در حال بارگذاری
 • 66
  دنبال کننده
 • 12
  دنبال شونده
 • 75.3هزار
  بازدید

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رویدادها، دستاوردهای علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آخرین رویدادها، دستاوردهای علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 • 66
  دنبال کننده
 • 12
  دنبال شونده
 • 75.3هزار
  بازدید
Loading...
این کانال رسمی به درخواست "دانشگاه علوم پزشکی مشهد" ایجاد شده است.

همه ویدیو ها

 • معرفی درس درد و مسیرهای انتقال آن

  86 بازدید

  بخشی از درس درد و مسیرهای انتقال آن/ ارائه توسط دکتر مریم قره چائی عضو هیئت علمی گروه دنداپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس آموزشی در سایت مرکز تخصصی آموزش مجازی به آدرس lms.mums.ac.ir

 • معرفی درس آشنایی با رشته جراحی دهان، فک و صورت

  193 بازدید

  بخشی از درس آشنایی با رشته جراحی دهان، فک و صورت/ ارائه توسط دکتر مهدی غلامی جراح دهان،فک و صورت/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز تخصصی آموزش مجازی به آدرس lms.mums.ac.ir

 • معرفی درس شکاف کام و لب

  453 بازدید

  بخشی از درس شکاف کام و لب// ارائه توسط دکتر آرزو جهان بین استاد گروه ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت آموزش مداوم کشوری امکان پذیر می باشد

 • تیزر قوانین و مقررات اعضای هیئت علمی

  232 بازدید

  مشاهده کامل قوانین و مقررات اعضای هیئت علمی در سایت مرکز تخصصی آموزش مجازی به آدرس lms.mums.ac.ir

 • مواجهه با مسمومیت

  1,551 بازدید

  گفته های دکتر حسین ذاکری متخصص طب اورژانس در مورد مواجعه با مسمومیت

 • مواجهه با مصدومیت

  168 بازدید

  گفته های دکتر حسین ذاکری متخصص طب اورژانس در مورد مواجعه با مصدومیت

 • معرفی درس اگزما و آلرژی های غذایی

  463 بازدید

  بخشی از درس معرفی درس اگزما و آلرژی های غذایی/ ارائه توسط دکتر علیرضا آهنچیان ایمونولوژیست و عضو هیئت علمی گروه دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • معرفی درس فرآورده های خونی

  227 بازدید

  بخشی از درس فرآورده های خونی/ ارائه توسط دکتر علیرضا بامشکی عضو هیئت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی

  165 بازدید

  گفته های دکتر جواد سرابادانی دانشیار و مدیر گروه بیماری های دهان،فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و رییس اداره امور درمان دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی

 • معرفی درس اقدامات پایه ای در احیای قلبی عروقی

  280 بازدید

  بخشی از درس اقدامات پایه ای در احیای قلبی عروقی/ ارائه توسط دکتر علیرضا سبزواری عضو هیئت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • معرفی درس سیستم اتونوم در بدن

  314 بازدید

  بخشی از درس سیستم اتونوم/ ارائه توسط دکتر مجید رضوی عضو هیئت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • معرفی درس نارسایی تنفسی

  226 بازدید

  بخشی از درس نارسایی تنفسی/ ارائه توسط دکتر علیرضا صداقت فوق تخصص مراقبت های ویژه و عضو هیئت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • معرفی درس آثار بیولوژیک تابش پرتوهای یونساز بربدن انسان

  535 بازدید

  بخش کوتاهی از درس آثار بیولوژیک تابش پرتوهای یونساز بربدن انسان/ ارائه توسط دکتر محسن اسدی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ این درس در سامانه آموزش مداوم کشوری بارگزاری شده است

 • معرفی درس دندانپزشکی کودکان

  369 بازدید

  بخش کوتاهی از درس دندانپزشکی کودکان/ ارائه توسط دکتر علی باقریان دانشیار دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • معرفی درس آپاندیس

  521 بازدید

  بخش کوتاهی از درس آپاندیس/ ارائه توسط دکتر عباس عبدالهی متخصص جراحی عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • معرفی درس پروپوزال نویسی(نمونه گیری)

  620 بازدید

  بخش کوتاهی از درس نمونه گیری/ ارائه توسط دکتر مریم صالحی متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • معرفی درس پروپوزال نویسی (اهداف و فرضیات پژوهش)

  449 بازدید

  بخش کوتاهی از درس اهداف و فرضیات پژوهش/ ارائه توسط دکتر مریم صالحی متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • معرفی درس پیچ خوردگی مچ پا

  672 بازدید

  بخش کوتاهی از درس پیچ خوردگی مچ پا/ ارائه توسط دکتر سید هادی حسینیان متخصص ارتوپدی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • نگرانی مردم از فرآیند بیهوشی

  262 بازدید

  گفته های دکتر مهدی فتحی عضو هیئت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد نگرانی مردم از فرآیند بیهوشی

 • معرفی درس مدیریت راه های هوایی درمواجعه با مشکلات تنفسی

  295 بازدید

  بخش کوتاهی از درس حمایت و مدیریت راه های هوایی در مواجعه با مشکلات تنفسی/ ارائه توسط دکتر محسن صابری مقدم عضو هیئت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • ضرورت آموزش احیای قلبی ریوی

  759 بازدید

  گفته های دکتر ناهید زیرک عضو هیئت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد ضرورت آموزش احیای قلبی ریوی

 • معرفی درس شوک

  293 بازدید

  بخش کوتاهی از درس شوک/ ارائه توسط دکتر ناهید زیرک عضو هیئت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • فعالیت های آموزش مجازی در خراسان شمالی

  267 بازدید

  گفتگو با دکتر حامد مرتضوی دکتری آموزش پرستاری و رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 • علوم و فناوری

  673 بازدید

  توسعه علوم و فناوری های بنیادی در علوم پیشرفته کشور - دکتر امیر علی حمیدیه، دبیر توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی

 • پرستاری

  177 بازدید

  دستورالعمل های جدید حوزه پرستاری - آقای محمد حسن ایزدی، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دی ماه 1395 #homecare#case method

 • پرستار

  364 بازدید

  برگزاری اولین همایش استانی مدیران پرستاری بیمارستان ها در خصوص اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای به پرستاران - تالار شهید پندی بیمارستان قائم مشهد

 • زایمان

  488 بازدید

  افتتاح بلوک های زایمانی ( ال دی آر ) بیمارستان ثامن الائمه (ع) شهرستان چناران (خراسان رضوی)

 • معرفی درس مایع درمانی در بیهوشی

  1,184 بازدید

  بخش کوتاهی از درس مایع درمانی در بیهوشی/ ارائه توسط دکتر شیما شیبانی فلوشیپ بیهوشی قلب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • معرفی درس راه حل های تزریق با حجم زیاد در بیهوشی

  310 بازدید

  بخش کوتاهی از درس راه حل های تزریق با حجم زیاد در بیهوشی/ ارائه توسط دکتر آرش پیوندی متخصص بیهوشی و فوق تخصص مراقبت های ویژه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • معرفی درس فارماکولوژی آنستتیک های وریدی

  291 بازدید

  بخش کوتاهی از درس فارماکولوژی آنستتیک های وریدی/ ارائه توسط دکتر مهریار تقوی گیلانی متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • معرفی درس بیماری های لثه در کودکان

  241 بازدید

  بخش کوتاهی از درس بیماری های لثه در کودکان/ ارائه توسط دکتر علی باقریان دانشیار دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ مشاهده کامل این درس در سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس lms.mums.ac.ir

 • دندان

  337 بازدید

  روش آرتروسکوپی پیشرفته برای انجام اقدامات تشخیصی و درمان فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشکده دمدامپزشکی - دکتر حامد کرمانی