در حال بارگذاری
 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 4.5هزار
  بازدید

مقاوم سازان پایون

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 4.5هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • تزریق دوغاب درزمین سست شرکت پایون5-22039083و09123608041

  33 بازدید

  تزریق دوغاب در میکروپایل - شرکت مقاوم سازان پایون شرکت مقاوم سازان پایون 22039083-5 09123608041 www.payon-group.com تزریق - دوغاب - مقاوم سازی - میکروپایل - لوله کوبی - شمع کوبی - خاک سست - تثبیت زمین - نیلینگ - پایدارسازی - تزریق سیمان

 • میکرو پایل مقاوم سازی زمین های سست شرکت پایون5-22039083

  31 بازدید

  اجرای میکرو پایل جهت مقاوم سازی زمین های سست شرکت مقاوم سازان پایون 22039083-5 09123608041 www.payon-group.com لوله کوبی - میکروپایل - شمع کوبی - نیلینگ - مقاوم سازی - تزریق - دوغاب - مقاوم سازی - میکروپایل - لوله کوبی - شمع کوبی - خاک سست - تثبیت زمین - نیلینگ - پایدارسازی

 • مقاوم سازی سازه باFRP شرکت پایون 5-22039083و09123608041

  42 بازدید

  مقاوم سازی سازه توسط FRP شرکت مقاوم سازان پایون 22039083-5 09123608041 www.payon-group.com

 • کرگیری و آزمایش مقاومت بتن شرکت پایون 5-22039083

  75 بازدید

  کرگیری در ابعاد مختلف و انجام آزمایش های مربوطه شرکت مقاوم سازان پایون 22039083-5 09123608041 www.payon-group.com کرگیری - مغزه گیری - نمونه برداری - آزمایش مقاومت بتن - بتن - مقاومت فشاری - چکش اشمیت - مقاوم سازی -

 • مقاوم سازی سازه شرکت پایون 5-22039083 و 09123608041

  38 بازدید

  مقاوم سازی سازه با اجرای دیوار برشی شرکت مقاوم سازان پایون 22039083-5 09123608041 www.payon-group.com مقاوم سازی - آرماتور بندی - دیوار برشی - تقویت اسکلت - تقویت سازه - میلگرد - افزایش مقطع - Shear Wall - Retrofit - Concrete - بتن - قالب بندی -

 • مقاوم سازی فونداسیون شرکت پایون 5-22039083-09123608041

  44 بازدید

  مقاوم سازی فونداسیون با افزایش مقطع شرکت مقاوم سازان پایون 22039083-5 09123608041 www.payon-group.com مقاوم سازی -تقویت فونداسیون - آرماتور بندی - دیوار برشی - تقویت اسکلت - تقویت سازه - میلگرد - افزایش مقطع - Shear Wall - Retrofit - Concrete - بتن - قالب بندی -

 • مقاوم سازی توسط FRP-شرکت مقاوم سازی پایون 5-22039083

  1,869 بازدید

  شرکت مقاوم سازی پایون 22039083-5 09123608041 www.payon-group.com مقاوم سازی، FRP، الیاف کامپوزیت، برش بتن، تزریق ترک، نیلینگ، میکروپایل، پایدارسازی گود، تقویت، سیم برش، کرگیری، کاتر بتن، چکش اشمیت، بهسازی لرزه ای

 • برش تیر و ستون توسط سیم برش - شرکت پایون 5-22039083

  283 بازدید

  شرکت مقاوم سازان پایون 22039083-5 09123608041 www.payon-group.com برش تیر , برش ستون , سیم برش , والسا , برش بتن , برش خاک , برش , مقاوم سازی , شرکت پایون , دیوار بتی , بتن , مسلح و غیر مسلح , برش تیر , برش ستون , برش دیوار برشی concrete cutting , wallsaw , sail cutting ,

 • برش تیر توسط سیم برش-شرکت پایون 5-22039083و09123608041

  147 بازدید

  شرکت مقاوم سازان پایون 22039083-5 09123608041 www.payon-group.com برش تیر , برش ستون , سیم برش , والسا , برش بتن , برش خاک , برش , مقاوم سازی , شرکت پایون , دیوار بتی , بتن , مسلح و غیر مسلح , برش تیر , برش ستون , برش دیوار برشی concrete cutting , wallsaw , sail cutting

 • برش انواع سقف توسط سیم برش - شرکت پایون 5-22039083

  161 بازدید

  شرکت مقاوم سازان پایون 22039083-5 09123608041 www.payon-group.com برش سقف , برش تیر , برش ستون , سیم برش , والسا , برش بتن , برش خاک , برش , مقاوم سازی , شرکت پایون , دیوار بتی , بتن , مسلح و غیر مسلح , برش تیر , برش ستون , برش دیوار برشی concrete cutting , wallsaw , sail cutting ,

 • برش فونداسیون توسط کاتر - شرکت پایون 5-22039083

  138 بازدید

  22039083-5 09123608041 www.payon-group.com برش بتن توسط سیم برش، کاتر، کرگیر، والسا، سیم الماسه، برش بتن دیوار، برش بتن فونداسیون، برش تیر، برش ستون، جابجایی ستون، جابجایی تیر، برش سقف، برش دال، ایجاد بازشو در دیوار برشی، ایجاد بازشو در سقف، مغزه گیری, دستگا کاتر, سیم برش

 • شاقول کردن ساختمان کج شده شرکت پایون 5-22039083

  742 بازدید

  شرکت مقاوم سازان پایون 22039083-5 09123608041 www.payon-group.com شاقول کردن ساختمان کج شده بر اثر نشست غیر متقارن خاک سست، صاف کردن ساختمان، خروج از محوریت، نشست، خاک دستی، ریزش چاه، ریزش قنات، ترکیدن لوله آب، نفوذ آب به زیر فونداسیون، عدم بستر سازی مناسب، برش خاک، جکینگ، جک زدن

 • آزمایشهای مخرب و غیر مخرب-شرکت پایون 5-22039083

  348 بازدید

  شرکت مقاوم سازان پایون 22039083-5 09123608041 www.payon-group.com مغزه گیری از بتن، چکش اشمیت، اسکن، رادار، GPR، آزمایش کشش میلگرد، آزمایش کشش میکروپایل، آزمایش کشش میکروپایل، آزمایش بتن، آزمایش کشش نیلینگ، بارگذاری سقف، کشش میلگرد کاشته شده، اولتراسونیک، frp،

 • برش بتن - شرکت پایون 5-22039083 و 09123608041

  512 بازدید

  شرکت مقاوم سازان پایون 22039083-5 09123608041 www.payon-group.com برش بتن توسط سیم برش، کاتر، کرگیر، والسا، سیم الماسه، برش بتن دیوار، برش بتن فونداسیون، برش تیر، برش ستون، جابجایی ستون، جابجایی تیر، برش سقف، برش دال، ایجاد بازشو در دیوار برشی، ایجاد بازشو در سقف، مغزه گیری