در حال بارگذاری
 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 13.4هزار
  بازدید

همایش سازان امروز

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 13.4هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • Alexis Dali

  199 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Peter Roberts

  63 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Thomas S. Christensen

  79 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Matthias Stein

  68 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Mehdi Sharifi Niknafs

  105 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Balasubramaniam Ramani

  80 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Serge Lorek

  76 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Olivier Thorel

  104 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Maura Chakravarty

  48 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Matthieu Giard

  45 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Alastair Hensman

  57 بازدید

  npc-IPF2017-13th ipf

 • Christof Gunther

  60 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 2

 • Session Four (Panel Discussion): Petrochemical Investme

  117 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Andrew Spiers

  136 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Adel Nejad Salim

  89 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Farnaz Alavi-Session 3

  99 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Stefan Zehnder

  69 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Hassan Shoajaei

  80 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Per Bakkerud

  95 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Jean Sentenac

  112 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Amir Hossein Zamaninia

  77 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Christian Bruch

  136 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Bijan N. Zangeneh

  117 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Mohammad H. Adeli

  55 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Marziyeh Shahdaee

  131 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Farnaz Alavi

  232 بازدید

  سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی IPF 2017 Day 1

 • Seyed Shamseddin Siasirad

  296 بازدید

  Day 2-Session Six

 • Abbas Ranjibar

  61 بازدید

  Day 2-Session Five

 • Soroush Fooladchi

  123 بازدید

  Day 2-Session Five

 • Asadullah Keshavarz

  110 بازدید

  Day 2-Session Five

 • Stuart McCracken

  135 بازدید

  Day 2-Session Five

 • Majid Sharifi

  96 بازدید

  Day 2-Session Four