در حال بارگذاری
 • 3
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 3.9هزار
  بازدید

نوسا

شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)

 • 3
  دنبال کنندگان
 • 0
  دنبال شوندگان
 • 3.9هزار
  بازدید
این کانال از سوی "نوسا" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • امکان تخصیص بچ به کالا

  1 بازدید

  پیگیری و ردیابی فیزیکی کالاها با تعریف و درج بچ در زمان ثبت ورود و خروج کالا

 • تدوین مشخصات کالا

  1 بازدید

  تدوین مشخصات کالا از قبیل کدمیله ای، شماره فنی، شرح، بهای نرمال و حدود بحرانی جهت استفاده بهینه از سیستم انبار

 • امکان استفاده از چند واحد فرعی برای کالا

  6 بازدید

  تعریف و استفاده از چندین واحد فرعی مختص کالا با ضریب تبدیل دقیق و تقریبی به واحد اصلی جهت اخذ گزارشات بهینه از سیستم انبار نوسا

 • درج همزمان رویداد ارزی در هر سطر سندبا واحد پولی دلخواه

  110 بازدید

  نرم افزار حسابداری هدیه نوسا یک نرم افزار حسابداری کامل و رایگان است که با این اهداف تولید و عرضه شده است: ● استفاده عملیاتی به عنوان یک نرم افزار حسابداری شخصی ● بازنمایی محیط کاری و امکانات سیستم مالی یکپارچه نوسا ● بهره گیری به عنوان ابزاری کاربردی در امور آموزشی - لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx

 • اصلاح یکباره اسناد

  77 بازدید

  نرم افزار حسابداری هدیه نوسا یک نرم افزار حسابداری کامل و رایگان است که با این اهداف تولید و عرضه شده است: ● استفاده عملیاتی به عنوان یک نرم افزار حسابداری شخصی ● بازنمایی محیط کاری و امکانات سیستم مالی یکپارچه نوسا ● بهره گیری به عنوان ابزاری کاربردی در امور آموزشی - لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx

 • تنظیم خودکار اسناد سود و زیان و اختتامیه

  109 بازدید

  نرم افزار حسابداری هدیه نوسا یک نرم افزار حسابداری کامل و رایگان است که با این اهداف تولید و عرضه شده است: ● استفاده عملیاتی به عنوان یک نرم افزار حسابداری شخصی ● بازنمایی محیط کاری و امکانات سیستم مالی یکپارچه نوسا ● بهره گیری به عنوان ابزاری کاربردی در امور آموزشی - لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx

 • نگهداری اطلاعات چندین سال مالی در یک پایگاه با امکان اخذ گزارش به لحظه از تمام س

  63 بازدید

  نرم افزار حسابداری هدیه نوسا یک نرم افزار حسابداری کامل و رایگان است که با این اهداف تولید و عرضه شده است: ● استفاده عملیاتی به عنوان یک نرم افزار حسابداری شخصی ● بازنمایی محیط کاری و امکانات سیستم مالی یکپارچه نوسا ● بهره گیری به عنوان ابزاری کاربردی در امور آموزشی - لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx

 • جا به جایی حساب و تفصیلی ها در سطوح مختلف درخت حساب ها

  74 بازدید

  نرم افزار حسابداری به عنوان قلب تپنده فرآیند مالی هر واحد، باید بنحوی طراحی شود که قابلیت سازگاری و انعطاف با هر نوع ساختار مالی (اعم از ساختار مالی شرکت های پیمانکاری، بازرگانی، تولیدی، خدماتی و...) را داشته باشد. - http://www.nosa.com/Nosaweb/Products/Financial/InnerPages.aspx?PageId=214

 • پپشتیبانی از حالات مختلف گردش اسناد در سازمان ها و شرکت

  20 بازدید

  نرم افزار حسابداری به عنوان قلب تپنده فرآیند مالی هر واحد، باید بنحوی طراحی شود که قابلیت سازگاری و انعطاف با هر نوع ساختار مالی (اعم از ساختار مالی شرکت های پیمانکاری، بازرگانی، تولیدی، خدماتی و...) را داشته باشد. - http://www.nosa.com/Nosaweb/Products/Financial/InnerPages.aspx?PageId=214

 • درج همزمان یک حساب و پنج تفصیلی شناور در هر سطر سند

  49 بازدید

  نرم افزار حسابداری به عنوان قلب تپنده فرآیند مالی هر واحد، باید بنحوی طراحی شود که قابلیت سازگاری و انعطاف با هر نوع ساختار مالی (اعم از ساختار مالی شرکت های پیمانکاری، بازرگانی، تولیدی، خدماتی و...) را داشته باشد. - http://www.nosa.com/Nosaweb/Products/Financial/InnerPages.aspx?PageId=214

 • تعیین ویژگی های اختصاصی برای هر حساب و یا تفصیلی

  78 بازدید

  نرم افزار حسابداری به عنوان قلب تپنده فرآیند مالی هر واحد، باید بنحوی طراحی شود که قابلیت سازگاری و انعطاف با هر نوع ساختار مالی (اعم از ساختار مالی شرکت های پیمانکاری، بازرگانی، تولیدی، خدماتی و...) را داشته باشد. - http://www.nosa.com/Nosaweb/Products/Financial/InnerPages.aspx?PageId=214

 • تعریف درخت حساب ها و تفصیلی های شناور

  98 بازدید

  نرم افزار حسابداری به عنوان قلب تپنده فرآیند مالی هر واحد، باید بنحوی طراحی شود که قابلیت سازگاری و انعطاف با هر نوع ساختار مالی (اعم از ساختار مالی شرکت های پیمانکاری، بازرگانی، تولیدی، خدماتی و...) را داشته باشد. - http://www.nosa.com/Nosaweb/Products/Financial/InnerPages.aspx?PageId=214

 • اخذ گزارشات در نرم افزار حسابداری هدیه نوسا

  272 بازدید

  نرم افزار حسابداری هدیه نوسا یک نرم افزار حسابداری کامل و رایگان است که با این اهداف تولید و عرضه شده است: ● استفاده عملیاتی به عنوان یک نرم افزار حسابداری شخصی ● بازنمایی محیط کاری و امکانات سیستم مالی یکپارچه نوسا ● بهره گیری به عنوان ابزاری کاربردی در امور آموزشی - لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx

 • تنظیم سند حسابداری در نرم افزار حسابداری هدیه نوسا

  234 بازدید

  نرم افزار حسابداری هدیه نوسا یک نرم افزار حسابداری کامل و رایگان است که با این اهداف تولید و عرضه شده است: ● استفاده عملیاتی به عنوان یک نرم افزار حسابداری شخصی ● بازنمایی محیط کاری و امکانات سیستم مالی یکپارچه نوسا ● بهره گیری به عنوان ابزاری کاربردی در امور آموزشی - لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx

 • تعریف کاربران در نرم افزار حسابداری هدیه نوسا

  188 بازدید

  نرم افزار حسابداری هدیه نوسا یک نرم افزار حسابداری کامل و رایگان است که با این اهداف تولید و عرضه شده است: ● استفاده عملیاتی به عنوان یک نرم افزار حسابداری شخصی ● بازنمایی محیط کاری و امکانات سیستم مالی یکپارچه نوسا ● بهره گیری به عنوان ابزاری کاربردی در امور آموزشی - لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx

 • تعریف درخت تفصیلی ها در نرم افزار حسابداری هدیه نوسا

  245 بازدید

  نرم افزار حسابداری هدیه نوسا یک نرم افزار حسابداری کامل و رایگان است که با این اهداف تولید و عرضه شده است: ● استفاده عملیاتی به عنوان یک نرم افزار حسابداری شخصی ● بازنمایی محیط کاری و امکانات سیستم مالی یکپارچه نوسا ● بهره گیری به عنوان ابزاری کاربردی در امور آموزشی - لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx

 • تعریف درخت حساب ها در نرم افزار حسابداری هدیه نوسا

  221 بازدید

  نرم افزار حسابداری هدیه نوسا یک نرم افزار حسابداری کامل و رایگان است که با این اهداف تولید و عرضه شده است: ● استفاده عملیاتی به عنوان یک نرم افزار حسابداری شخصی ● بازنمایی محیط کاری و امکانات سیستم مالی یکپارچه نوسا ● بهره گیری به عنوان ابزاری کاربردی در امور آموزشی - لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx

 • راهنمای تغییر نسخه نرم افزار حسابداری هدیه نوسا

  136 بازدید

  نرم افزار حسابداری هدیه نوسا یک نرم افزار حسابداری کامل و رایگان است که با این اهداف تولید و عرضه شده است: ● استفاده عملیاتی به عنوان یک نرم افزار حسابداری شخصی ● بازنمایی محیط کاری و امکانات سیستم مالی یکپارچه نوسا ● بهره گیری به عنوان ابزاری کاربردی در امور آموزشی - لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx

 • راهنمای بازیابی پشتیبان در نرم افزار حسابداری هدیه نوسا

  139 بازدید

  نرم افزار حسابداری هدیه نوسا یک نرم افزار حسابداری کامل و رایگان است که با این اهداف تولید و عرضه شده است: ● استفاده عملیاتی به عنوان یک نرم افزار حسابداری شخصی ● بازنمایی محیط کاری و امکانات سیستم مالی یکپارچه نوسا ● بهره گیری به عنوان ابزاری کاربردی در امور آموزشی - لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx

 • راهنمای تهیه پشتیبان در نرم افزار حسابداری هدیه نوسا

  127 بازدید

  نرم افزار حسابداری هدیه نوسا یک نرم افزار حسابداری کامل و رایگان است که با این اهداف تولید و عرضه شده است: ● استفاده عملیاتی به عنوان یک نرم افزار حسابداری شخصی ● بازنمایی محیط کاری و امکانات سیستم مالی یکپارچه نوسا ● بهره گیری به عنوان ابزاری کاربردی در امور آموزشی - لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx

 • نصب نرم افزار حسابداری هدیه نوسا در ویندوز 10

  331 بازدید

  این ویدئو جهت آموزش راه اندازی گام به گام نرم افزار حسابداری هدیه نوسا در محیط ویندوز 10 می باشد. لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx

 • نصب MS SQL Server 2008 R2

  748 بازدید

  همانطور که می دانید یکی از پیش نیازهای استفاده از نرم افزار حسابداری هدیه نوسا، نرم افزار Sql می باشد. بنابراین در این ویدئو به آموزش نصب MS SQL Server 2008 R2 می پردازیم. لینک دریافت نرم افزار: http://goo.gl/aHsSbx

 • نصب نرم افزار حسابداری هدیه نوسا در همه ویندوزها بجز 10

  117 بازدید

  این ویدئو جهت آموزش راه اندازی گام به گام نرم افزار حسابداری هدیه نوسا در محیط ویندوزهای XP , Vista . 8 . 9 می باشد. لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx

 • معرفی نرم افزار حسابداری هدیه نوسا

  200 بازدید

  نرم افزار حسابداری هدیه نوسا یک نرم افزار حسابداری کامل و رایگان است که با این اهداف تولید و عرضه شده است: ● استفاده عملیاتی به عنوان یک نرم افزار حسابداری شخصی ● بازنمایی محیط کاری و امکانات سیستم مالی یکپارچه نوسا ● بهره گیری به عنوان ابزاری کاربردی در امور آموزشی - لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx

 • معرفی ویدئوهای آموزشی سیستم مالی یکپارچه نوسا

  110 بازدید

  نرم افزار حسابداری هدیه نوسا یک نرم افزار حسابداری کامل و رایگان است که با این اهداف تولید و عرضه شده است: ● استفاده عملیاتی به عنوان یک نرم افزار حسابداری شخصی ● بازنمایی محیط کاری و امکانات سیستم مالی یکپارچه نوسا ● بهره گیری به عنوان ابزاری کاربردی در امور آموزشی - لینک دریافت نرم افزار : http://goo.gl/aHsSbx