در حال بارگذاری
دسته بندی ها
همه ویدیوها
از درویش جاویدان قدیمی
۱ فروردین ۹۴
۳۰ بازدید
۱ فروردین ۹۴
۶۰ بازدید
در ماهور- کم و کاستی رو میبخشید هم تار شکسته است هم پوست نقاره پاره است و هم بنده مبتدی هستم
۲۹ اسفند ۹۳
۶۵ بازدید
همچو فرهاد و عید اومد بهار اومد و زنگ شتر
۲۸ اسفند ۹۳
۱۲۴ بازدید
در شور -دشتی
۲۸ اسفند ۹۳
۴۴ بازدید
۲۷ اسفند ۹۳
۳۴ بازدید
از داریوش رفیعی-اهنگ قدیمی
۲۷ اسفند ۹۳
۱۲۵ بازدید
اهنگ قدیمی
۲۷ اسفند ۹۳
۱۸ بازدید
ضربی
۲۷ اسفند ۹۳
۱۳ بازدید
شبی که اوای نی تو شنیدم---....تو ای پری کجایی
۲۳ اسفند ۹۳
۷۴ بازدید
خنده در گلشن گیتی به گل ارزانی باد همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس
۲۳ اسفند ۹۳
۱۶۳ بازدید
همچو فرهادو بود کوهو کنی پیشه ما
۲۳ اسفند ۹۳
۱۸۵ بازدید
۲۰ اسفند ۹۳
۲۵۸ بازدید
۲۰ اسفند ۹۳
۳۱۶ بازدید
۱۹ اسفند ۹۳
۲۵۰ بازدید
۱۸ اسفند ۹۳
۱۳۵ بازدید
۱۶ اسفند ۹۳
۱۶۶ بازدید
با همنوازی سنتور خودم
۱۶ اسفند ۹۳
۱۰۹۲ بازدید
در سه گاه
۱۶ اسفند ۹۳
۱۳۵ بازدید
تبلیغات