در حال بارگذاری
 • 83
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 139.8هزار
  بازدید

کنکور مکتبستان

صفحه آپارات کنکور مکتبستان مطالب کنکوری ، فیلم های آموزشی کنکوری ، مشاوره کنکور ، برنامه ریزی کنکور

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

صفحه آپارات کنکور مکتبستان مطالب کنکوری ، فیلم های آموزشی کنکوری ، مشاوره کنکور ، برنامه ریزی کنکور

 • 83
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 139.8هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • نمونه فیلم زیست مکتبستان - 1

  229 بازدید

  در این فایل تصویری استاد زحمتکش مدرس زیست مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نمونه فیلم زیست مکتبستان - 2

  70 بازدید

  در این فایل تصویری استاد زحمتکش مدرس زیست مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نمونه فیلم زیست مکتبستان - 3

  48 بازدید

  در این فایل تصویری استاد زحمتکش مدرس زیست مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نمونه فیلم زیست مکتبستان - 4

  36 بازدید

  در این فایل تصویری استاد زحمتکش مدرس زیست مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نمونه فیلم زیست مکتبستان - 5

  48 بازدید

  در این فایل تصویری استاد زحمتکش مدرس زیست مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نحوه مطالعه زیست - دکتر زحمتکش

  64 بازدید

  در این فایل تصویری دکتر محمدرضا زحمتکش ، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، مدرس DVDهای مکتبستان برای شما نحوه خواندن کنکوری زیست را توضیح میدهد. برای تهیه دی وی دی های کنکوری مکتبستان به سایت مراجعه کنید: www.maktabestan.ir

 • معرفی - مهندس ایرجی

  1,388 بازدید

  مهندس پوریا ایرجی ، فوق لیسانس مکانیک از دانشکاه تهران و دانشجوی دندا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، مدرس DVDهای مکتبستان برای تهیه دی وی دی های کنکوری مکتبستان به سایت مراجعه کنید: www.maktabestan.ir

 • نحوه مطالعه فیزیک - مهندس ایرجی

  1,528 بازدید

  در این فایل تصویری مهندس پوریا ایرجی ، فوق لیسانس مکانیک از دانشکاه تهران و دانشجوی دندا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، مدرس DVDهای مکتبستان برای شما نحوه خواندن کنکوری ریاضی را توضیح میدهد. برای تهیه دی وی دی های کنکوری مکتبستان به سایت مراجعه کنید: www.maktabestan.ir

 • نمونه فیلم فیزیک مکتبستان - 11

  730 بازدید

  در این فایل تصویری استاد ایرجی مدرس فیزیک مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نمونه فیلم فیزیک مکتبستان - 10

  194 بازدید

  در این فایل تصویری استاد ایرجی مدرس فیزیک مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نمونه فیلم فیزیک مکتبستان - 9

  191 بازدید

  در این فایل تصویری استاد ایرجی مدرس فیزیک مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نمونه فیلم فیزیک مکتبستان - 8

  138 بازدید

  در این فایل تصویری استاد ایرجی مدرس فیزیک مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نمونه فیلم فیزیک مکتبستان - 7

  132 بازدید

  در این فایل تصویری استاد ایرجی مدرس فیزیک مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نمونه فیلم فیزیک مکتبستان - 6

  137 بازدید

  در این فایل تصویری استاد ایرجی مدرس فیزیک مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نمونه فیلم فیزیک مکتبستان - 5

  120 بازدید

  در این فایل تصویری استاد ایرجی مدرس فیزیک مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نمونه فیلم فیزیک مکتبستان - 12

  112 بازدید

  در این فایل تصویری استاد ایرجی مدرس فیزیک مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نمونه فیلم فیزیک مکتبستان - 4

  842 بازدید

  در این فایل تصویری استاد ایرجی مدرس فیزیک مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نمونه فیلم فیزیک مکتبستان - 2

  109 بازدید

  در این فایل تصویری استاد ایرجی مدرس فیزیک مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نمونه فیلم فیزیک مکتبستان - 3

  73 بازدید

  در این فایل تصویری استاد ایرجی مدرس فیزیک مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید www.maktabestan.ir :

 • نمونه فیلم فیزیک مکتبستان - 1

  218 بازدید

  در این فایل تصویری استاد ایرجی مدرس فیزیک مکتبستان برای شما به ذکر یک نکته کنکوری می پردازد. برای تهیه دی وی دی های مکتبستان به سایت مراجعه کنید: www.maktabestan.ir

 • انیمیشن بی برنامگی

  522 بازدید

  مشاوره کنکور / برنامه ریزی کنکور / فایل های انگیزشی کنکور / در سایت بزرگ کنکوری ها (مکتبستان) ::: maktabestan.ir

 • پیام نوروزی فرارسیدن سال 96 برای کنکوری ها و دبیرستانی

  239 بازدید

  مشاوره کنکور / برنامه ریزی کنکور / فایل های انگیزشی کنکور / در سایت بزرگ کنکوری ها (مکتبستان) ::: maktabestan.ir

 • انیمیشن مصاحبه با رتبه آخر کنکور

  753 بازدید

  مشاوره کنکور / برنامه ریزی کنکور / فایل های انگیزشی کنکور / در سایت بزرگ کنکوری ها (مکتبستان) ::: maktabestan.ir

 • انیمیشن رپ کنکوری

  502 بازدید

  مشاوره کنکور / برنامه ریزی کنکور / فایل های انگیزشی کنکور / در سایت بزرگ کنکوری ها (مکتبستان) ::: maktabestan.ir

 • انیمیشن ترفندهای کنکوری

  331 بازدید

  مشاوره کنکور / برنامه ریزی کنکور / فایل های انگیزشی کنکور / در سایت بزرگ کنکوری ها (مکتبستان) ::: maktabestan.ir

 • انیمیشن ورزش و کنکور

  282 بازدید

  مشاوره کنکور / برنامه ریزی کنکور / فایل های انگیزشی کنکور / در سایت بزرگ کنکوری ها (مکتبستان) ::: maktabestan.ir

 • انیمیشن 4 ماه به یک روز

  248 بازدید

  مشاوره کنکور / برنامه ریزی کنکور / فایل های انگیزشی کنکور / در سایت بزرگ کنکوری ها (مکتبستان) ::: maktabestan.ir

 • انیمیشن فضای رقابتی کنکور

  343 بازدید

  مشاوره کنکور / برنامه ریزی کنکور / فایل های انگیزشی کنکور / در سایت بزرگ کنکوری ها (مکتبستان) ::: maktabestan.ir

 • باور ها در کنکور سراسری

  273 بازدید

  مشاوره کنکور / برنامه ریزی کنکور / فایل های انگیزشی کنکور / در سایت بزرگ کنکوری ها (مکتبستان) ::: maktabestan.ir

 • برنامه ریزی ( planning )

  195 بازدید

  مشاوره کنکور / برنامه ریزی کنکور / فایل های انگیزشی کنکور / در سایت بزرگ کنکوری ها (مکتبستان) ::: maktabestan.ir

 • حل سوالات موازنه با روش دکتر حسین نژاد

  206 بازدید

  مشاوره کنکور / برنامه ریزی کنکور / فایل های انگیزشی کنکور / در سایت بزرگ کنکوری ها (مکتبستان) ::: maktabestan.ir

 • از فردا شروع میکنم

  196 بازدید

  مشاوره کنکور / برنامه ریزی کنکور / فایل های انگیزشی کنکور / در سایت بزرگ کنکوری ها (مکتبستان) ::: maktabestan.ir