در حال بارگذاری
دسته بندی ها
همه ویدیوها
۱ فروردین ۹۳
۲۵۳ بازدید
۲۹ اسفند ۹۲
۳۴۷ بازدید
مطمئنم ایراد داره!!!!
۲۸ مرداد ۹۲
۲۲۵ بازدید
اجرا توسط محمد محمدی (پارکور کوهدشت) www.pa-ko.ir
۱۸ مرداد ۹۲
۲۳۱ بازدید
حرکت جامپ پارکور کوهدشت www.pa-ko.ir
۱۷ مرداد ۹۲
۱۸۷ بازدید
حرکت ساید (پارکور کوهدشت) www.pa-ko.ir
۱۷ مرداد ۹۲
۶۴۵ بازدید
پارکور کوهدشت www.pa-ko.ir
۱۲ مرداد ۹۲
۶۷۰ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۳۱ تیر ۹۲
۶۹۷ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۹ تیر ۹۲
۳۹۵ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۲۸۶ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۸۴۱ بازدید
اجرای حركت پیچ پشتك توسط محمد محمدی (پاركور كوهدشت) www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۳۴۰ بازدید
وقتی كه بهتون میگن بدون داشتن تجربه كافی وارو نزنید به همین خاطره
۲۱ فروردین ۹۲
۱۱۵۶ بازدید
در سال 2013
۲۶ اسفند ۹۱
۷۵۲۶ بازدید
۶ اسفند ۹۱
۷۰ بازدید
ببین این عربا تواتوبان چی كار می كنن!
۱۴ اردیبهشت ۹۱
۹۴۲ بازدید
۲۰ دی ۹۰
۲۶۱ بازدید
با هلپرکه شادی
۲۵ آبان ۹۰
۶۰۴ بازدید
۲۶ آبان ۹۰
۲۹۶۴ بازدید
تبلیغات