در حال بارگذاری
 • 1
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 4.5هزار
  بازدید

ODVV

سازمان دفاع از قربانیان خشونت تشکلی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی دارای مقام مشورتی خاص با شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد است که فعالیت خود را در سال 1367 آغاز کرد.این سازمان دارای دو دفتر در تهران و ژنو است

 • 1
  دنبال کنندگان
 • 2
  دنبال شوندگان
 • 4.5هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها