در حال بارگذاری
 • 51
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 14.8هزار
  بازدید

انجمن جاواکاپ

جاوا و انجمن جاواکاپ. هدف انجمن جاواکاپ، گسترش کمی و ارتقای کیفی صنعت جاوا در ایران است.

 • 51
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 14.8هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • قسمت نوزدهم آموزش جاوا: بازتاب (Reflection)

  487 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: نیاز به اطلاعات نوع شیء در زمان اجرا استفاده از این اطلاعات در زمان اجرا امکانات جاوا در این زمینه: بازتاب (Reflection) مفهوم بازتاب در برنامه نویسی بارگذاری پویا (Dynamic Loading) شیء کلاس (Class Object)

 • قسمت هجدهم آموزش جاوا: مفاهیم پیشرفته برنامه های همروند

  475 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: امکانات جدید در جاوا در زمینه برنامه های همروند ظرف های همروند (concurrent collections) اشیاء هماهنگ کننده (synchronizers) کلاس های thread-safe اشیاء قفل (lock) متغیرهای اتمیک (atomic) اجراگر (executor) خزانه نخ (thread pool) مرور مفاهیم تئوری همروندی

 • قسمت هفدهم آموزش جاوا: برنامه نویسی چندنخی (Threads)

  479 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات مفهوم همروندی (Concurrency) و برنامه های همروند نخ (Thread) و برنامه نویسی چندنخی (Multi-thread) همزمانی (Synchronization) حالت های یک نخ (Thread State)

 • قسمت شانزدهم آموزش جاوا: فایل و ورودی/خروجی در جاوا

  493 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: ورودی و خروجی برنامه ها (IO) برنامه نویسی فایل جریان های ورودی و خروجی (Stream) خواننده و نویسنده (Reader/Writer) مفهوم Serialization برنامه نویسی تحت شبکه (Socket Programming) امکانات نسخه های جدید جاوا برای کار با فایل ها

 • قسمت پانزدهم آموزش جاوا: انواع داده عام (Generics)

  403 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: کلاس های عام (Generic Classes) متدهای عام (Generic Methods) انواع عام و وراثت فرایند مَحو (Erasure)

 • قسمت چهاردهم آموزش جاوا: ظرف ها (Collections)

  501 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: ظرف ها و ساختمان داده ها در جاوا واسط ها و کلاس های مهم در این زمینه Collection, Set, List, Map ArrayList, LinkedList, HashSet, HashMap اشیاء مبتنی بر Hash و کاربرد متد hashCode مفهوم Iterator ترتیب و مقایسه اشیاء کلاس های کمکی Arrays و Collections سایر کلاس ها و واسط های مهم در زمینه ظرف ها

 • قسمت سیزدهم آموزش جاوا: مدیریت خطا و استثنا Exceptions

  579 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: ماهیت خطا و استثنا چارچوب مدیریت استثناها مزایای چارچوب مدیریت استثناها مدیریت استثناها در جاوا

 • قسمت دوازدهم آموزش جاوا: واسط (Interface)

  570 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: واسط (Interface) کاربرد واسط در طراحی نرم افزار واسط در نمودار UML وراثت چندگانه (Multiple Inheritance) کلاس داخلی (Inner Class) کلاس داخلی بی نام (Anonymous Inner Class)

 • قسمت یازدهم آموزش جاوا: چندریختی (Polymorphism)

  519 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: چندریختی (Polymorphism) کاربرد چندریختی کلاس ها و متدهای انتزاعی (Abstract) متدها و کلاس های final انقیاد پویا (Dynamic Binding) اطلاعات نوع داده شیء در زمان اجرا

 • قسمت دهم آموزش جاوا: وراثت (inheritance)

  565 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: وراثت (Inheritance) سلسله مراتب کلاس ها (Class Hierarchies) ارتباط IS-A فرایند مقداردهی اولیه در زیرکلاس ها جایگاه و کاربرد وراثت در طراحی نرم افزار نمایش وراثت در UML Class Diagram

 • پروژه دوم جاواکاپ (تمرین برنامه نویسی)

  413 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: استفاده عملی از مفاهیم شیءگرا در قالب پروژه دوم برنامه نویسی.

 • قسمت نهم آموزش جاوا: مهارت های برنامه نویسی

  585 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: موضوع این جلسه: مروری بر چند نکته و مهارت برنامه نویسی مستندات جاوا (javadoc) مفهوم Classpath فایل های JAR امکانات محیط های توسعه (IDE) تکمیل کد امکانات اشکال یابی (Debugging) تولید کد (تولید سازنده، تولید equals، toString، getter وsetter)

 • قسمت هشتم آموزش جاوا: چند داستان کوتاه درباره جاوا

  545 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: مجموعه ای از چند مفهوم برنامه نویسی پراکنده: متدهایی با تعداد متغیر پارامتر (Variable Argument List) کلاس های لفاف انواع اولیه (Primitive Wrapper Classes) سربارکردن متدها (Overloading) متدهای toString و equals متغیرهای ثابت (final variables) اشیاء تغییرناپذیر (Immutable) انواع داده شمارشی (enum)

 • قسمت هفتم آموزش جاوا: امکانات شیءگرا در جاوا

  722 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: روش طبقه بندی کلاس ها در جاوا بسته (package) سطوح دسترسی Access Levels مفهوم استاتیک (static) کلیدواژه this

 • قسمت ششم آموزش جاوا: تولد و مرگ اشیاء

  613 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: چگونه یک شیء به دنیا می آید؟ وضعیت اولیه یک شیء چگونه ایجاد می شود؟ فرایند ایجاد اولیه اشیاء (Initialization) سازنده (Constructor) فرایند مرگ اشیاء ((Cleanup

 • قسمت پنجم آموزش جاوا: اشیاء در جاوا

  719 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: ایجاد اشیاء وضعیت اشیاء در حافظه زباله روب (Garbage Collector) ارسال پارامتر به متدها (Parameter Passing) بخش های مختلف حافظه

 • قسمت چهارم آموزش جاوا: برنامه نویسی شیءگرا

  871 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: برنامه نویسی شیءگرا، کلاس، شیء، ویژگی ها و متدها، مفهوم واسط (interface)، مفهوم محصورسازی (Encapsulation)، نوشتن و استفاده از اولین کلاس

 • قسمت سوم آموزش جاوا: رشته، آرایه و چند داستان دیگر

  1,419 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ String, Array, and other Stories مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir

 • قسمت بیستم آموزش جاوا: آشنایی با جاوا 8

  611 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - آشنایی با امکانات جدید در نسخه 8 زبان جاوا مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir

 • قسمت دوم: مفاهیم اولیه زبان جاوا (javacup.ir)

  1,133 بازدید

  محیط های توسعه نرم افزار، متغیر، انواع داده اولیه، عملگر، شرط، حلقه، متد. توضیحات بیشتر: در سایت javacup.ir

 • قسمت اول آموزش جاوا: آشنایی با جاوا

  1,988 بازدید

  فیلمهای آموزشی جاواکاپ - مجموعه فیلمهای رایگان آموزشی در سایت javacup.ir موضوعات این جلسه: آشنایی با جاوا تاریخچه جاوا ویژگی های جاوا چرا جاوا مهم است؟ نصب و راه اندازی نوشتن و اجرای اولین برنامه به زبان جاوا