در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
۱ فروردین ۹۳
۱۴۱ بازدید
۲۹ اسفند ۹۲
۲۶۸ بازدید
مطمئنم ایراد داره!!!!
۲۸ مرداد ۹۲
۱۹۲ بازدید
اجرا توسط محمد محمدی (پارکور کوهدشت) www.pa-ko.ir
۱۸ مرداد ۹۲
۱۷۳ بازدید
حرکت جامپ پارکور کوهدشت www.pa-ko.ir
۱۷ مرداد ۹۲
۱۶۱ بازدید
حرکت ساید (پارکور کوهدشت) www.pa-ko.ir
۱۷ مرداد ۹۲
۵۳۴ بازدید
پارکور کوهدشت www.pa-ko.ir
۱۲ مرداد ۹۲
۵۶۴ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۳۱ تیر ۹۲
۵۴۱ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۹ تیر ۹۲
۳۰۳ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۲۶۳ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۶۸۸ بازدید
اجرای حركت پیچ پشتك توسط محمد محمدی (پاركور كوهدشت) www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۲۸۷ بازدید
وقتی كه بهتون میگن بدون داشتن تجربه كافی وارو نزنید به همین خاطره
۲۱ فروردین ۹۲
۱۱۲۶ بازدید
در سال 2013
۲۶ اسفند ۹۱
۵۷۰۹ بازدید
۶ اسفند ۹۱
۷۰ بازدید
ببین این عربا تواتوبان چی كار می كنن!
۱۴ اردیبهشت ۹۱
۸۹۲ بازدید
۲۰ دی ۹۰
۱۶۶ بازدید
با هلپرکه شادی
۲۵ آبان ۹۰
۴۴۷ بازدید
۲۶ آبان ۹۰
۲۶۶۳ بازدید

Reza dosti


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات