در حال بارگذاری
دسته بندی ها
از رئیس سپیده سادات-که خودش با سه تار نواخته در ماهور تمرین با تار
۱ خرداد ۹۴
۱۵ بازدید
باز البته ناقص
۱ خرداد ۹۴
۳ بازدید
با تار شکسته و پوست پاره و تک سیم زرد
۱ خرداد ۹۴
۸۲ بازدید
دو اهنگ البته ناقص
۳۱ اردیبهشت ۹۴
۲۴ بازدید
۲۲ اردیبهشت ۹۴
۱۵۷ بازدید
تبلیغات