در حال بارگذاری
 • 7
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 3.5هزار
  بازدید

hre.nano.TV

دوره های توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو

 • 7
  دنبال کنندگان
 • 3
  دنبال شوندگان
 • 3.5هزار
  بازدید
این کانال از سوی "hre.nano.TV" تایید شده است.

همه ویدیو ها