در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
۱ فروردین ۹۳
۱۴۶ بازدید
۲۹ اسفند ۹۲
۲۹۳ بازدید
مطمئنم ایراد داره!!!!
۲۸ مرداد ۹۲
۲۰۲ بازدید
اجرا توسط محمد محمدی (پارکور کوهدشت) www.pa-ko.ir
۱۸ مرداد ۹۲
۱۸۳ بازدید
حرکت جامپ پارکور کوهدشت www.pa-ko.ir
۱۷ مرداد ۹۲
۱۶۹ بازدید
حرکت ساید (پارکور کوهدشت) www.pa-ko.ir
۱۷ مرداد ۹۲
۵۵۴ بازدید
پارکور کوهدشت www.pa-ko.ir
۱۲ مرداد ۹۲
۵۸۰ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۳۱ تیر ۹۲
۵۵۷ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۹ تیر ۹۲
۳۳۳ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۲۶۸ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۷۳۱ بازدید
اجرای حركت پیچ پشتك توسط محمد محمدی (پاركور كوهدشت) www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۳۰۰ بازدید
وقتی كه بهتون میگن بدون داشتن تجربه كافی وارو نزنید به همین خاطره
۲۱ فروردین ۹۲
۱۱۳۵ بازدید
در سال 2013
۲۶ اسفند ۹۱
۷۰۶۹ بازدید
۶ اسفند ۹۱
۷۰ بازدید
ببین این عربا تواتوبان چی كار می كنن!
۱۴ اردیبهشت ۹۱
۹۲۰ بازدید
۲۰ دی ۹۰
۲۰۷ بازدید
با هلپرکه شادی
۲۵ آبان ۹۰
۴۸۸ بازدید
۲۶ آبان ۹۰
۲۷۰۴ بازدید

Reza dosti


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات