در حال بارگذاری

مهرداد نادری

این کانال فقط با یک هدف ساخته شده است، آموزش همگانی و رایگان برای همه...
+ دنبال کردن571
برای دنبال کردن کانال "مهرداد نادری" و استفاده از سایر در سایت عضو و یا وارد شوید.
بازدید همه ویدیوها: 275,185
Loading...

همه ویدیو ها

 • ویدئو نود و پنجم : Hope

  2,000 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش واژه Hope و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو نود و چهارم : Up and Down

  285 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش لغات Up و Down و کاربرد صحیح آنان در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو نود و سوم : Who Ever

  228 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش عبارت Who Ever و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو نود و دوم : According To

  240 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش عبارت According To و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو نود و یکم : Country

  183 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش زمان استفاده از نام کشور ها و کاربرد آنها در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو نودم : As long As

  163 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش عبارت As long As و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هشتاد و نهم : At First and First

  161 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش At First و First و کاربرد آنان در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هشتاد و هشتم : At All

  186 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش عبارت At All و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هشتاد و هفتم : Later and In

  203 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش لغات Later و In و کاربرد های آنان در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هشتاد و ششم : Lest

  143 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش Lest و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هشتاد و پنجم : Often

  142 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش Often و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هشتاد و چهارم : Immediately

  136 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش لغاتی در مورد زمان و لحظات و کاربرد آنان در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هشتاد و سوم : ill and Sick

  151 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش لغات در ارتباط با بیماری و تفاوت آنها در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هشتاد و دوم : Out Of

  171 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش Out Of و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هشتاد و یکم : Once

  251 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش لغت Once به عنوان حرف ربط و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هشتادم : Once

  134 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش Once به عنوان قید و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هفتاد و نهم : Open

  137 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش کلمه Open و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هفتاد و هشتم : A Riddle With a Rhyme

  142 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش A Riddle With a Rhyme در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هفتاد و هفتم : One Of

  139 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش عبارت One Of و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هفتاد و ششم : Left

  250 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش لغت Left و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هفتاد و پنجم : Joke

  132 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش یک سری لغات در قالب یک مطلب طنز می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هفتاد و چهارم : Near

  258 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش Near To در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هفتاد و سوم : No One And None

  198 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش کلمات No One و None در زبان انگلیسی و کاربرد آنها می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هفتاد و دوم : 5 اصطلاح با Hat

  233 بازدید
  -
  30 مهر 95

  این قسمت به آموزش 5 اصطلاح در زبان انگلیسی با استفاده از کلمه Hat می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هفتاد و یکم : It's Time

  271 بازدید
  -
  28 مهر 95

  این قسمت به آموزش عبارت It's Time و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو هفتادم : No doubt

  119 بازدید
  -
  28 مهر 95

  این قسمت به آموزش عبارت No doubt به معنای بدون شک، و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو شصت و نهم : Dead، Died، Death

  247 بازدید
  -
  28 مهر 95

  این قسمت به آموزش لغت Dead و هم خانواده های آن و همچنین کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو شصت و هشتم : Along

  400 بازدید
  -
  28 مهر 95

  این قسمت به آموزش لغت Along و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو شصت و هفتم : Alone، Lonely، Lone

  142 بازدید
  -
  28 مهر 95

  این قسمت به آموزش لغت Alone و هم خانواده های آن و همچنین کاربرد آنان در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو شصت و ششم : Likely

  141 بازدید
  -
  28 مهر 95

  این قسمت به آموزش لغت Likely و جایگاه آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو شصت و پنجم : رفتار نامنظم Learn

  154 بازدید
  -
  28 مهر 95

  این قسمت به آموزش لغت Learn در جایگاه های مختلف زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom

 • ویدئو شصت و چهارم : If Only

  170 بازدید
  -
  28 مهر 95

  این قسمت به آموزش عبارت If Only و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازد. آدرس سایت : http://www.mehrdadnaderi.com جهت داشتن جزوه و تست های این ویدئو به کانال مهرداد نادری مراجعه کنید. کانال تلگرام : https://telegram.me/mehrdadnadericom