در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام
همه ویدیوها
۱ فروردین ۹۳
۱۴۶ بازدید
۲۹ اسفند ۹۲
۲۹۲ بازدید
مطمئنم ایراد داره!!!!
۲۸ مرداد ۹۲
۲۰۲ بازدید
اجرا توسط محمد محمدی (پارکور کوهدشت) www.pa-ko.ir
۱۸ مرداد ۹۲
۱۸۲ بازدید
حرکت جامپ پارکور کوهدشت www.pa-ko.ir
۱۷ مرداد ۹۲
۱۶۹ بازدید
حرکت ساید (پارکور کوهدشت) www.pa-ko.ir
۱۷ مرداد ۹۲
۵۵۲ بازدید
پارکور کوهدشت www.pa-ko.ir
۱۲ مرداد ۹۲
۵۷۸ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۳۱ تیر ۹۲
۵۵۷ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۹ تیر ۹۲
۳۳۳ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۲۶۷ بازدید
پاركور كوهدشت www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۷۲۷ بازدید
اجرای حركت پیچ پشتك توسط محمد محمدی (پاركور كوهدشت) www.pa-ko.ir
۲۲ تیر ۹۲
۳۰۰ بازدید
وقتی كه بهتون میگن بدون داشتن تجربه كافی وارو نزنید به همین خاطره
۲۱ فروردین ۹۲
۱۱۳۲ بازدید
در سال 2013
۲۶ اسفند ۹۱
۷۰۴۰ بازدید
۶ اسفند ۹۱
۷۰ بازدید
ببین این عربا تواتوبان چی كار می كنن!
۱۴ اردیبهشت ۹۱
۹۱۶ بازدید
۲۰ دی ۹۰
۲۰۲ بازدید
با هلپرکه شادی
۲۵ آبان ۹۰
۴۸۳ بازدید
۲۶ آبان ۹۰
۲۶۹۸ بازدید

Reza dosti


دنبال کنندگان این کانال


تبلیغات