در حال بارگذاری
 • 25
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 20هزار
  بازدید

ایران باریستا

ایران باریستا براین باور است که که اعتلای فرهنگ قهوه در ایران جز با آموزش صحیح، اصولی و دقت در انتخاب محتوای آموزشی میسر نیست حال، بر آن شدیم تا ادامه ی مسیر را با برگزاری دوره های تخصصی آموزش قهوه و باریستا دنبال کنیم .

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

ایران باریستا براین باور است که که اعتلای فرهنگ قهوه در ایران جز با آموزش صحیح، اصولی و دقت در انتخاب محتوای آموزشی میسر نیست حال، بر آن شدیم تا ادامه ی مسیر را با برگزاری دوره های تخصصی آموزش قهوه و باریستا دنبال کنیم .

 • 25
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 20هزار
  بازدید

همه ویدیو ها