در حال بارگذاری
دسته بندی ها
Loading...

نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
پنجمین مرحله قرعه کشی جشنواره تابستان گرم با محسن
۱۷ مرداد ۹۴
۵۶۶۴ بازدید
چهارمین مرحله قرعه کشی جشنواره تابستان گرم با محسن
۸ مرداد ۹۴
۲۲۰۲ بازدید
دومین مرحله قرعه کشی جشنواره تابستان گرم با محسن
۸ مرداد ۹۴
۵۷۴ بازدید
سومین مرحله قرعه کشی جشنواره تابستان گرم با محسن
۲ مرداد ۹۴
۱۹۳۲ بازدید
اولین مرحله قرعه کشی جشنواره تابستان گرم با محسن
۱۳ تیر ۹۴
۳۶۵۱ بازدید
ششمین مرحله قرعه کشی جشنواره بهاره محسن
۶ تیر ۹۴
۷۰۷۹ بازدید
پنجمین مرحله قرعه کشی بهاره محسن
۳۰ خرداد ۹۴
۵۶۶۳ بازدید
چهارمین مرحله قرعه کشی بهاره محسن
۲۳ خرداد ۹۴
۴۶۸۷ بازدید
مصاحبه با آقای علی صرافان عضو هیأت مدیره انجمن وارد کنندگان برنج
۲۱ خرداد ۹۴
۶۹۳ بازدید
سومین مرحله قرعه کشی جشنواره بهاره محسن
۱۵ خرداد ۹۴
۷۶۹۵ بازدید
دومین مرحله قرعه کشی جشنواره بهاره محسن
۸ خرداد ۹۴
۱۷۸۳۵ بازدید
۳۱ اردیبهشت ۹۴
۵۱۵۷ بازدید
۳۱ اردیبهشت ۹۴
۸۴۵۷ بازدید
قرعه کشی یک دستگاه خودروی لیفان x60 ، دو دستگاه لیفان 620 و یک دستگاه خودروی پیکان وانت برای مشتریان و فروشندگان محسن
۲۰ شهریور ۹۳
۱۷۳۱ بازدید
قرعه کشی محصولات محسن
۷ شهریور ۹۳
۱۹۹۱ بازدید
مرحله ششم قرعه کشی برنده خانوادگی لیفان محسن
۲۴ مرداد ۹۳
۱۲۴۲ بازدید
فیلم قرعه کشی مرحله پنجم محصولات محسن
۱۷ مرداد ۹۳
۱۳۰۰ بازدید
قرعه کشی مرحله چهارم لیفان محسن
۱۰ مرداد ۹۳
۱۲۰۳ بازدید
فیلم مراسم قرعه کشی مرحله سوم لیفان محصولات محسن
۲۰ تیر ۹۳
۱۲۶۷ بازدید
فیلم مرحله دوم قرعه کشی لیفان محصولات محسن جمعه 13 تیرماه 93
۱۳ تیر ۹۳
۷۲۴ بازدید
قرعه کشی بزرگ محصولات محسن - لیفان برای تمام اعضای خانواده
۶ تیر ۹۳
۱۰۹۸ بازدید
فیلم قرعه کشی بنز محصولات محسن
۶ تیر ۹۳
۹۵۷ بازدید
قرعه کشی خانواده محسن
۳۰ خرداد ۹۳
۵۵۷۸ بازدید
برگزاری پانزدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ محصولات محسن با معرفی برندگان این مرحله صورت گرفت
۱۶ اسفند ۹۲
۸۴۲ بازدید
چهاردهمین مرحله قرعه کشی محصولات محسن
۱۰ اسفند ۹۲
۲۳۵ بازدید
فیلم دوازدهمین مرحله قرعه کشی بزرگ برنج و چای محسن برگزار شده در تاریخ 25 بهمن ماه 92
۳۰ بهمن ۹۲
۴۸۴ بازدید
برندگان بیست و یکم و بیست و دوم تویوتا ، برنده دهم خودروی پیکان وانت چای محسن
۱۸ بهمن ۹۲
۲۸۴ بازدید
برندگان نوزدهم و بیستم خودروی تویوتا و نهمین برنده پیکان وانت در قرعه کشی بزرگ چای محسن
۱۱ بهمن ۹۲
۲۹۱ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
این کانال رسمی به درخواست محسن ایجاد شده است .