در حال بارگذاری
دسته بندی ها
احمد سنتور نوازی خود اموز
قره بالا-در شور لا
۵ اردیبهشت ۹۴
۱ بازدید
میاندابین اغاشلاری
۳ اردیبهشت ۹۴
۲۳۲ بازدید
اگر چه جهانی مرا شده دشمن بمان تو برای شکسته دل من که چشم دل من شود زتو روشن شدم به تو عاشق خطا که نکردم برای دل تو چه ها که نکردم شدم به تو عاشق خطا که نکردم
۲ اردیبهشت ۹۴
۳۹۲ بازدید
همنوازی تمرینی
۲ اردیبهشت ۹۴
۲۷۸ بازدید
از ان زمان که چشم او میم دهد سبو سبو داغ دگر به دل نهاده ام من کنار هر شقایقی به یاد چشم مست او گریه کنان ز پا فتاده ام من دلم که بر دو زلف یارم بسته زهر طرف ره فرارم بسته به یاد چشم مست او گریه کنان که دل نشین زند ترانه.... --- قدیمی ازمهستی که البته شعرش کامل یادم نیست
۲۱ فروردین ۹۴
۱۱۴۲ بازدید
در بیات ترک-اهنگ محلی-بنا به درخواست دوستان
۱۰ فروردین ۹۴
۸۸ بازدید
از درویش جاویدان قدیمی
۱ فروردین ۹۴
۳۹۶ بازدید
۱ فروردین ۹۴
۱۱۲ بازدید
همچو فرهاد و عید اومد بهار اومد و زنگ شتر
۲۸ اسفند ۹۳
۳۳۵ بازدید
در شور -دشتی
۲۸ اسفند ۹۳
۲۰۸ بازدید
ضربی
۲۷ اسفند ۹۳
۲۵ بازدید
شبی که اوای نی تو شنیدم---....تو ای پری کجایی
۲۳ اسفند ۹۳
۱۳۰ بازدید
خنده در گلشن گیتی به گل ارزانی باد همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس
۲۳ اسفند ۹۳
۳۳۴ بازدید
همچو فرهادو بود کوهو کنی پیشه ما
۲۳ اسفند ۹۳
۳۵۶ بازدید
۲۰ اسفند ۹۳
۴۳۸ بازدید
۲۰ اسفند ۹۳
۴۸۴ بازدید
۱۹ اسفند ۹۳
۳۷۴ بازدید
۱۸ اسفند ۹۳
۱۷۶ بازدید
با همنوازی سنتور خودم
۱۶ اسفند ۹۳
۱۸۹۹ بازدید
در سه گاه
۱۶ اسفند ۹۳
۲۴۱ بازدید
تبلیغات