در حال بارگذاری
 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 721
  بازدید

خدمات ویژه شهروندی (خوش)

خدمات ویژه شهروندی ( خوش ) با شماره تلفن193 بزرگترین سامانه مکانیزه کشور, به مانند یک پل ارتباطی بین درخواست کنندگان خدمت /کالا و تامین کنندگان خدمات /کالا نقش بازی خواهد کرد.

 • 3
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 721
  بازدید

همه ویدیو ها