در حال بارگذاری
 • 131
  دنبال کنندگان
 • 164
  دنبال شوندگان
 • 88.3هزار
  بازدید

مهروماه

انتشارات مهرو ماه www.mehromah.ir تلفن:66408400-021

 • 131
  دنبال کنندگان
 • 164
  دنبال شوندگان
 • 88.3هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • فیلم طیف نشری-خطی هیدروژن

  98 بازدید

  در این بخش فیلم طیف نشری-خطی هیدروژن را مشاهده می کنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم بمباران ورقه نازک طلا

  17 بازدید

  در این بخش فیلم بمباران ورقه نازک طلا را مشاهده می کنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم ویژگی های جیوه

  بازدید

  در این بخش فیلم ویژگی های جیوه را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم رفتار الکترون

  7 بازدید

  در این بخش فیلم رفتار الکترون را مشاهده می کنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم تجزیه آمونیوم دی کرومات

  33 بازدید

  در این فیلم تجزیه آمونیوم دی کرومات به شما نشان داده می شود. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم انحلال آمونیوم نیترات در آب

  6 بازدید

  در این فیلم انحلال آمونیوم نیترات در آب به شما نشان داده می شود. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • برنده شدن سایت مهروماه در نهمین جشنواره وب

  53 بازدید

  مهرو ماه برنده جشنواره وب از نگاه مردمی در گروه موسسات آموزشی شده،کلی هم ازتون ممنونیم.شما تو جشنواره نبودین ولی ما یه فیلم از لحظه برنده شدن مهرو ماه براتون آماده کردیم تا اونایی که نبودن هم این لحظه قشنگو ببینن.

 • فیلم شتاب متوسط

  13 بازدید

  در این بخش فیلم شتاب متوسط را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم کاربرد قانون های نیوتن

  141 بازدید

  در این فیلم کاربرد قانون های نیوتن را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم نیروی اصطکاک 2

  38 بازدید

  در این بخش فیلم نیروی اصطکاک 2 را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • 0:6

  فیلم نیروی اصطکاک 1

  44 بازدید

  در این بخش فیلم نیروی اصطکاک 1 را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم نحوه تشکیل ابرها

  44 بازدید

  ابر از بخار شدن آب دریاها و دریاچه ها و رودها و همچنین رطوبت خاک و گیاهان پدید می آید...برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم تصاویر جمع بندی فتوسنتز

  68 بازدید

  در این بخش فیلم تصاویر جمع بندی فتوسنتز را مشاهده می نمایید.برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم واکنشهای چرخه کالوین

  62 بازدید

  در این بخش فیلم واکنشهای چرخه کالوین را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم مرحله آخر چرخه کالوین

  57 بازدید

  در این بخش فیلم مرحله آخر چرخه کالوین را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • انواع گسل

  31 بازدید

  گسلهای عادی، گسلهای معکوس و گسلهای امتداد لغز انواع مختلف گسلها می باشند که در این انیمیشن، آن ها را مشاهده می کنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • کلاف در صفحه خنثی و نیروهای وارد بر کلاف

  22 بازدید

  در این انیمیشن نحوه ی قرار گرفتن کلاف در صفحه خنثی و چگونگی نیروهای وارد بر کلاف در این صفحه را به شما نشان خواهیم داد. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • تبدیل انرژی پتانسیل

  70 بازدید

  انرژی ذخیره شده در اجسام را انرژی پتانسیل می گویند. وقتی فنری كشیده یا فشرده می شود و یا وزنه ای از سقف آویزان می شود دارای انرژی ذخیره شده است. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم علت دم و بازدم

  91 بازدید

  در این قسمت فیلم علت دم و بازدم را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم پوسیدگی دندان II

  52 بازدید

  در این قسمت فیلم پوسیدگی دندان II را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم پوسیدگی دندان I

  48 بازدید

  در این قسمت فیلم پوسیدگی دندان I را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم دندان ها در انسان

  53 بازدید

  در این قسمت فیلم دندان ها در انسان را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم حرکات مژکی

  1 بازدید

  در این قسمت فیلم حرکات مژکی را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم چگونگی عمل آنزیم III

  31 بازدید

  در این قسمت فیلم چگونگی عمل آنزیم III را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم چگونگی عمل آنزیم II

  30 بازدید

  در این قسمت فیلم چگونگی عمل آنزیم II را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم چگونگی عمل آنزیم I

  31 بازدید

  در این قسمت فیلم چگونگی عمل آنزیم I را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم تشکیل پروتئین در ریبوزوم II

  26 بازدید

  در این قسمت فیلم تشکیل پروتئین در ریبوزوم II را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • عجایب شیمی

  87 بازدید

  در این بخش آزمایشی جالب از عجایب شیمی را مشاهده می نمایید.

 • فیلم انواع پیوندهای کووالانسی

  20 بازدید

  در این قسمت فیلم انواع پیوندهای کووالانسی را مشاهده میکنید

 • فیلم طبقه بندی موجودات زنده

  66 بازدید

  در این قسمت فیلم طبقه بندی موجودات زنده را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم عصر سنوزوئیک

  98 بازدید

  در این فیلم عصر سنوزوئیک را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهرو ماه مراجعه کنین mehromah.ir

 • فیلم عصر مزوزوئیک

  82 بازدید

  در این بخش فیلم عصر مزوزوئیک را مشاهده می نمایید.