در حال بارگذاری
 • 27
  دنبال کننده
 • 6
  دنبال شونده
 • 53.2هزار
  بازدید

سازمان مدیریت بحران کشور

سازمان مدیریت بحران کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران در کشور ایجاد شده است.

 • 27
  دنبال کنندگان
 • 6
  دنبال شوندگان
 • 53.2هزار
  بازدید
Loading...
این کانال رسمی به درخواست "سازمان مدیریت بحران کشور" ایجاد شده است.

همه ویدیو ها