در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
در دشتی
۷ بهمن ۹۳
۱۵ بازدید
۷ بهمن ۹۳
۱۲ بازدید
۵ بهمن ۹۳
۴ بازدید
از درویش جاویدان-قدیمی
۳ بهمن ۹۳
۲۸ بازدید
۲ بهمن ۹۳
۶۹ بازدید
از غم عشق تو
۱ بهمن ۹۳
۴۲ بازدید
در اصفهان-چهار مضراب
۱ بهمن ۹۳
۲۵ بازدید
تمرین اهنگ مازندرانی
۲۷ دی ۹۳
۸۷ بازدید
صدای سولماز بدری
۲۴ دی ۹۳
۶۳ بازدید
۲۴ دی ۹۳
۵۸ بازدید
۲۳ دی ۹۳
۳۵ بازدید
۲۳ دی ۹۳
۲۹۱ بازدید
۲۳ دی ۹۳
۱۳ بازدید
ضربی سیخی
۲۱ دی ۹۳
۸۱ بازدید
بداهه
۱۹ دی ۹۳
۱۶۸ بازدید
بو داغدا جیران گزر.... ترکی
۱۶ دی ۹۳
۳۰ بازدید

سنتور نوازی احمد


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات