در حال بارگذاری
 • 6
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 41.2هزار
  بازدید

هوشیدر

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 6
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 41.2هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • کنسرت نمایش سی - همایون شجریان - آغاز

  789 بازدید

  کنسرت نمایش سی کاری از همایون شجریان و سهراب پورناظری شهریور ۹۶ - کاخ سعد آباد ساز بی تاب است این قصه شنیدن دارد شرح این واقعه دیدن دارد گر تو همراه شوی راه هم شوق رسیدن دارد وقت، وقت سفر شیرین است نقل ایران و کهن آیین است قصه ماست که شادی دارد قصه ماست اگر غمگین است چشمه مهر خروشان و زمین برکت جوشان و دل آیینه یزدان و خرد راهبر مردم هشیار و ره روشنی و خیر پدیدار وطن باغ بهاری، وطن چشمه جاری باید این چشمه به دریا برسد شب امید به فردا برسد قصه کوتاه کنم نوبت قصه رودابه و زال است امشب خواب آسوده ی آسوده محا

 • کنسرت نمایش سی - همایون شجریان - خوب شد دردم دوا شد

  3,773 بازدید

  دیگر تصنیف های این کنسرت دراین لینک آپلود شده: https://soundcloud.com/houshidar83 کنسرت نمایش سی کاری از همایون شجریان و سهراب پورناظری شهریور ۹۶ - کاخ سعد آباد من كجا، باران كجا و راه بى پایان كجا آه این دل دل زدن تا منزل جانان كجا ‎هرچه كویت دورتر، دل تنگ تر، مشتاق تر ‎در طریق عشقبازان مشكلِ آسان كجا راه امشب می برد سویت مرا می کشد در بند گیسویت مرا گاه لیلا، گاه مجنون می کند گرگ و میش چشم آهویت مرا من تو را در شانه هایم می کشم یا تو می خوانی به گیسویت مرا زخم ها زد راه بر جانم ولی زخمِ عشق آور

 • کنسرت نمایش سی - همایون شجریان - ابر می بارد

  1,028 بازدید

  کنسرت نمایش سی کاری از همایون شجریان و سهراب پورناظری شهریور ۹۶ - کاخ سعد آباد ابر می بارد و من می شوم از یار جدا چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا ابر و باران و من و یار ستاده به وداع من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا دیده از بهر تو خونبار شد، ای مردم چشم مردمی کن، مشو از دیده خونبار جدا

 • کنسرت نمایش سی - همایون شجریان - دل به دل

  1,089 بازدید

  دیگر تصنیف های این کنسرت دراین لینک آپلود شده: https://soundcloud.com/houshidar83 کنسرت نمایش سی کاری از همایون شجریان و سهراب پورناظری شهریور ۹۶ - کاخ سعد آباد دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو دل سپرده ام من به روی تو دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو بخت آینه باشدم اگر مینشاندم رو به روی تو جان جان جان از همه جهان میکشد دلم پر به سوی تو دل به دل ز تو تا تو آمدم قبله گاه من خاک کوی تو

 • کنسرت نمایش سی - همایون شجریان ـ ایران من - مرغ سحر

  1,524 بازدید

  دیگر تصنیف های این کنسرت دراین لینک آپلود شده: https://soundcloud.com/houshidar83 کنسرت نمایش سی کاری از همایون شجریان و سهراب پورناظری شهریور ۹۶ - کاخ سعد آباد

 • تریلر فیلم فروشنده اصغر فرهادی

  16,856 بازدید

  The Salesman | Forushande Festival Teaser Trailer

 • The Shining Trailer

  234 بازدید

  The Shining Trailer

 • تریلر فیلم بازگشته The Revenant

  274 بازدید

  The Revenant | Official Teaser Trailer

 • USBGF 2-Away, 4-Away II

  348 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF Holistic Backgammon

  251 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF I’m the Gingerbread Man

  242 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF 2-Away, 4-Away

  244 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF Hitting Twice in the Early Game

  121 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF European Split

  113 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF Three Checker Cube Action

  112 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF 3-3 on the Second Roll

  108 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF 2-2 On the Second Roll

  104 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF 2-1 Bearing In Play

  61 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF Keep It Pretty

  46 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF It’s All About Game Plan

  135 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF Reference Positions are the Key to Success

  169 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF How to Learn 2

  129 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF NMS and DMP

  53 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF Blitz or Not

  89 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF Backgame Cube Action

  140 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF Hit and Race Redouble

  112 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF Should I Stay or Should I Go

  92 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF Its Not About PR Rating

  33 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF Action Double 1’s

  133 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF Game Plan – A New Perspective

  76 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF Gammon Go and Gammon Save

  97 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد

 • USBGF Break Anchor or Not

  78 بازدید

  آموزش تخت نرد توسط فیل سیمبرگ استاد آمریکایی تخت نرد