در حال بارگذاری
 • 14
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 41.7هزار
  بازدید

جنات فکه

مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه در سال 1377 در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که از آن زمان مسائل پیرامون نهضت جهانی اسلام، انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس اصلی ترین دغدغه اش است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه در سال 1377 در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که از آن زمان مسائل پیرامون نهضت جهانی اسلام، انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس اصلی ترین دغدغه اش است.

 • 14
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 41.7هزار
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "جنات فکه" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • پهلوان یونس - قسمت دوم

  76 بازدید

  سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • پهلوان یونس - قسمت نخست

  76 بازدید

  سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • تیزر مستند بازمانده

  403 بازدید

  تصاویر کمتر دیده شده از سردار حاج قاسم سلیمانی . فیلم کامل بزودی در کانال رسمی جنات فکه jannatefakkeh@

 • آخرین خاکریز

  105 بازدید

  شهید ناصر شهریاری - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • خط شکن

  79 بازدید

  شهید مصطفی کلهری - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • نقمه های خونین

  150 بازدید

  شهید محسن روحانی - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • سندی نوشته به خون

  165 بازدید

  شهید سید محمد میر قیصری - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • پهلوانان نمی میرند

  139 بازدید

  شهید محمدحسین خویشوند - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • چشمی برای تماشا

  76 بازدید

  شهید محمدجواد دل آذر - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • سکوی پرواز

  61 بازدید

  شهید محمد بنیادی - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • دل دریایی

  67 بازدید

  شهید محمد علوی - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • مرد کار زار - قسمت دوم

  69 بازدید

  شهید مـهدی کـازرونی - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • مرد کار زار - قسمت نخست

  110 بازدید

  شهید مـهدی کـازرونی - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • اسوه اخلاق - قسمت سوم

  176 بازدید

  شهید محـمود احـمدی تـبار - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • اسـوه اخـلاق - قسمت دوم

  89 بازدید

  شهید محـمود احـمدی تـبار - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • اسـوه اخـلاق - قسمت اول

  72 بازدید

  شهید محـمود احـمدی تـبار - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • اسـوه صــبر - قسمت دوم

  104 بازدید

  شهید مـهدی خـبیر - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • اسـوه صــبر - قسمت اول

  143 بازدید

  شهید مـهدی خـبیر - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • حـماسـه ســرزمین خـورشیـد

  87 بازدید

  شهید جـواد عـابدی - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • دیــدار

  42 بازدید

  شهید جـعفر حــیدریان - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • بـزرگ مـرد کوچک - قسمت چـهارم

  69 بازدید

  شهید حـسین تاجیک - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • بـزرگ مـرد کوچک - قسمت سـوم

  57 بازدید

  شهید حـسین تاجیک - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • بـزرگ مـرد کوچک - قسمت دوم

  106 بازدید

  شهید حـسین تاجیک - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • بـزرگ مـرد کوچک - قسمت اول

  96 بازدید

  شهید حـسین تاجیک - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • مـرد خـدا - قسمت دوم

  91 بازدید

  سـر لـشکر شهید حـسین شهرام فر - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • مـرد خـدا - قسمت اول

  107 بازدید

  سـر لـشکر شهید حـسین شهرام فر - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • اسیر 4067

  108 بازدید

  شهید آزاده امیر سرتیپ حسن هداوند میرزایی - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • پرنده آسمانی - قسمت دوم

  274 بازدید

  سرتیپ خلبان شهید حمیدرضا سهیلیان - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • پرنده آسمانی - قسمت اول

  268 بازدید

  سرتیپ خلبان شهید حمیدرضا سهیلیان - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • فـدایی امـام (ره)

  101 بازدید

  شهید غلامرضا جان افزا - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • نـقطه رهـایی

  69 بازدید

  شهید اسماعیل صادقی - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384

 • حـرف آخـر

  41 بازدید

  شهید علی اصغر بیات - مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه شما را به دیدن این مستند دعوت می کند. / سال تولید1384