در حال بارگذاری
 • 170
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 248.7هزار
  بازدید

کادو

کادو خریدن را از دوران كودكی فرا گرفته ایم و آن را به عنوان فرهنگ جامعه مان پذیرفته ایم. فرهنگی كه ریشه در اصل و بنیان جامعه ما دارد. هدیه دادن رسمی است كه نخستین بار از ایران برخاسته و به سایر نقاط جهان شیوع پیدا كرد.

 • 170
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 248.7هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها