • قواعد عربی دوم دبیرستان-معرفه و نکره

  383 بازدید

  فروش دی وی دی قواعد عربی دبیرستان و کنکور به قیمت 3000 تومان از طریق تماس با شماره 09139644803 فروش اینترنتی و دریافت بلافاصله قواعد عربی دبیرستان و کنکور با قیمتهای باورنکردنی زیر 1000 تومان از طریق سایت www.arzanpdf.stufile.ir سایت ما www.arzanpdf.stufile.ir

 • آموزش مشاهده و دانلود ویدئوهای یوتیوب

  366 بازدید

  سایت ما www.arzanpdf.stufile.ir شماره تماس :09139644803

 • ارسال اینترنتی پی دی اف قواعد عربی دبیرستان

  70 بازدید

  ارسال اینترنتی پی دی اف قواعد عربی دبیرستان به ایمیل یا شبکه اجتماعی شما تنها با پرداخت 2000 تومان با حجم کم قواعد عربی اول و دوم دبیرستان شماره تماس برای کسب اطلاعات بیشتر 09139644803

 • اضافه کردن غروب خورشید به آسمان در فتوشاپ

  132 بازدید

  فروش اینترنتی نسخه پرتابل و کم حجم فتوشاپ PhotoshopCS6Portable بدون نیاز به کرک ،عدم اتصال به اینترنت به همراه دهها ویدئوی آموزشی به زبان فارسی و انگلیسی، دو نرم افزار فارسی نویس،کتابهای الکترونیکی آموزش فتوشاپ ،دهها فایل eps برای استفاده در پروژه ها،دهها پترن برای استفاده در پروژه ها،چندین تکسچر(بافت)و ... ارسال از طریق پست شماره تماس 09139644803 در قالب یک دی وی دی به قیمت 7500 تومان