در حال بارگذاری
دسته بندی ها

اولین مرحله قرعه کشی جشنواره تابستان گرم با محسن

Loading...

نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
اولین مرحله قرعه کشی جشنواره تابستان گرم با محسن
۱۳ تیر ۹۴
۱۷۳۷ بازدید
ششمین مرحله قرعه کشی جشنواره بهاره محسن
۶ تیر ۹۴
۴۵۴۶ بازدید
پنجمین مرحله قرعه کشی بهاره محسن
۳۰ خرداد ۹۴
۵۲۶۴ بازدید
چهارمین مرحله قرعه کشی بهاره محسن
۲۳ خرداد ۹۴
۴۴۶۹ بازدید
مصاحبه با آقای علی صرافان عضو هیأت مدیره انجمن وارد کنندگان برنج
۲۱ خرداد ۹۴
۵۶۰ بازدید
سومین مرحله قرعه کشی جشنواره بهاره محسن
۱۵ خرداد ۹۴
۷۵۴۹ بازدید
دومین مرحله قرعه کشی جشنواره بهاره محسن
۸ خرداد ۹۴
۱۷۵۸۳ بازدید
۳۱ اردیبهشت ۹۴
۵۰۰۶ بازدید
۳۱ اردیبهشت ۹۴
۸۲۶۳ بازدید
قرعه کشی یک دستگاه خودروی لیفان x60 ، دو دستگاه لیفان 620 و یک دستگاه خودروی پیکان وانت برای مشتریان و فروشندگان محسن
۲۰ شهریور ۹۳
۱۶۸۷ بازدید
قرعه کشی محصولات محسن
۷ شهریور ۹۳
۱۹۴۰ بازدید
مرحله ششم قرعه کشی برنده خانوادگی لیفان محسن
۲۴ مرداد ۹۳
۱۲۱۵ بازدید
فیلم قرعه کشی مرحله پنجم محصولات محسن
۱۷ مرداد ۹۳
۱۲۸۷ بازدید
قرعه کشی مرحله چهارم لیفان محسن
۱۰ مرداد ۹۳
۱۱۸۳ بازدید
فیلم مراسم قرعه کشی مرحله سوم لیفان محصولات محسن
۲۰ تیر ۹۳
۱۲۳۶ بازدید
فیلم مرحله دوم قرعه کشی لیفان محصولات محسن جمعه 13 تیرماه 93
۱۳ تیر ۹۳
۷۱۹ بازدید
قرعه کشی بزرگ محصولات محسن - لیفان برای تمام اعضای خانواده
۶ تیر ۹۳
۱۰۹۳ بازدید
فیلم قرعه کشی بنز محصولات محسن
۶ تیر ۹۳
۹۴۴ بازدید
قرعه کشی خانواده محسن
۳۰ خرداد ۹۳
۵۵۱۷ بازدید
برگزاری پانزدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ محصولات محسن با معرفی برندگان این مرحله صورت گرفت
۱۶ اسفند ۹۲
۷۸۹ بازدید
چهاردهمین مرحله قرعه کشی محصولات محسن
۱۰ اسفند ۹۲
۲۳۰ بازدید
فیلم دوازدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ برنج و چای محسن برگزار شده در تاریخ 25 بهمن ماه 92
۳۰ بهمن ۹۲
۴۳۰ بازدید
برندگان بیست و یکم و بیست و دوم تویوتا ، برنده دهم خودروی پیکان وانت چای محسن
۱۸ بهمن ۹۲
۲۷۸ بازدید
برندگان نوزدهم و بیستم خودروی تویوتا و نهمین برنده پیکان وانت در قرعه کشی بزرگ چای محسن
۱۱ بهمن ۹۲
۲۶۹ بازدید
پخش زنده قرعه کشی مرحله نهم چای محسن
۴ بهمن ۹۲
۲۳۶ بازدید
برندگان پانزدهم و شانزدهم خودروی تویوتا و هفتمین خودروی پیکان وانت قرعه کشی چای محسن مشخص شدند.
۲۷ دی ۹۲
۳۳۰ بازدید
برندگان یازدهم و دوازدهمین دستگاه خودروی تویوتا و پنجمین دستگاه پیکان وانت در قرعه کشی بزرگ چای محسن
۱۴ دی ۹۲
۴۴۸ بازدید
برندگان نهمین و دهمین دستگاه خودروی تویوتا و چهارمین دستگاه پیکان وانت در قرعه کشی بزرگ چای محسن
۶ دی ۹۲
۹۸۷ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
این کانال رسمی به درخواست محسن ایجاد شده است .
طبقات این کانال