در حال بارگذاری
 • 59
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 194.8هزار
  بازدید

کانون رباتیک کرمان

آموزش رباتیک و آموزش خلاقیت

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آموزش رباتیک و آموزش خلاقیت

 • 59
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 194.8هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • ساخت ماشین تنظیف

  25 بازدید

  ساخت ماشین تنظیف توسط دانش پژوه علی نوروزی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات تیر انداز

  20 بازدید

  ساخت ربات تیر انداز توسط دانش پژوه مهدیار صفائی نائینی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات جنگجو

  23 بازدید

  ساخت ربات جنگجو توسط دانش پژوه پارسا ریحانی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات امدادگر

  17 بازدید

  ساخت ربات امدادگر توسط دانش پژوه سید طاها سید حسینخانی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات حفاری

  16 بازدید

  ساخت ربات حفاری توسط دانش پژوه مهدی عسکر زاده_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات درو و آبیاری

  8 بازدید

  ساخت ربات درو و آبیاری توسط دانش پژوه بهاره حبیب مظاهری_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات هلی کوپتر

  406 بازدید

  ساخت ربات هلی کوپتر توسط دانش پژوه محمد حسین فتحی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات راهبند

  132 بازدید

  ساخت ربات راهبند توسط دانش پژوه نیما مراد علیزاده_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات قایق موتوری

  196 بازدید

  ساخت ربات قایق موتوری توسط دانش پژوه آبتین صدف زاده_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات کمباین

  131 بازدید

  ساخت ربات کمباین توسط دانش پژوه مهرزاد خالدی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات پرنده

  195 بازدید

  ساخت ربات پرنده توسط دانش پژوه رها قناد زاده_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات چرخ و فلک

  83 بازدید

  ساخت ربات چرخ و فلک توسط دانش پژوه کاوه نخعی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ماشین مسابقه

  101 بازدید

  ساخت ماشین مسابقه توسط دانش پژوه نرگس سلمانی پور_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات پله نورد

  64 بازدید

  ساخت ربات پله نورد توسط دانش پژوه حسین سعادت فر_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات سگ

  132 بازدید

  ساخت ربات سگ توسط دانش پژوه پارسا نجاتی پور_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات تانک

  366 بازدید

  ساخت ربات تانک توسط دانش پژوه بهرام یزدان پناه_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات کمباین

  233 بازدید

  ساخت ربات کمباین توسط دانش پژوه یاسین معافی پور فرسنگی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات آسانسور

  561 بازدید

  ساخت ربات آسانسور توسط دانش پژوه محمد جواد خسروی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ماشین جنگجو

  561 بازدید

  ساخت ماشین جنگجو توسط دانش پژوه محمد صالح انجم شعاع_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات جرثقیل

  409 بازدید

  ساخت ربات جرثقیل توسط دانش پژوه عرشیا عارفی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات علف بر

  271 بازدید

  ساخت ربات علف بر توسط دانش پژوه امیر اشکان ابارقی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت بیل مکانیکی

  208 بازدید

  ساخت بیل مکانیکی توسط دانش پژوه امیر علی نخعی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات لیفتراک

  644 بازدید

  ساخت ربات لیفتراک توسط دانش پژوه ابوالفضل حسینی چترودی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات موتور نمایشی

  559 بازدید

  ساخت ربات موتور نمایشی توسط دانش پژوه امیر حسین زارع_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات جرثقیل

  471 بازدید

  ساخت ربات جرثقیل توسط دانش پژوه کارن بهشتی فر_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات جنگجو

  1,270 بازدید

  ساخت ربات جنگجو توسط دانش پژوه بنیامین صادقی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات چرخ و فلک وحشت

  431 بازدید

  ساخت ربات چرخ و فلک وحشت توسط دانش پژوه علی فغانی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات مخلوط کن

  512 بازدید

  ساخت ربات مخلوط کن توسط دانش پژوه امیر علی احمدی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات پوست کن

  519 بازدید

  ساخت ربات پوست کن توسط دانش پژوه علیرضا شهابی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • آیا رباتیک رشته دانشگاهی هم دارد؟

  388 بازدید

  آیا رباتیک رشته دانشگاهی هم دارد؟ پاسخ این سوال را در ویدئوی بالا ببینید. مشاهده ویدیوهای بیشتر در سایت www.kermanrobo.ir

 • چگونه ثبت نام کنیم؟

  118 بازدید

  3 روشی که می توانید در دوره های کانون رباتیک کرمان ثبت نام کنید در این ویدئو آمده است. مشاهده ویدیوهای بیشتر در سایت www.kermanrobo.ir

 • رباتیک یا درس ؟!!

  73 بازدید

  این ویدئو به سوال متداولی که بیشتر والدین می پرسند پاسخ میدهد. مشاهده ویدیوهای بیشتر در سایت www.kermanrobo.ir