در حال بارگذاری
دسته بندی ها
احمد سنتور نوازی احمد***** http://barbalesaba.blogfa.com/
همنوازی تمرینی-در چهارگاه*و *و
۲۷ شهریور ۹۴
۲۷۹ بازدید
اهنگی از محمد اصفهانی سنتور از خودم -احمد
۲۷ شهریور ۹۴
۵۷ بازدید
خواننده سعید عبداله زاده از مشهد-از مسابقه عجوبه ها سنتور از خودم
۲۶ شهریور ۹۴
۱۱۱ بازدید
در بیات کرد
۲۴ شهریور ۹۴
۲۰۳ بازدید
قدیمی-ای شهید
۲۱ شهریور ۹۴
۱۸۱ بازدید
اهنگ قدیمی
۲۱ شهریور ۹۴
۶۱ بازدید
۲۱ شهریور ۹۴
۱۴ بازدید
۲۱ شهریور ۹۴
۱۶۴ بازدید
عهدیه-تمرین
۲۱ شهریور ۹۴
۱۱۸۲ بازدید
۲۱ شهریور ۹۴
۱۱۸ بازدید
تمرین و همنوازی نی
۲۱ شهریور ۹۴
۱۳ بازدید
۲۱ شهریور ۹۴
۱۷ بازدید
اهنگی قدیمی از هایده
۱۶ شهریور ۹۴
۲۶۲ بازدید
تمرین-دو سه قطعه
۱۵ شهریور ۹۴
۱۸۲ بازدید
سر ان ندارد امشب که براید افتابی همه بلبلان برفتند و نماند جز غرابی نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند ....... برو ای گدای مسکینم دری دگر طلب کن که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی و چهار مضراب زنگ شتر
۱۵ شهریور ۹۴
۱۰۶ بازدید
دو اهنگ
۲۷ مرداد ۹۴
۴۰۵ بازدید
تجدید خاطره ام از دوران جنگ
۱۹ مرداد ۹۴
۲۸۵ بازدید
۱۹ مرداد ۹۴
۴۸۳ بازدید
اهنگی قدیمی از داریوش رفیعی که البته همین اهنگو با صدای داریوش رفیعی در کلیپی دیگر لب خوانی کردم
۱۷ مرداد ۹۴
۸۷۳ بازدید
تمرین خواندن--و همین اهنگو با سنتور هم نواختم-
۱۷ مرداد ۹۴
۲۴۳ بازدید
این اهنگو من سال 1349 شنیده بودم که اقای اکبر تبریزی با گذاشتن ویدیوی اصلی که با تار نواخته شده خاطراتو زنده کرد و الان من با سنتور خواستم تمرینی در این اهنگ داشته باشم کمی و کاستی رو ببخشید
۱۷ مرداد ۹۴
۱۷۷ بازدید
حالت تمرین داره ببخشید
۱۷ مرداد ۹۴
۲۴۲ بازدید
۱۶ مرداد ۹۴
۱۴۴ بازدید
۱۳ مرداد ۹۴
۱۴۹ بازدید

تبلیغات