در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
۱ فروردین ۹۳
۱۴۸ بازدید
۲۹ اسفند ۹۲
۲۹۸ بازدید
مطمئنم ایراد داره!!!!
۲۸ مرداد ۹۲
۲۰۳ بازدید
اجرا توسط محمد محمدی (پارکور کوهدشت) www.pa-ko.ir
۱۸ مرداد ۹۲
۱۸۴ بازدید
حرکت جامپ پارکور کوهدشت www.pa-ko.ir
۱۷ مرداد ۹۲
۱۷۰ بازدید
حرکت ساید (پارکور کوهدشت) www.pa-ko.ir
۱۷ مرداد ۹۲
۵۵۷ بازدید
پارکور کوهدشت www.pa-ko.ir
۱۲ مرداد ۹۲
۵۸۳ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۳۱ تیر ۹۲
۵۶۰ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۹ تیر ۹۲
۳۳۶ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۲۶۹ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۷۳۸ بازدید
اجرای حركت پیچ پشتك توسط محمد محمدی (پاركور كوهدشت) www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۳۰۱ بازدید
وقتی كه بهتون میگن بدون داشتن تجربه كافی وارو نزنید به همین خاطره
۲۱ فروردین ۹۲
۱۱۳۵ بازدید
در سال 2013
۲۶ اسفند ۹۱
۷۱۰۶ بازدید
۶ اسفند ۹۱
۷۰ بازدید
ببین این عربا تواتوبان چی كار می كنن!
۱۴ اردیبهشت ۹۱
۹۲۱ بازدید
۲۰ دی ۹۰
۲۰۸ بازدید
با هلپرکه شادی
۲۵ آبان ۹۰
۴۹۱ بازدید
۲۶ آبان ۹۰
۲۷۰۶ بازدید

Reza dosti


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات