در حال بارگذاری
 • 452
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 245.2هزار
  بازدید

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

این کانال با هدف آموزش و آگاه سازی شهروندان برای کاستن حجم جرایم و آسیب های اجتماعی ایجاد شده است.

 • 452
  دنبال کنندگان
 • 2
  دنبال شوندگان
 • 245.2هزار
  بازدید
Loading...
این کانال رسمی به درخواست "نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران" ایجاد شده است.

همه ویدیو ها