در حال بارگذاری
 • 414
  دنبال کننده
 • 93
  دنبال شونده
 • 1.7میلیون
  بازدید

باشگاه مجریان و هنرمندان ایرانمجری

باشگاه مجریان و هنرمندان ایرانمجری با شماره مجوز 5577 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛با نام موسسه فرهنگی هنری شهریاران سخن و با همکاری شرکت بانوی سخن پارس ، تامین نیروی انسانی مرتبط با رویداد ها را بعهده دارد. 09128239105

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

باشگاه مجریان و هنرمندان ایرانمجری با شماره مجوز 5577 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛با نام موسسه فرهنگی هنری شهریاران سخن و با همکاری شرکت بانوی سخن پارس ، تامین نیروی انسانی مرتبط با رویداد ها را بعهده دارد. 09128239105

 • 414
  دنبال کننده
 • 93
  دنبال شونده
 • 1.7میلیون
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "باشگاه مجریان و هنرمندان ایرانمجری" تایید شده است.
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • ایرانمجری: 1- امیر قمری مجد در هفتمین جشنواره مجریان

  2 بازدید

  ایرانمجری: بخش اول مستند اجرای امیر قمری مجد در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:2-محسن محبی در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش اول مستند اجرای محسن محبی حائز دریافت دیپلم افتخار ده مجری برتر در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:1-محسن محبی در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش اول مستند اجرای محسن محبی حائز دریافت دیپلم افتخار ده مجری برتر در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:2-کامبیز بهادری در هفتمین جشنواره مجریان

  1 بازدید

  ایرانمجری: بخش دوم مستند اجرای کامبیز بهادری در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:1-کامبیز بهادری در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش اول مستند اجرای کامبیز بهادری در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:2-امیر قاسمی در هفتمین جشنواره مجریان

  1 بازدید

  ایرانمجری: بخش دوم مستند اجرای امیر قاسمی حائز دریافت دیپلم افتخار ده مجری برتر در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:1- امیر قاسمی در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش اول مستند اجرای امیر قاسمی حائز دریافت دیپلم افتخار ده مجری برتر در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:2- سعید صبوری در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش دوم مستند اجرای سعید صبوری در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:1-سعید صبوری در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش اول مستند اجرای سعید صبوری در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:2-رضا حمدان در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش دوم مستند اجرای رضا حمدان در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری :1-رضا حمدان در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش اول مستند اجرای رضا حمدان در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:2-ابولفضل اکبری زاده در هفتمین جشنواره مجریان

  2 بازدید

  ایرانمجری: بخش دوم مستند اجرای ابولفضل اکبری زاده در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:1-ابولفضل اکبری زاده در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش اول مستند اجرای ابولفضل اکبری زاده در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:2-فائزه عادل در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش دوم مستند اجرای سعید سورتیجی حائز دریافت دیپلم افتخار ده مجری برتر در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:1-فائزه عادل در هفتمین جشنواره مجریان

  1 بازدید

  ایرانمجری: بخش اول مستند اجرای سعید سورتیجی حائز دریافت دیپلم افتخار ده مجری برتر در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:2-سعید سورتیجی در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش دوم مستند اجرای بهزاد فراهانی حائز دریافت دیپلم افتخار ده مجری برتر در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:1-سعید سورتیجی در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش اول مستند اجرای سعید سورتیجی حائز دریافت دیپلم افتخار ده مجری برتر در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری :2-بهزاد فراهانی در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش دوم مستند اجرای بهزاد فراهانی حائز دریافت دیپلم افتخار ده مجری برتر در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:1-بهزاد فراهانی در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش اول مستند اجرای بهزاد فراهانی حائز دریافت دیپلم افتخار ده مجری برتر در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:2-طیبه کرمی در هفتمین جشنواره مجریان

  2 بازدید

  ایرانمجری: بخش دوم مستند اجرای طیبه کرمی حائز دریافت دیپلم افتخار ده مجری برتر در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری: 1-طیبه کرمی در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش اول مستند اجرای طیبه کرمی حائز دریافت دیپلم افتخار ده مجری برتر در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری: 2- عقیل عباسی در هفتمین جشنواره مجریان

  بازدید

  ایرانمجری: بخش دوم مستند اجرای عقیل عباسی در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری: 1-عقیل عباسی در هفتمین جشنواره مجریان

  1 بازدید

  ایرانمجری: بخش اول مستند اجرای عقیل عباسی در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری:2-محمد رضا عدیلی در هفتمین جشنواره مجریان

  4 بازدید

  ایرانمجری: بخش دوم مستند اجرای محمد رضا عدیلی در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ایرانمجری: 1-محمد رضا عدیلی در هفتمین جشنواره مجریان

  5 بازدید

  ایرانمجری:بخش اول مستند اجرای محمد رضا عدیلی در هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران - 31 فروردین و یکم اردیبهشت 96 - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا - تالار نور - ارتباط با باشگاه مجریان و هنرمندان 09120588505

 • ارکستر سمفونی آلبوم خورشید با خوانندگی امیرحسین مدرس

  21 بازدید

  ایرانمجری: ارکستر سمفونی آلبوم خورشید با خوانندگی امیرحسین مدرس/ارکستر سمفونی خورشید آماده اجرای برنامه های آئینی در سرتاسر کشور و در ماه محرم و صفر آلبوم خورشید خواننده امیر حسین مدرس آهنگساز علیرضا صالحی نژاد تعداد ارکستر ۲۷ تا ۵۵ قابل اجرا میباشد تمامی آثار نغمه های قدیمی عاشورایی هستنند #باشگاه_مجریان_و_هنرمندان_صحنه_ایران #ایران_مجری

 • اجرای فریبا علومی یزدی در محرم

  45 بازدید

  اجرای فریبا علومی یزدی در محرم ۱۳۸۵

 • اجرای فریبا علومی یزدی در محرم

  96 بازدید

  اجرای فریبا علومی یزدی در محرم ۱۳۸۵

 • ایرانمجری: تایم لپس و روند اجرای مراسم شرکت مپنا توسعه3

  45 بازدید

  ایرانمجری: تایم لپس و روند اجرای مراسم شرکت مپنا توسعه 3 / پذیرایی از پانصد نفر از کارکنان و خانواده محترم شرکت مپنا در ضیافت شام روز خانواده و تجیلیل از فرزندان و دانش آموزان ممتاز شرکت / مراحل تکمیل سازه و استیج و دکورآرایی و انجام برنامه در210 ثانیه /ارتباط با ایرانمجری 09128239105 /88679725

 • ایرانمجری: وطنم ای شکوه پابرجا - سالار عقیلی

  676 بازدید

  ایرانمجری : ترانه وطنم ای شکوه پابرجا با صدای ماندگار سالار عقیلی در گردهمایی کارکنان فرادیس البرز در تالار دیپلماتیک وزارت امور خارجه / اردیبهشت ماه 96 / برگزارکننده باشگاه مجریان و هنرمندان صحنه ایران - ایران مجری / ارتباط با مدیربرنامه ها 09128239105

 • دعوت ازسالار عقیلی به روی استیج به بیان فریباعلومی یزدی

  227 بازدید

  ایرانمجری: دعوت ازسالار عقیلی به روی استیج به شیوه فریباعلومی یزدی/ گردهمایی کارکنان فرادیس البرز در تالار دیپلماتیک وزارت امور خارجه / اردیبهشت ماه 96 / برگزارکننده باشگاه مجریان و هنرمندان صحنه ایران - ایران مجری / ارتباط با مدیربرنامه ها 09128239105

 • ترانه زیبای خوشه چین با صدای ماندگار سالار عقیلی

  1,162 بازدید

  ایرانمجری : ترانه زیبای خوشه چین با صدای ماندگار سالار عقیلی در گردهمایی کارکنان فرادیس البرز در تالار دیپلماتیک وزارت امور خارجه / اردیبهشت ماه 96 / برگزارکننده باشگاه مجریان و هنرمندان صحنه ایران - ایران مجری / ارتباط با مدیربرنامه ها 09128239105