در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
سومین روز مسابقات لیگ فوتبال دبستان پیام غدیر
۲۹ مهر ۹۳
۲۶ بازدید
مراسم صبحگاه - بازی و نشاط در دبستان پیام غدیر
۲۹ مهر ۹۳
۳۵ بازدید
آموزش وضو و مسئله کمبود آب دبستان پیام غدیر
۲۸ مهر ۹۳
۶ بازدید
اولین مسابقه لیگ فوتبال دبستان پیام غدیر
۲۷ مهر ۹۳
۲۳ بازدید
کلیپ تصویری جشن روز غدیر در دبستان پیام غدیر
۲۰ مهر ۹۳
۱۰۹ بازدید
کلیپ تصویری سرود دانش آموزان دبستان پیام غدیر در جشن بزرگ غدیر
۲۰ مهر ۹۳
۴۱ بازدید
کلیپ تصویری سرود دانش آموزان دبستان پیام غدیر در جشن بزرگ غدیر
۲۰ مهر ۹۳
۴۹ بازدید
کلیپ تصویری بازی و نشاط مراسم صبحگاه در دبستان پیام غدیر
۱۵ مهر ۹۳
۴۲ بازدید
کارگاه آزمایش های علوم در منزل - دانش آموز گرامی پایه پنجم دبستان پیام غدیر جناب آقای علی اسدیان
۱۴ مهر ۹۳
۴۵ بازدید
کارگاه آزمایش های علوم در منزل - دانش آموز گرامی پایه پنجم دبستان پیام غدیر جناب آقای شاهان دشتی
۱۴ مهر ۹۳
۴۴ بازدید
کارگاه آزمایش های علوم در منزل - دانش آموز گرامی پایه پنجم دبستان پیام غدیر جناب آقای خرازی مقدم
۱۴ مهر ۹۳
۷۲ بازدید
کارگاه آزمایش های علوم در منزل توسط دانش آموزان امیرحسین و امیرعلی زارعی دبستان پیام غدیر
۱۴ مهر ۹۳
۶۴ بازدید
مراسم صبحگاه - آموزش قرآن در دبستان پیام غدیر
۱۲ مهر ۹۳
۹ بازدید
مراسم عزاداری شهادت امام باقر علیه السلام در دبستان پیام غدیر با مداحی همکار گرامی جناب آقای احمدی
۱۲ مهر ۹۳
۱۸۶ بازدید
مراسم عزاداری شهادت امام باقر علیه السلام در دبستان پیام غدیر با مداحی همکار گرامی جناب آقای احمدی
۱۲ مهر ۹۳
۱۷ بازدید
گزارش فعالیت های پایگاه تابستانی دبستان پیام غدیر در تابستان 93 - آموزش شنا
۱۵ شهریور ۹۳
۱۳۸ بازدید
گزارش فعالیت های پایگاه تابستانی دبستان پیام غدیر در تابستان 93 - کارگاه: علوم
۱۵ شهریور ۹۳
۶ بازدید
گزارش فعالیت های پایگاه تابستانی دبستان پیام غدیر در تابستان 93 - کارگاه: آموزش خوشنویسی
۱۵ شهریور ۹۳
۲۴ بازدید
گزارش فعالیت های پایگاه تابستانی دبستان پیام غدیر در تابستان 93 - کارگاه: کتابخوانی
۱۵ شهریور ۹۳
۴۹ بازدید
گزارش فعالیت های پایگاه تابستانی دبستان پیام غدیر در تابستان 93 - کارآفرینی: آموزش معرق
۱۵ شهریور ۹۳
۲۷ بازدید
گزارش فعالیت های پایگاه تابستانی دبستان پیام غدیر در تابستان 93 - کارآفرینی: خلاقیت
۱۵ شهریور ۹۳
۵۳ بازدید
گزارش فعالیت های پایگاه تابستانی دبستان پیام غدیر در تابستان 93 - کارآفرینی: خیاطی
۱۵ شهریور ۹۳
۲۸ بازدید
گزارش فعالیت های پایگاه تابستانی دبستان پیام غدیر در تابستان 93 - کارآفرینی: فن بیان
۱۴ شهریور ۹۳
۲۴ بازدید
گزارش فعالیت های پایگاه تابستانی دبستان پیام غدیر در تابستان 93 - کارآفرینی: الکترونیک
۱۴ شهریور ۹۳
۴۰ بازدید
گزارش فعالیت های پایگاه تابستانی دبستان پیام غدیر در تابستان 93 - کارآفرینی: کلاژ
۱۴ شهریور ۹۳
۱۲ بازدید
گزارش فعالیت های پایگاه تابستانی دبستان پیام غدیر در تابستان 93 - آموزش قرآن
۱۴ شهریور ۹۳
۶ بازدید
گزارش فعالیت های پایگاه تابستانی دبستان پیام غدیر در تابستان 93 - قرآن صبحگاهی و نرمش
۱۴ شهریور ۹۳
۱۶ بازدید
کلیپ تصویری مراسم عزاداری شهادت امام کاظم علیه السلام در دبستان پیام غدیر با مداحی همکار گرامی جناب آقای وحید احمدی
۴ خرداد ۹۳
۴۶ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸

دبستان پیام غدیر


تبلیغات