در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۱۵
اهنگ قدیمی اذری
۲۳ فروردین ۹۳
۵۰ بازدید
مکه عشق
۲۲ فروردین ۹۳
۸۳ بازدید
۲۲ فروردین ۹۳
۴۲ بازدید
۲۲ فروردین ۹۳
۱۶ بازدید
با توجه به اینکه قسمت دوم اهنگ مرغ سحر از نوبهار است گل به بار است در شور اجرا میشود کوک طوری است که سی بمل خرک پنجم برا ماهور و ر کرن و می بمل خرکهای هفتم و هشتم برا شور این اهنگ جواب گو است البته سیمهای سفید-...
۲۰ فروردین ۹۳
۱۹ بازدید
شور-گوشه بیات ترک(اواز بیات ترک)
۱۹ فروردین ۹۳
۵۶ بازدید
۱۹ فروردین ۹۳
۹۰ بازدید
۱۹ فروردین ۹۳
۵۵ بازدید
۱۷ فروردین ۹۳
۱۲۰ بازدید
۱۶ فروردین ۹۳
۳۴ بازدید
در کوک همایون-اواز اصفهان کوک خرکها به ترتیب--از پایین ر-می بمل-فا دیز-سل -لا-سی بمل-دو -ر-می بمل
۸ فروردین ۹۳
۷۰ بازدید
همراه پیانو
۸ فروردین ۹۳
۵۵ بازدید
۸ فروردین ۹۳
۷۳ بازدید
۸ فروردین ۹۳
۳۲ بازدید
کیه کیه در میزنه-در اصفهان
۷ فروردین ۹۳
۴۵ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۱۵
سنتوراحمد رضی مراغه

دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات