در حال بارگذاری
 • 1
  دنبال کنندگان
 • 21
  دنبال شوندگان
 • 1.6هزار
  بازدید

مجمع روابط عمومی ها

مجمع روابط عمومی های منطقه ویژه در سال 1388 تأسیس گردیده. اعضای آن متشکل از روسای روابط عمومی شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است.

 • 1
  دنبال کنندگان
 • 21
  دنبال شوندگان
 • 1.6هزار
  بازدید

همه ویدیو ها