در حال بارگذاری
 • 6
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 3هزار
  بازدید

ماورای دانش

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 6
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 3هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • دیداری از موزه تاریخ طبیعی وین. Naturhistorische Museu

  40 بازدید

  دیداری از موزه تاریخ طبیعی وین. Naturhistorische Museum Wien -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • فروشگاه عجیب غریب چینی

  86 بازدید

  فروشگاه عجیب غریب چینی -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • فیلم واقعی در موزه منچستر از مجسمه ای که تکان میخورد!

  138 بازدید

  فیلم واقعی در موزه منچستر از مجسمه ای که خودش تکان میخورد_ مجسمه خدای مرگ مصر باستان -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • چطور قهوه با یک جنگ وارد اروپا شد!

  18 بازدید

  چطور قهوه با یک جنگ وارد اروپا شد! -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • اولین صدای ضبط شده در تاریخ و بازیابی صدای گذشتگان

  49 بازدید

  صدایی که پس از 150 سال برای اولین بار شنیده شد و بازیابی صدای گذشتگان! -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • مردی که در خواب دو هزار نفر ظاهر شده! قصد کمک و یا کشتن

  73 بازدید

  مردی که در خواب دو هزار نفر ظاهر شده! ماورای دانش -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • اشتباه در محاسبه تاریخ قیامت! ماورای دانش_ فارسی

  193 بازدید

  اشتباه در محاسبه تاریخ قیامت! ماورای دانش_ -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • ماورای دانش: پیشگویی نستراداموس که به حقیقت پیوست

  133 بازدید

  ماورای دانش: پیشگویی نستراداموس که به حقیقت پیوست -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • ماورای دانش: تولد چند اژدهای واقعی و خبر شکار اژدها

  815 بازدید

  ماورای دانش: تولد چند اژدهای واقعی و خبر شکار اژدها -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • ماورای دانش: ویدئوی لو رفته از دختری در حال پرواز

  242 بازدید

  ویدئوی لو رفته از دختری در حال پرواز _ ماورای دانش -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490

 • ماورای دانش: کشف بزرگترین آبشار دنیا ومخلوط نشدن دریاها

  559 بازدید

  کشف بزرگترین آبشار دنیا ومخلوط نشدن دریاها_ ماورای دانش -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490 -

 • ماورای دانش: اژدها که فیلم آن با دوربین گرفته شده

  608 بازدید

  اژدها که فیلم آن با دوربین گرفته شده_ ماورای دانش -تو شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنین. ممنونم- عطا-https://t.me/MavarayeDanesh - https://www.instagram.com/MavarayeDanesh/ - https://www.facebook.com/MavarayeDanesh/ - https://twitter.com/MavarayeDanesh - http://mavarayedanesh.blogspot.co.at/ - https://plus.google.com/117482229534097061490 -