در حال بارگذاری
دسته بندی ها
احمد سنتور نوازی احمد از مراغه
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
سنتور نوازی-تمرین
۱۳ آبان ۹۴
۶۹ بازدید
۱۳ آبان ۹۴
۲۰۹ بازدید
در دشتی
۱۳ آبان ۹۴
۲۱۳ بازدید
در دشتی
۱۳ آبان ۹۴
۱۴۳ بازدید
۷ آبان ۹۴
۸۱ بازدید
اهنگی قدیمی از مرضیه -کم و کسری رو ببخشید
۷ آبان ۹۴
۵۹ بازدید
۶ آبان ۹۴
۲۷۳ بازدید
همنوازی تمرینی با سنتور
۶ آبان ۹۴
۱۶۶ بازدید
سکوت سرد زمان و سپیده
۶ آبان ۹۴
۲۴۱ بازدید
ساخت خودم -از کانال سنتور احمد مراغه
۲۷ مهر ۹۴
۹۱ بازدید
ساخت خودم -از کانال سنتور احمد
۲۷ مهر ۹۴
۸۵ بازدید
از کانال سنتوراحمد -مراغه با کمال معذرت تار شکسته است و پرده پاره و راننده اش ناشی
۱۴ مهر ۹۴
۳۶۸ بازدید
اهنگی قدیمی از هایده کیفیت رو میبخشید تصویر از صدا جلوتره
۱۴ مهر ۹۴
۸۴۷ بازدید
از نواخته های استاد پایور البته میبخشد ناقص و کوک نامناسب داره
۱۴ مهر ۹۴
۴۴۷ بازدید
از قطعات قدیمی - که از نوار کاست شنیدم
۱۴ مهر ۹۴
۳۳۸ بازدید
باز زیاد سخت نگیرید تمرینه مرغ سحر و داغلارین باشی
۱۴ مهر ۹۴
۵۸ بازدید
دلنشینه-----گوش بدید
۱۴ مهر ۹۴
۵۰۱ بازدید
نوازنده خودم-تمرینه زیاد سخت نگیرید
۱۴ مهر ۹۴
۸۱ بازدید
و اهنگ----- کجا سفر کردی
۱۳ مهر ۹۴
۱۴۹ بازدید
تار-همنوازی تمرینی با صدای اصلی اهنگ کمی و کاستی رو ببخشید تازه یاد میگیرم نوازنده احمد- مراغه
۱۳ مهر ۹۴
۱۳۶ بازدید
۱۳ مهر ۹۴
۱۵۱ بازدید
محلی داغلارا چم توشنده
۱۳ مهر ۹۴
۱۰۳ بازدید
بیات ترک و سه گاه اهنگ قدیمی از پریسا و پوران همچو فرهاد-گل اومد بهار اومد
۱۳ مهر ۹۴
۶۹۹ بازدید
از کانال سنتور احمد-مراغه
۱۳ مهر ۹۴
۶۴ بازدید
۱۳ مهر ۹۴
۳۳۱ بازدید
اهنگ قدیمی از درویش جاویدان
۱۳ مهر ۹۴
۴۲۳ بازدید
۱۳ مهر ۹۴
۱۲۰ بازدید
ارگ از وحید علی جان زاده سنتور خودم اهنگ مهستی
۱۳ مهر ۹۴
۸۲۲ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸


    تبلیغات