در حال بارگذاری
دسته بندی ها
اجرای حرکت توسط محمد محمدی
۱۷ فروردین ۹۴
۱۲۸ بازدید
۲۹ اسفند ۹۲
۳۴۹ بازدید
اجرا توسط محمد محمدی (پارکور کوهدشت) www.pa-ko.ir
۱۸ مرداد ۹۲
۲۳۶ بازدید
حرکت جامپ پارکور کوهدشت www.pa-ko.ir
۱۷ مرداد ۹۲
۱۸۸ بازدید
حرکت ساید (پارکور کوهدشت) www.pa-ko.ir
۱۷ مرداد ۹۲
۶۷۷ بازدید
پارکور کوهدشت www.pa-ko.ir
۱۲ مرداد ۹۲
۶۸۲ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۳۱ تیر ۹۲
۷۱۹ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۹ تیر ۹۲
۴۰۰ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۲۸۷ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۸۵۱ بازدید
اجرای حركت پیچ پشتك توسط محمد محمدی (پاركور كوهدشت) www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۳۴۶ بازدید
وقتی كه بهتون میگن بدون داشتن تجربه كافی وارو نزنید به همین خاطره
۲۱ فروردین ۹۲
۱۱۵۸ بازدید
در سال 2013
۲۶ اسفند ۹۱
۷۵۸۰ بازدید
۶ اسفند ۹۱
۷۱ بازدید
ببین این عربا تواتوبان چی كار می كنن!
۱۴ اردیبهشت ۹۱
۹۴۶ بازدید
۲۰ دی ۹۰
۲۶۳ بازدید
۲۶ آبان ۹۰
۲۹۹۲ بازدید
تبلیغات