در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۱۵
از -ر کوک شده
۲ اردیبهشت ۹۳
۵۲ بازدید
گذاشتن این اهنگ صرفا در وحله اول علاقه خاص به صدای استاد دوم -بعضی ها در کوکهای متفاوت این اهنگو مینوازند که چندان جذابیتی ندارد-خواستم صدای اصلی و ضبط اولیه را کسانی که تا به حال نشنیدن -بشنوند-با تشکر البته من خواننده نیستم-تمرینی و تفریحی بوده
۳۱ فروردین ۹۳
۳۲ بازدید
۳۱ فروردین ۹۳
۱۵ بازدید
به حریم خلوت خود شبی... چه شود نهفته به خوانیم به کنار من بنشینی و ... به کنار خود بنشانیم... من اگر چه پیرمو و ناتوان تو مرا ز درگه خود مران... که گذشته در غمت ای نهان ...همه روزگاره جوانیم
۲۹ فروردین ۹۳
۲۱ بازدید
داغلارین باشی ای امان قشدا قار اولار.... یار یارین گورمسه رنگی سالارار...
۲۹ فروردین ۹۳
۸۳ بازدید
در شور
۲۹ فروردین ۹۳
۱۰ بازدید
سنتور خوش صدا
۲۹ فروردین ۹۳
۲۴ بازدید
۲۹ فروردین ۹۳
۴۱ بازدید
شبانگاهان و به سوی تو از مختاباد و رفیعی
۲۹ فروردین ۹۳
۳۱ بازدید
۲۹ فروردین ۹۳
۹ بازدید
در اصفهان
۲۹ فروردین ۹۳
۳۲ بازدید
از داریوش رفیعی-در شور دو-دشتی
۲۹ فروردین ۹۳
۶۶ بازدید
در سه گاه
۲۹ فروردین ۹۳
۳۷ بازدید
۲۹ فروردین ۹۳
۱۰ بازدید
داغلار قیزی ریحان-ریحان -ریحان...(اذری) یاندیردون قلبیمی....(اذری) کفتر کاکل به سر... های های(فارسی)
۲۹ فروردین ۹۳
۲۰ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۱۵
سنتور احمد رضی از مراغه

دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات