در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
۱ فروردین ۹۳
۱۷۸ بازدید
۲۹ اسفند ۹۲
۳۴۳ بازدید
مطمئنم ایراد داره!!!!
۲۸ مرداد ۹۲
۲۲۲ بازدید
اجرا توسط محمد محمدی (پارکور کوهدشت) www.pa-ko.ir
۱۸ مرداد ۹۲
۲۲۸ بازدید
حرکت جامپ پارکور کوهدشت www.pa-ko.ir
۱۷ مرداد ۹۲
۱۸۶ بازدید
حرکت ساید (پارکور کوهدشت) www.pa-ko.ir
۱۷ مرداد ۹۲
۶۲۳ بازدید
پارکور کوهدشت www.pa-ko.ir
۱۲ مرداد ۹۲
۶۵۵ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۳۱ تیر ۹۲
۶۷۶ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۹ تیر ۹۲
۳۹۱ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۲۸۳ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۸۲۴ بازدید
اجرای حركت پیچ پشتك توسط محمد محمدی (پاركور كوهدشت) www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۳۳۳ بازدید
وقتی كه بهتون میگن بدون داشتن تجربه كافی وارو نزنید به همین خاطره
۲۱ فروردین ۹۲
۱۱۵۴ بازدید
در سال 2013
۲۶ اسفند ۹۱
۷۴۷۲ بازدید
۶ اسفند ۹۱
۷۰ بازدید
ببین این عربا تواتوبان چی كار می كنن!
۱۴ اردیبهشت ۹۱
۹۳۶ بازدید
۲۰ دی ۹۰
۲۵۶ بازدید
با هلپرکه شادی
۲۵ آبان ۹۰
۵۷۱ بازدید
۲۶ آبان ۹۰
۲۹۲۵ بازدید

Reza dosti


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات